Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
German Malaysian Institute (GMI)
Alamat : Jalan Ilmiah, Taman Universiti
43000 Kajang
Selangor.No Tel : 03-89219000
No Faks : 03-89219001
E-Mel : enquiry@gmi.edu.my
Laman Web : www.gmi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Programme in collaboration with Universiti Teknologi PETRONAS
(MQA/FA13871)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 21/01/2022
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektronik dan Teknologi Maklumat)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Elektronik & Teknologi Maklumat)
(A5003)
Diploma 97 0741 (Engineering technology ) Mulai 09/11/2006
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses dan Kawalan)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Instrumentasi Proses & Kawalan)
(A5002)
Diploma 99 0741 (Engineering technology ) Mulai 09/11/2006
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Mekatronik)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Mekatronik)
(A5001)
Diploma 98 0713 (Electronics and automation ) Mulai 09/11/2006
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Acuan dan Perkakasan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan & Perkakasan)
(A5004)
Diploma 103 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 27/11/2006
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Acuan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan)
(A5005)
Diploma 102 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 27/11/2006
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Produk dan Pembuatan)
Nama Lama : Diploma Rekabentuk Produk Dan Pembuatan
(A7165)
Diploma 102 0741 (Engineering technology ) Mulai 06/02/2009
8 Diploma Keselamatan Rangkaian
(A7166)
Diploma 99 0613 (Computer Science) Mulai 24/02/2009
9 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Kejituan Pemesinan CNC)
Nama Lama : Diploma dalam Teknologi Kejituan Pemesinan CNC
(A7164)
Diploma 101 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 01/11/2010
10 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Kelestarian Tenaga dan Pengagihan Kuasa)
(MQA/FA1410)
Diploma 96 0741 (Engineering technology ) Mulai 25/06/2015
11 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Penyelenggaraan Loji Industri)
(MQA/FA2040)
Diploma 94 0741 (Engineering technology ) 25/06/2015 - 19/12/2022
12 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Fabrikasi Kepingan Logam & Pembangunan Produk)
(MQA/FA2041)
Diploma 105 0741 (Engineering technology ) Mulai 10/07/2015
13 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)
(MQA/FA2042)
Diploma 101 0741 (Engineering technology ) Mulai 10/07/2015
14 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Fasiliti & Automasi Bangunan)
(MQA/FA4871)
Diploma 97 0741 (Engineering technology ) 01/01/2018 - 31/12/2023
15 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)
(MQA/FA4786)
Diploma 102 0741 (Engineering technology ) 01/01/2018 - 31/12/2023
16 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Perindustrian)
(MQA/FA4785)
Diploma 100 0741 (Engineering technology ) 01/01/2018 - 31/12/2023
17 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Sistem Komunikasi Industri)
(MQA/FA4870)
Diploma 97 0741 (Engineering technology ) 01/01/2018 - 31/12/2023
18 Diploma Multimedia Kreatif
(MQA/FA6035)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/12/2018
19 Diploma Teknologi Kejuruteraan Autotronik
Nama Lama : Diploma Teknologi Kejuruteraan (Autotronik & Sistem Hybrid )
(MQA/FA4936)
Diploma 99 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 - 31/12/2024
20 Diploma Kejuruteraan Perisian
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Perisian (Pengujian Perisian)
(MQA/FA9541)
Diploma 95 0612 (Software engineering) Mulai 20/11/2020
21 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)
(MQA/FA14871)
Diploma 101 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2023
22 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektronik & Teknologi Maklumat)
(MQA/FA14613)
Diploma 97 0741 (Engineering technology ) 01/01/2021 - 31/12/2023
23 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses & Kawalan)
(MQA/FA14612)
Diploma 99 0741 (Engineering technology ) 01/01/2021 - 31/12/2023
24 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Mekatronik)
(MQA/FA14611)
Diploma 98 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2023
25 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Kejituan Pemesinan CNC)
(MQA/FA14870)
Diploma 101 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2023
26 Diploma Keselamatan Rangkaian
(MQA/FA15748)
Diploma 99 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2025
27 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Pengurusan Kualiti Perindustrian)
(MQA/FA10032)
Diploma 99 0741 (Engineering technology ) 01/01/2022 - 31/12/2025
28 General Certificate of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level) in collaboration with University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES), U.K
(A7643)
- 70 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 11/11/2011
 
CetakCetak