Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Borneo Utara (KUBU) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech Cawangan Sabah)
Alamat : Wisma Angkatan Hebat
1 Borneo, Jalan Sulaman
88400 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 6088 218 230
No Faks : 6088 486 249
E-Mel : admin@nbuc.edu.my
Laman Web : www.nbuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Perniagaan
(A7601)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 10/07/2008
2 Pengajian Asas Sains Komputer
(A7600)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 21/10/2008
3 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A7568)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 11/05/2011
4 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3506)
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 20/09/2018
5 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3507)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 30/11/2018
6 Diploma Pengurusan Sekuriti
(MQA/FA8683)
Diploma 95 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 01/04/2019
7 Diploma Geomatik
(MQA/FA5346)
Diploma 92 0734 (Surveying) 08/01/2021 - 07/01/2023
8 Diploma Sistem Maklumat Geografi
(MQA/FA8567)
Diploma 92 0734 (Surveying) 28/04/2021 - 27/04/2024
9 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(MQA/FA8635)
Diploma 105 1022 (Occupational health and safety) Mulai 28/05/2021
10 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan
(MQA/FA3720)
Sarjana Muda 123 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 25/10/2018
11 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA3530)
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) Mulai 03/12/2018
12 Sarjana Pengurusan
(MQA/FA9333)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 30/08/2019
 
CetakCetak