Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Borneo Utara (KUBU) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Antarabangsa Twintech Cawangan Sabah)
Alamat : Wisma Angkatan Hebat
1 Borneo, Jalan Sulaman
88400 Kota Kinabalu
Sabah.No Tel : 6088 218 230
No Faks : 6088 486 249
E-Mel : admin@nbuc.edu.my
Laman Web : www.nbuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Perniagaan
(A7601)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 10/07/2008
2 Pengajian Asas Sains Komputer
(A7600)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/10/2008
3 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A7568)
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 11/05/2011
4 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3506)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 20/09/2018
5 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3507)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 30/11/2018
6 Diploma Pengurusan Sekuriti
(MQA/FA8683)
Diploma 95 861 (Protection of persons and property) Mulai 01/04/2019
7 Diploma Geomatik
(MQA/FA5346)
Diploma 92 581 (Architecture and town planning) 08/01/2021 - 07/01/2023
8 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(MQA/FA8635)
Diploma 105 862 (Occupational health and safety) Mulai 28/05/2021
9 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan
(MQA/FA3720)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/10/2018
10 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA3530)
Sarjana Muda 121 340 (Business and Administration) Mulai 03/12/2018
11 Sarjana Pengurusan
(MQA/FA9333)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 30/08/2019
 
CetakCetak