Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Akademi Laut Malaysia Melaka (ALAM)
Alamat : Batu 30, Kampung Tanjung Dahan
Kuala Sungai Baru
78200 Melaka
Melaka.No Tel : 06-388 2200
No Faks : 06-387 6700
E-Mel : mma@alam.edu.my
Laman Web : www.alam.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Nautika
(A1282)
90 840 (Transport services) 13/05/2005 - 12/05/2010
2 Diploma Kejuruteraan Marin
(A11143)
99 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 28/09/2009
3 Diploma Pengajian Nautika
(A11142)
92 840 (Transport services) Mulai 13/05/2010
 
CetakCetak