Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Akademi Laut Malaysia (ALAM) (Nama Lama : Akademi Laut Malaysia Melaka (ALAM))
Alamat : Batu 30, Kampung Tanjung Dahan
Kuala Sungai Baru
78200 Melaka
Melaka.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2005 Batu 30, Kampung Tanjung Dahan Kuala Sungai Baru 78200 Melaka Melaka Akademi Laut Malaysia Melaka (ALAM)
23/07/2019 Batu 30, Kampung Tanjung Dahan Kuala Sungai Baru 78200 Melaka Melaka Akademi Laut Malaysia (ALAM)

No Tel : 06-388 2200
No Faks : 06-387 6700
E-Mel : mma@alam.edu.my
Laman Web : www.alam.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Nautika
(A1282)
Diploma 90 1041 (Transport services ) 13/05/2005 - 12/05/2010
2 Diploma Kejuruteraan Marin
(A11143)
Diploma 104 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) Mulai 28/09/2009
3 Diploma Pengajian Nautika
(A11142)
Diploma 91 1041 (Transport services ) Mulai 13/05/2010
4 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Marin
(MQA/FA9789)
Diploma Lanjutan 50 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2021 - 31/12/2022
 
CetakCetak