Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
Alamat : Lorong Universiti A
59100 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-7651 4000
No Faks : 03-7651 4094
E-Mel : info@inceif.org
Laman Web : www.inceif.org
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Chartered Islamic Finance Professional (CIFP)
(A8254)
Sarjana 48 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/04/2008
2 Sarjana Sains Kewangan Islam (Secara Kerja Kursus dan Disertasi)
Nama Lama : Sarjana Kewangan Islam (Secara Kerja Kursus dan Disertasi)
(A8830)
Sarjana 46 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/11/2009
3 Sarjana Sains Kewangan Islam (Secara Kerja Kursus)
Nama Lama : Sarjana Kewangan Islam (Secara Kerja Kursus)
(A8831)
Sarjana 46 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/11/2009
4 Masters in Islamic Finance Practice
(MQA/FA2551)
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/11/2014
5 Executive Masters in Islamic Finance
Nama Lama : Masters in Islamic Finance Practice
(MQA/FA3816)
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/11/2014
6 Ijazah Doktor Falsafah Kewangan Islam
(A8301)
Ijazah Kedoktoran 64 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 28/07/2011
7 Ijazah Doktor Falsafah Kewangan Islam (Secara Penyelidikan)
(A8302)
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 28/07/2011
8 Industrial PhD - Islamic Finance
(MQA/FA2944)
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/02/2019
 
CetakCetak