Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Saito (Nama Lama : Kolej Saito)
Alamat : No. 16, 18 & 20, Tingkat 1, Jalan Tengah, Seksyen 52
46200 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7954 7200
No Faks : 03-7954 7211
E-Mel : registry.dept@saito.edu.my
Laman Web : www.saito.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Kursus Asas Pengajian Perniagaan
(MQA/FA8545)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 30/08/2019
2 Asasi Seni Reka
(MQA/FA10087)
Program Asas 50 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 25/10/2019
3 Foundation in Police Science
(MQA/FA10517)
Program Asas 50 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 24/07/2020
4 Foundation in Hospitality
(MQA/FA13112)
Program Asas 50 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 17/11/2022
5 Sijil Senireka Kreatif
(A9038)
Sijil 60 0212 (Fashion, interior and industrial design) 21/06/2010 - 30/12/2018
6 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A6263)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) 20/02/2008 - 30/12/2013
7 Diploma Pengurusan Keselamatan
(A6912)
Diploma 92 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 09/10/2008
8 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A8993)
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 24/11/2008
9 Diploma Seni Reka Multimedia
(A9072)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
10 Diploma Seni Reka Grafik
(A10339)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 02/09/2009
11 Diploma Pengiklanan Kreatif
(MQA/FA0326)
Diploma 90 0415 (Marketing and advertising ) 22/03/2013 - 30/12/2014
12 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA1785)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 15/10/2014
13 Diploma Seni Reka Fesyen
(MQA/FA2082)
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) 28/11/2014 - 24/11/2023
14 Diploma Pentadbiran Penguatkuasaan Undang-undang
(MQA/FA1577)
Diploma 92 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 11/01/2016
15 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA5714)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 16/08/2017
16 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA12549)
Diploma 92 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 13/10/2023
17 Sarjana Muda Penguatkuasaan Undang-Undang (Penyiasatan) (Kepujian)
(MQA/FA7540)
Sarjana Muda 120 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 25/10/2019
18 Bachelor of Human Resource Management (Honours)
(MQA/FA8544)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 22/11/2019
19 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Pengurusan) (Kepujian)
(MQA/FA10536)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 20/11/2020
20 Sarjana Muda Seni Reka (Seni Reka Grafik) (Kepujian)
(MQA/FA11123)
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 20/11/2020
21 Ijazah Sarjana Muda Senireka (Media Digital) (Kepujian)
(MQA/FA11129)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 24/09/2021
22 Bachelor of Business in Logistics Management and E-Business (Honours)
(MQA/FA13028)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 16/06/2022
23 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Pemasaran Digital) (Kepujian)
(MQA/FA11937)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 01/07/2022
24 Sarjana Penguatkuasaan Undang-undang
(MQA/FA13114)
Sarjana 40 1032 (Protection of persons and property ) Mulai 22/10/2021
 
CetakCetak