Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Reliance Cawangan Johor Bahru
Alamat : Suite 3.2, Level 3, Menara Pelangi
No.2, Jalan Kuning, Taman Pelangi
80400 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-335 0105
No Faks : 07-335 0391
E-Mel : johor@reliance.edu.my
Laman Web : http://reliance.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Perhotelan Dan Pengurusan Pelancongan
(A5214)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/07/2008
2 Diploma in Business Management
(MQA/FA3462)
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 30/03/2016
 
CetakCetak