Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Akademi Kejururawatan Tung Shin
Alamat : 102, Aras 5, Bangunan TCM
Jalan Pudu
55100 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2037 2288 ext 235
No Faks : 03-2070 0345
E-Mel : nursing@tungshin.com.my
Laman Web : www.tungshinhospital.com
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Latihan Penolong Jururawat
(A7295)
Sijil 82 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/01/2009 - 15/03/2017
2 Sijil Latihan Penolong Jururawat
(MQA/FA6549)
Sijil 68 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/03/2017 - 15/03/2021
3 Sijil Latihan Penolong Jururawat
(MQA/FA6549)
Sijil 66 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/03/2021 - 15/03/2023
4 Diploma Kejururawatan
(A10431)
Diploma 109 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/02/2015 - 15/08/2018
5 Diploma in Nursing
(MQA/FA9759)
Diploma 98 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/08/2018 - 15/02/2023
 
CetakCetak