Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti KPJ Healthcare (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Alamat : Lot PT 17010
Persiaran Seriemas, Kota Seriemas
71800 Nilai
Negeri Sembilan.No Tel : 06-794 2630
No Faks : 06-794 2662
E-Mel : -
Laman Web : www.kpjuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asasi Sains
(MQA/FA1678)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 05/04/2013
2 Operating Department Practice Course secara kerjasama dengan Liverpool John Moores University, UK
(A1378)
Sijil 71 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 30/05/2007 - 31/10/2012
3 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran untuk Jururawat Profesional
(A11420)
Sijil 20 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/04/2011 - 25/04/2014
4 Post Basic Certificate in Paediatric Nursing
(MQA/FA3871)
Sijil 20 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/12/2020 - 21/06/2024
5 Diploma Kejururawatan
(A0652)
Diploma 99 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/10/2004 - 18/10/2009
6 Diploma Pengimejan Perubatan
(A7073)
Diploma 106 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 16/06/2009
7 Diploma Kejururawatan
(A9236)
Diploma 114 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/10/2009 - 18/10/2014
8 Diploma Farmasi
(A7906)
Diploma 103 0916 (Pharmacy) Mulai 05/05/2010
9 Diploma Fisioterapi
(A8169)
Diploma 97 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 05/05/2010
10 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
Diploma 112 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/10/2014 - 18/10/2018
11 Diploma in Health Information Management
(MQA/FA1157)
Diploma 97 0614 (Computer Use) Mulai 08/05/2015
12 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
Diploma 112 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/10/2018 - 18/10/2022
13 Diploma in Healthcare Management
(MQA/FA8975)
Diploma 100 0919 (Health not elsewhere classified) Mulai 29/07/2022
14 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
Diploma 112 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/10/2022 - 18/10/2025
15 Diploma Lanjutan Kejururawatan Perbidanan
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/06/2014 - 18/12/2017
16 Diploma Lanjutan dalam Kejururawatan Perioperatif 1+0 secara usaha sama dengan Liverpool John Moores University
(MQA/FA1159)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/11/2014 - 20/11/2016
17 Advanced Diploma in Midwifery Nursing
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/06/2018 - 18/12/2020
18 Advanced Diploma in Midwifery Nursing
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 19/12/2020 - 18/12/2023
19 Sijil Perawatan Pediatrik
(A8094)
Sijil Siswazah 30 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/12/2008 - 21/06/2014
20 Sijil Perawatan Renal
(A8093)
Sijil Siswazah 30 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/12/2008 - 21/12/2013
21 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejururawatan Antarabangsa secara kerjasama dengan Hertfordshire University, United Kingdom
(A10534)
Sarjana Muda 89 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 16/12/2013 - 15/12/2015
22 Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
(MQA/FA1680)
Sarjana Muda 137 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 26/04/2016
23 Bachelor of Pharmaceutical Science with Health Sciences (Hons)
(MQA/FA1682)
Sarjana Muda 142 0916 (Pharmacy) Mulai 22/05/2017
24 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA1681)
Sarjana Muda 149 0916 (Pharmacy) 19/07/2017 - 18/07/2020
25 Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
(MQA/FA1679)
Sarjana Muda 134 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 11/10/2017
26 BA (Hons) in Strategic and Corporate Communication
(MQA/FA4498)
Sarjana Muda 123 0323 (Media and communications) 22/01/2018 - 23/08/2019
27 Bachelor of Science in Nursing (Hons)
(MQA/FA1764)
Sarjana Muda 138 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/05/2018 - 06/11/2022
28 Bachelor of Business Management (Hons)
(MQA/FA7210)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 31/01/2020
29 Bachelor of Psychology (Hons)
(MQA/FA7944)
Sarjana Muda 120 0313 (Psychology ) Mulai 31/01/2020
30 Sarjana Muda Terapi Carakerja (Kepujian)
(MQA/FA5700)
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 25/09/2020
31 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA1681)
Sarjana Muda 149 0916 (Pharmacy) 19/07/2021 - 18/07/2024
32 Bachelor of Science in Nursing (Hons)
(MQA/FA1764)
Sarjana Muda 138 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/11/2022 - 06/11/2025
33 Master of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
(MQA/FA2135)
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 06/10/2016
34 Master of Nursing Science
(MQA/FA2133)
Sarjana - 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 24/03/2017
35 Sarjana Fisioterapi
(MQA/FA2169)
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 19/02/2018
36 Master of Sciences in Pharmaceutical Technology
(MQA/FA2137)
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 03/12/2018
37 Sarjana Kepakaran Radiologi
(MQA/FA2646)
Sarjana NA 0912 (Medicine) 01/12/2019 - 30/11/2021
38 Master of General Surgery
(MQA/FA05701)
Sarjana NA 0912 (Medicine) 20/11/2020 - 19/11/2024
39 Sarjana Kepakaran Ortopedik
(MQA/FA2645)
Sarjana NA 721 (Medicine) 01/12/2020 - 30/11/2024
40 Master of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/FA12883)
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) Mulai 27/05/2022
41 Sarjana Kepakaran Radiologi
(MQA/FA2646)
Sarjana NA 0912 (Medicine) 21/11/2022 - 20/11/2025
42 Doktor Falsafah Kejururawatan
(MQA/FA2171)
Ijazah Kedoktoran NA 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 19/07/2019
43 Post Basic Certificate in Perioperative Nursing
(MQA/FA10492)
Post Basic Nursing 20 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 17/03/2020 - 16/09/2023
44 Professional Certificate in Gerontology Nursing
(MQA/FA0047)
- 30 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 12/12/2011 - 11/06/2012
45 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
- 41 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/02/2013 - 05/08/2015
46 Sijil Kejururawatan Renal
(MQA/FA3870)
- 23 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/12/2013 - 21/06/2017
47 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
- 20 0114 (Educator training with subject specialisation ) 26/04/2014 - 25/04/2016
48 Sijil Kejururawatan Pediatrik
(MQA/FA3871)
- 25 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/06/2014 - 21/06/2017
49 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
- 32 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/08/2015 - 05/08/2018
50 Sijil Profesional dalam Pendidikan dan Pengajaran untuk Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
- 20 0114 (Educator training with subject specialisation ) 01/12/2016 - 30/11/2018
51 Certificate in Paediatric Nursing
(MQA/FA3871)
- 25 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/06/2017 - 21/12/2020
52 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
- 23 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/06/2017 - 21/06/2018
53 Professional Certificate in Critical Care Nursing
(MQA/FA1158)
- 32 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/08/2018 - 05/08/2021
54 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
- 20 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 22/06/2020 - 21/12/2023
55 Post Basic Certificate in Critical Care Nursing
(MQA/FA1158)
- 32 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/02/2022 - 05/02/2024
 
CetakCetak