Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti KPJ Healthcare (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Alamat : Lot PT 17010
Persiaran Seriemas, Kota Seriemas
71800 Nilai
Negeri Sembilan.No Tel : 06-794 2630
No Faks : 06-794 2662
E-Mel : -
Laman Web : www.kpjuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asasi Sains
(MQA/FA1678)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/04/2013
2 Operating Department Practice Course secara kerjasama dengan Liverpool John Moores University, UK
(A1378)
71 723 (Nursing and caring) 30/05/2007 - 31/10/2012
3 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran untuk Jururawat Profesional
(A11420)
20 723 (Nursing and caring) 26/04/2011 - 25/04/2014
4 Diploma Kejururawatan
(A0652)
99 723 (Nursing and caring) 19/10/2004 - 18/10/2009
5 Diploma Pengimejan Perubatan
(A7073)
106 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 16/06/2009
6 Diploma Kejururawatan
(A9236)
114 723 (Nursing and caring) 19/10/2009 - 18/10/2014
7 Diploma Farmasi
(A7906)
103 727 (Pharmacy) Mulai 05/05/2010
8 Diploma Fisioterapi
(A8169)
97 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 05/05/2010
9 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
112 723 (Nursing and caring) 19/10/2014 - 18/10/2018
10 Diploma in Health Information Management
(MQA/FA1157)
97 720 (Health (broad programmes)) Mulai 08/05/2015
11 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
112 723 (Nursing and caring) 19/10/2018 - 18/10/2021
12 Diploma Lanjutan Kejururawatan Perbidanan
(MQA/FA1638)
49 723 (Nursing and caring) 19/06/2014 - 18/12/2017
13 Diploma Lanjutan dalam Kejururawatan Perioperatif 1+0 secara usaha sama dengan Liverpool John Moores University
(MQA/FA1159)
49 723 (Nursing and caring) 21/11/2014 - 20/11/2016
14 Advanced Diploma in Midwifery Nursing
(MQA/FA1638)
49 723 (Nursing and caring) 19/06/2018 - 18/06/2020
15 Sijil Perawatan Pediatrik
(A8094)
30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/06/2014
16 Sijil Perawatan Renal
(A8093)
30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/12/2013
17 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejururawatan Antarabangsa secara kerjasama dengan Hertfordshire University, United Kingdom
(A10534)
89 723 (Nursing and caring) 16/12/2013 - 15/12/2015
18 Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
(MQA/FA1680)
137 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 26/04/2016
19 Bachelor of Pharmaceutical Science with Health Sciences (Hons)
(MQA/FA1682)
142 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2017
20 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA1681)
149 727 (Pharmacy) 19/07/2017 - 18/07/2020
21 Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
(MQA/FA1679)
134 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 11/10/2017
22 BA (Hons) in Strategic and Corporate Communication
(MQA/FA4498)
123 321 (Journalism and reporting) Mulai 22/01/2018
23 Bachelor of Science in Nursing (Hons)
(MQA/FA1764)
138 723 (Nursing and caring) 07/05/2018 - 06/05/2021
24 Bachelor of Business Management (Hons)
(MQA/FA7210)
122 345 (Management and Administration) Mulai 31/01/2020
25 Bachelor of Psychology (Hons)
(MQA/FA7944)
120 311 (Psychology) Mulai 31/01/2020
26 Master of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
(MQA/FA2135)
NA 721 (Medicine) Mulai 06/10/2016
27 Master of Nursing Science
(MQA/FA2133)
- 723 (Nursing and caring) Mulai 24/03/2017
28 Sarjana Fisioterapi
(MQA/FA2169)
NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 19/02/2018
29 Master of Sciences in Pharmaceutical Technology
(MQA/FA2137)
NA 727 (Pharmacy) Mulai 03/12/2018
30 Doktor Falsafah Kejururawatan
(MQA/FA2171)
NA 723 (Nursing and caring) Mulai 19/07/2019
31 Professional Certificate in Gerontology Nursing
(MQA/FA0047)
30 723 (Nursing and caring) 12/12/2011 - 11/06/2012
32 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
41 723 (Nursing and caring) 06/02/2013 - 05/08/2015
33 Sijil Kejururawatan Renal
(MQA/FA3870)
23 723 (Nursing and caring) 22/12/2013 - 21/06/2017
34 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
20 723 (Nursing and caring) 26/04/2014 - 25/04/2016
35 Sijil Kejururawatan Pediatrik
(MQA/FA3871)
25 723 (Nursing and caring) 22/06/2014 - 21/06/2017
36 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
32 723 (Nursing and caring) 06/08/2015 - 05/08/2018
37 Sijil Profesional dalam Pendidikan dan Pengajaran untuk Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
20 723 (Nursing and caring) 01/12/2016 - 30/11/2018
38 Certificate in Paediatric Nursing
(MQA/FA3871)
25 723 (Nursing and caring) 22/06/2017 - 21/06/2020
39 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
23 723 (Nursing and caring) 22/06/2017 - 21/06/2018
40 Professional Certificate in Critical Care Nursing
(MQA/FA1158)
32 723 (Nursing and caring) 06/08/2018 - 05/08/2020
41 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
23 723 (Nursing and caring) 22/06/2020 - 21/06/2023
 
CetakCetak