Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti KPJ Healthcare (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Kejururawatan dan Sains Kesihatan KPJ (KPJIUC))
Alamat : Lot PT 17010
Persiaran Seriemas, Kota Seriemas
71800 Nilai
Negeri Sembilan.No Tel : 06-794 2630
No Faks : 06-794 2662
E-Mel : -
Laman Web : www.kpjuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asasi Sains
(MQA/FA1678)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/04/2013
2 Operating Department Practice Course secara kerjasama dengan Liverpool John Moores University, UK
(A1378)
Sijil 71 723 (Nursing and caring) 30/05/2007 - 31/10/2012
3 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran untuk Jururawat Profesional
(A11420)
Sijil 20 723 (Nursing and caring) 26/04/2011 - 25/04/2014
4 Diploma Kejururawatan
(A0652)
Diploma 99 723 (Nursing and caring) 19/10/2004 - 18/10/2009
5 Diploma Pengimejan Perubatan
(A7073)
Diploma 106 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 16/06/2009
6 Diploma Kejururawatan
(A9236)
Diploma 114 723 (Nursing and caring) 19/10/2009 - 18/10/2014
7 Diploma Farmasi
(A7906)
Diploma 103 727 (Pharmacy) Mulai 05/05/2010
8 Diploma Fisioterapi
(A8169)
Diploma 97 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 05/05/2010
9 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
Diploma 112 723 (Nursing and caring) 19/10/2014 - 18/10/2018
10 Diploma in Health Information Management
(MQA/FA1157)
Diploma 97 720 (Health (broad programmes)) Mulai 08/05/2015
11 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA5082)
Diploma 112 723 (Nursing and caring) 19/10/2018 - 18/04/2022
12 Diploma Lanjutan Kejururawatan Perbidanan
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 19/06/2014 - 18/12/2017
13 Diploma Lanjutan dalam Kejururawatan Perioperatif 1+0 secara usaha sama dengan Liverpool John Moores University
(MQA/FA1159)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 21/11/2014 - 20/11/2016
14 Advanced Diploma in Midwifery Nursing
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 19/06/2018 - 18/12/2020
15 Advanced Diploma in Midwifery Nursing
(MQA/FA1638)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 19/12/2020 - 18/12/2023
16 Sijil Perawatan Pediatrik
(A8094)
Sijil Siswazah 30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/06/2014
17 Sijil Perawatan Renal
(A8093)
Sijil Siswazah 30 723 (Nursing and caring) 22/12/2008 - 21/12/2013
18 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejururawatan Antarabangsa secara kerjasama dengan Hertfordshire University, United Kingdom
(A10534)
Sarjana Muda 89 723 (Nursing and caring) 16/12/2013 - 15/12/2015
19 Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
(MQA/FA1680)
Sarjana Muda 137 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 26/04/2016
20 Bachelor of Pharmaceutical Science with Health Sciences (Hons)
(MQA/FA1682)
Sarjana Muda 142 727 (Pharmacy) Mulai 22/05/2017
21 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA1681)
Sarjana Muda 149 727 (Pharmacy) 19/07/2017 - 18/07/2020
22 Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
(MQA/FA1679)
Sarjana Muda 134 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 11/10/2017
23 BA (Hons) in Strategic and Corporate Communication
(MQA/FA4498)
Sarjana Muda 123 321 (Journalism and reporting) Mulai 22/01/2018
24 Bachelor of Science in Nursing (Hons)
(MQA/FA1764)
Sarjana Muda 138 723 (Nursing and caring) 07/05/2018 - 06/05/2022
25 Bachelor of Business Management (Hons)
(MQA/FA7210)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 31/01/2020
26 Bachelor of Psychology (Hons)
(MQA/FA7944)
Sarjana Muda 120 311 (Psychology) Mulai 31/01/2020
27 Sarjana Muda Terapi Carakerja (Kepujian)
(MQA/FA5700)
Sarjana Muda 136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 25/09/2020
28 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA1681)
Sarjana Muda 149 727 (Pharmacy) 19/07/2021 - 18/07/2024
29 Master of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
(MQA/FA2135)
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 06/10/2016
30 Master of Nursing Science
(MQA/FA2133)
Sarjana - 723 (Nursing and caring) Mulai 24/03/2017
31 Sarjana Fisioterapi
(MQA/FA2169)
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 19/02/2018
32 Master of Sciences in Pharmaceutical Technology
(MQA/FA2137)
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 03/12/2018
33 Sarjana Kepakaran Radiologi
(MQA/FA2646)
Sarjana NA 721 (Medicine) 01/12/2019 - 30/11/2021
34 Doktor Falsafah Kejururawatan
(MQA/FA2171)
Ijazah Kedoktoran NA 723 (Nursing and caring) Mulai 19/07/2019
35 Professional Certificate in Gerontology Nursing
(MQA/FA0047)
- 30 723 (Nursing and caring) 12/12/2011 - 11/06/2012
36 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
- 41 723 (Nursing and caring) 06/02/2013 - 05/08/2015
37 Sijil Kejururawatan Renal
(MQA/FA3870)
- 23 723 (Nursing and caring) 22/12/2013 - 21/06/2017
38 Sijil Profesional Pendidikan dan Pengajaran Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
- 20 723 (Nursing and caring) 26/04/2014 - 25/04/2016
39 Sijil Kejururawatan Pediatrik
(MQA/FA3871)
- 25 723 (Nursing and caring) 22/06/2014 - 21/06/2017
40 Sijil Profesional dalam Jagarawatan Kritikal
(MQA/FA1158)
- 32 723 (Nursing and caring) 06/08/2015 - 05/08/2018
41 Sijil Profesional dalam Pendidikan dan Pengajaran untuk Kejururawatan Profesional
(MQA/FA4546)
- 20 723 (Nursing and caring) 01/12/2016 - 30/11/2018
42 Certificate in Paediatric Nursing
(MQA/FA3871)
- 25 723 (Nursing and caring) 22/06/2017 - 21/12/2020
43 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
- 23 723 (Nursing and caring) 22/06/2017 - 21/06/2018
44 Professional Certificate in Critical Care Nursing
(MQA/FA1158)
- 32 723 (Nursing and caring) 06/08/2018 - 05/02/2021
45 Certificate in Renal Nursing
(MQA/FA3870)
- 23 723 (Nursing and caring) 22/06/2020 - 21/06/2023
 
CetakCetak