Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) (Nama Lama : Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka)
Alamat : Batu 28, Kuala Sungai Baru
78200 Melaka
Melaka.No Tel : 06-387 8420
No Faks : 06-387 8368
E-Mel : aiwana@kuim.edu.my/sitinoraini@kuim.edu.my
Laman Web : www.kuim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Perniagaan
(MQA/FA1632)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 07/04/2014
2 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1398)
Sijil 51 345 (Management and Administration) 27/09/2005 - 26/09/2010
3 Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam
(A1132)
Diploma 96 345 (Management and Administration) 01/12/2004 - 30/11/2009
4 Diploma Pengajian Islam Dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A1169)
Diploma 96 221 (Religion) 27/01/2005 - 26/01/2010
5 Diploma Kaunseling
(A1231)
Diploma 93 762 (Social work and counselling) 10/03/2005 - 09/03/2010
6 Diploma Kewangan
(A1230)
Diploma 94 343 (Finance, banking, insurance) 10/03/2005 - 09/03/2010
7 Diploma Perakaunan
(A1538)
Diploma 94 344 (Accounting and Taxation) 20/08/2005 - 27/02/2011
8 Diploma Pemasaran
(A1397)
Diploma 94 342 (Marketing and Advertising) 27/09/2005 - 26/09/2010
9 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A1539)
Diploma 94 481 (Computer Science) 10/03/2006 - 09/03/2011
10 Diploma Undang-Undang dan Syariah
(A1621)
Diploma 96 380 (Law) 21/04/2006 - 20/04/2011
11 Diploma Pengurusan Perhotelan
(A3693)
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 20/11/2006
12 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6077)
Diploma 92 812 (Travel, tourism and leisure) 17/09/2007 - 16/09/2012
13 Diploma Kejururawatan
(A1828)
Diploma 100 723 (Nursing and caring) 30/04/2009 - 29/04/2012
14 Diploma Syariah Islamiyyah
(A7956)
Diploma 92 221 (Religion) Mulai 15/05/2009
15 Diploma Usuluddin
(A7957)
Diploma 92 221 (Religion) Mulai 15/05/2009
16 Diploma Pentadbiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengurusan Dan Pentadbiran Islam
(A10174)
Diploma 95 345 (Management and Administration) Mulai 01/12/2009
17 Diploma Pengajian Islam dengan Pengurusan Sumber Manusia
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A9316)
Diploma 95 221 (Religion) Mulai 27/01/2010
18 Diploma Kaunseling
(A9315)
Diploma 93 762 (Social work and counselling) Mulai 10/03/2010
19 Diploma Kewangan
(A9468)
Diploma 94 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/03/2010
20 Diploma Kewangan Syariah
(A8771)
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 30/03/2010
21 Diploma Pemasaran
(A9754)
Diploma 94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 27/09/2010
22 Diploma Pengurusan Acara
(A7632)
Diploma 92 812 (Travel, tourism and leisure) 06/11/2010 - 22/09/2018
23 Diploma Perakaunan
(A9838)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/02/2011
24 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A9308)
Diploma 94 340 (Business and Administration) Mulai 10/03/2011
25 Diploma Perundangan Syariah
Nama Lama : Diploma Syariah
(A9314)
Diploma 96 381 (Syariah Law) Mulai 21/04/2011
26 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7552)
Diploma 99 522 (Electricity and Energy) 06/06/2011 - 11/02/2014
27 Diploma Kejuruteraan Elektronik secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7553)
Diploma 98 523 (Electronics and Automation) 06/06/2011 - 11/02/2014
28 Diploma Bioteknologi
(A7973)
Diploma 92 545 (Applied science) Mulai 22/06/2011
29 Diploma Kejururawatan
(A11786)
Diploma 101 723 (Nursing and caring) 30/04/2012 - 29/10/2017
30 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A11503)
Diploma 92 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/09/2012
31 Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
(A10187)
Diploma 95 221 (Religion) Mulai 05/04/2013
32 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(MQA/FA0111)
Diploma 96 522 (Electricity and Energy) 29/04/2014 - 10/09/2018
33 Diploma Kejuruteraan Automotif
(MQA/FA0439)
Diploma 96 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 20/06/2014 - 30/06/2018
34 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA0611)
Diploma 94 321 (Journalism and reporting) Mulai 07/07/2014
35 Diploma Pengurusan Inovasi
(MQA/FA0609)
Diploma 96 345 (Management and Administration) 06/10/2014 - 28/09/2018
36 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9085)
Diploma 112 723 (Nursing and caring) 30/10/2017 - 29/04/2022
37 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5158)
Diploma 96 143 (Training for preschool teachers) Mulai 01/10/2018
38 Diploma Kejuruteraan Tenaga
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Teknologi Hijau
(MQA/FA4339)
Diploma 93 522 (Electricity and Energy) Mulai 23/11/2018
39 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9085)
Diploma 113 723 (Nursing and caring) 30/04/2022 - 29/04/2025
40 Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)
(A10708)
Sarjana Muda 120 311 (Psychology) Mulai 29/12/2011
41 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) dengan Kepujian
(MQA/FA0109)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 09/01/2014
42 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dengan Kepujian
(MQA/FA0176)
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) Mulai 09/01/2014
43 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA0489)
Sarjana Muda 123 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/12/2015
44 Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA0998)
Sarjana Muda 120 221 (Religion) Mulai 23/03/2016
45 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA10700)
Sarjana Muda 120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/12/2017
46 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran) dengan Kepujian
(MQA/FA4554)
Sarjana Muda 126 340 (Business and Administration) Mulai 07/11/2018
47 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) dengan Kepujian
(MQA/FA4553)
Sarjana Muda 130 340 (Business and Administration) Mulai 24/07/2020
48 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
(MQA/FA5545)
Sarjana Muda 127 344 (Accounting and Taxation) Mulai 20/11/2020
49 Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)
(MQA/FA5168)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/11/2020
50 Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan dan Rekreasi (Kepujian)
(MQA/FA5129)
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 25/06/2021
51 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (E-Dagang) dengan Kepujian
(MQA/FA7682)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 30/07/2021
52 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan
(MQA/FA0610)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 02/01/2013
53 Ijazah Sarjana Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0440)
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 25/02/2013
54 Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
(MQA/FA0997)
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 25/02/2013
55 Ijazah Sarjana Syariah
(MQA/FA1944)
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 15/06/2017
56 Ijazah Sarjana Psikologi
(MQA/FA4938)
Sarjana NA 311 (Psychology) Mulai 31/01/2020
57 Ijazah Sarjana Komunikasi
(MQA/FA3518)
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/07/2020
58 Ijazah Sarjana Pengajian Islam
(MQA/FA9683)
Sarjana 43 221 (Religion) Mulai 23/04/2021
59 Ijazah Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0968)
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) Mulai 05/04/2017
60 Ijazah Doktor Falsafah Sejarah
(MQA/FA0969)
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 03/08/2017
61 Doktor Falsafah Syariah
Nama Lama : Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
(MQA/FA5010)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 17/10/2018
62 Doktor Falsafah Pengajian Islam (Dakwah)
(MQA/FA5009)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/04/2021
 
CetakCetak