Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
INPENS International College (Nama Lama : Kolej INPENS)
Alamat : Bandar Armada Putra
Pulau Indah
42100 Pelabuhan Klang
Selangor.No Tel : 03-3101 5757
No Faks : 03-3101 5858
E-Mel : inpens@inpens.edu.my
Laman Web : www.inpens.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A0225)
Diploma 93 0713 (Electronics and automation ) 22/12/2000 - 21/12/2005
2 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A0227)
Diploma 93 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 22/12/2000 - 21/12/2005
3 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0229)
Diploma 90 0410 (Business and administration not further defined) 16/10/2001 - 15/10/2006
4 Diploma Perakaunan
(A0228)
Diploma 95 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/10/2001 - 15/10/2006
5 Diploma Teknologi Maklumat
(A0230)
Diploma 89 0611 (Information technology and information system) 27/11/2001 - 26/11/2006
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(A0226)
Diploma 93 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/09/2002 - 31/08/2007
7 Diploma Pengurusan Pentadbiran
(A0516)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 25/03/2003 - 24/03/2008
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A1319)
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 22/06/2005 - 21/06/2010
9 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A1320)
Diploma 95 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 22/06/2005 - 21/06/2010
10 Diploma Teknologi Maklumat
(A1683)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 09/06/2006 - 08/06/2011
11 Diploma Teknologi Rangkaian Komputer
(A1682)
Diploma 92 0613 (Computer Science) Mulai 09/06/2006
12 Diploma Pengajian Perniagaan
(A1632)
Diploma 90 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 16/10/2006
13 Diploma Perakaunan
(A1633)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/10/2006 - 15/10/2011
14 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UiTM
(A7160)
Diploma 95 0410 (Business and administration not further defined) 23/10/2007 - 22/10/2012
15 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan UiTM
(A7161)
Diploma 95 0411 (Accounting, auditing and taxation) 23/10/2007 - 22/10/2012
 
CetakCetak