Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS) (Nama Lama : Kolej Universiti INSANIAH (KUIN))
Alamat : Lot 3449, Kuala Ketil
09300 Baling
Kedah.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2001 - Kolej Insaniah/Institut Insaniah
15/05/2016 - Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
11/08/2017 - Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS)
20/11/2019 Lot 3449, Kuala Ketil, 09300 Baling Kedah

No Tel : 04-415 5000
No Faks : 04-415 5050
E-Mel : admin@unishams.edu.my
Laman Web : www.unishams.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asasi Pengajian Islam
(A9809)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/06/2010
2 Asasi Pengurusan
(A9723)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/07/2010
3 Program Asasi Sains
(MQA/FA1687)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/11/2011
4 Diploma Perakaunan
(A0869)
Diploma 114 344 (Accounting and Taxation) 03/09/2003 - 02/09/2008
5 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0866)
Diploma 93 345 (Management and Administration) 04/09/2003 - 03/09/2008
6 Diploma Tahfiz Wal Qiraat
(A0867)
Diploma 100 221 (Religion) 04/09/2003 - 03/09/2008
7 Diploma Teknologi Maklumat
(A0868)
Diploma 100 481 (Computer Science) 04/09/2003 - 03/09/2008
8 Diploma Perakaunan
(A9704)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/09/2008
9 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A9705)
Diploma 94 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2008
10 Diploma Tahfiz al-Quran dan Pengajian Qiraat
Nama Lama : Diploma Tahfiz Wal Qiraat
(A9729)
Diploma 100 221 (Religion) Mulai 04/09/2008
11 Diploma Teknologi Maklumat
(A9703)
Diploma 94 481 (Computer Science) Mulai 04/09/2008
12 Diploma Digital Video
(A9643)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/04/2012
13 Diploma Kreatif Multimedia
(A9642)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/05/2012
14 Diploma Seni Reka Grafik
(A9641)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/05/2012
15 Diploma Perbankan Islam
(A9713)
Diploma 96 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 27/03/2013
16 Diploma Insurans Islam
(A9714)
Diploma 96 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2013
17 Diploma Pengurusan Hotel dan Perkhidmatan Makanan Halal
(A9946)
Diploma 102 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 11/07/2013
18 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA2215)
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 23/12/2015
19 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA2214)
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 02/03/2017
20 Diploma Pengajian Islam
(MQA/FA8228)
Diploma 91 221 (Religion) Mulai 22/11/2019
21 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
(A0870)
Sarjana Muda 93 224 (Other Languages) 04/09/2003 - 03/09/2008
22 Ijazah Sarjana Muda Syariah Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
(A0871)
Sarjana Muda 91 221 (Religion) 04/09/2003 - 03/09/2008
23 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Secara Kerjasama (3+1) Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
(A0872)
Sarjana Muda 97 221 (Religion) 04/09/2003 - 03/09/2008
24 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Kepujian
(A7585)
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 25/04/2008
25 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian
(A7583)
Sarjana Muda 121 221 (Religion) Mulai 25/04/2008
26 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian
(A7584)
Sarjana Muda 123 221 (Religion) Mulai 25/04/2008
27 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
(A8076)
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) Mulai 09/05/2011
28 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan dan Perbankan Islam) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Kewangan dan Perbankan Islam)
(A9709)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 09/05/2011
29 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat
(A9943)
Sarjana Muda 120 221 (Religion) Mulai 17/09/2012
30 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Rangkaian) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (Rangkaian)
(A9708)
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 18/10/2012
31 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (E-Dagang)
(A9707)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 19/10/2012
32 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Multimedia) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
(A9706)
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 19/10/2012
33 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
(A9712)
Sarjana Muda 135 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/03/2013
34 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Pengurusan Risiko dan Takaful)
(A9711)
Sarjana Muda 122 340 (Business and Administration) Mulai 22/04/2013
35 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perancangan Kewangan Islam) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Perancangan Kewangan Islam)
(A9710)
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 22/04/2013
36 Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Kepujian)
(A9769)
Sarjana Muda 122 213 (Audio-visual techniques and media production) 26/11/2013 - 30/06/2017
37 Ijazah Sarjana Muda Multimedia Grafik (Kepujian)
(A9767)
Sarjana Muda 122 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/11/2013 - 30/06/2017
38 Ijazah Sarjana Muda Web Televisyen (Kepujian)
(A9768)
Sarjana Muda 122 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/11/2013 - 30/06/2017
39 Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
(A11517)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 29/09/2017 - 28/03/2019
40 Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Ijazah Sarjana Muda Pembedahan
(MQA/FA11388)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 29/03/2019 - 28/03/2022
41 Diploma Pascasiswazah Kehakiman dan Guaman Syarie
(MQA/FA3670)
Diploma Pascasiswazah 37 381 (Syariah Law) Mulai 30/12/2015
42 Ijazah Sarjana Bahasa Arab
(A9861)
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 16/03/2011
43 Ijazah Sarjana Syariah
(A9805)
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 23/03/2011
44 Ijazah Sarjana Usuluddin
(A9806)
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 23/03/2011
45 Ijazah Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
(A9863)
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 31/03/2011
46 Sarjana Kaunseling
(MQA/FA0105)
Sarjana 57 762 (Social work and counselling) 25/03/2013 - 24/03/2018
47 Ijazah Sarjana Pengajaran Al-Quran
(MQA/FA0017)
Sarjana 45 221 (Religion) Mulai 09/07/2013
48 Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
(MQA/FA0018)
Sarjana 45 221 (Religion) Mulai 09/07/2013
49 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA0019)
Sarjana 42 340 (Business and Administration) Mulai 02/09/2014
50 Ijazah Sarjana Kaunseling
(MQA/FA0105)
Sarjana 57 762 (Social work and counselling) 25/03/2018 - 24/03/2023
51 Ijazah Doktor Falsafah Bahasa Arab
(A9862)
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 16/03/2011
52 Ijazah Doktor Falsafah Syariah
(A9803)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/03/2011
53 Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin
(A9804)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/03/2011
54 Ijazah Doktor Falsafah Kewangan dan Perbankan Islam
(A9864)
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 31/03/2011
 
CetakCetak