Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Asia Pacific University of Technology and Innovation (Nama Lama : Asia Pacific University of Technology and Innovation (Asia Pacific UTI))
Alamat : No. 11, Jalan Teknologi Malaysia, Taman Teknologi Malaysia
Bukit Jalil
57000
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
26/04/2017 No. 11, Jalan Teknologi Malaysia, Taman Teknologi Malaysia Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

No Tel : 03-8996 1000
No Faks : 03-8996 1001
E-Mel : info@apu.edu.my
Laman Web : www.apu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengkomputeran dan Perniagaan
(A1393)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Program Asas
(A10955)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 20/09/2010
3 Diploma Pengkomputeran dan Teknologi Maklumat
(A0425)
Diploma 95 0611 (Information technology and information system) 09/01/2001 - 08/01/2006
4 Diploma Pengkomputeran dan Teknologi Maklumat
(A1394)
Diploma 95 0611 (Information technology and information system) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Diploma Perniagaan dengan Teknologi Maklumat
(A1392)
Diploma 96 0614 (Computer Use) 20/09/2005 - 19/09/2010
6 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
Nama Lama : Diploma Perniagaan dengan Teknologi Maklumat
(A8238)
Diploma 91 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 20/09/2010
7 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A11687)
Diploma 91 0613 (Computer Science) Mulai 20/09/2010
8 Diploma Perakaunan
(A8889)
Diploma 93 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 13/01/2011
9 Diploma in Business Administration
(A8886)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 14/05/2012
10 Diploma in Finance
(MQA/FA5692)
Diploma 96 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 14/06/2017
11 Bachelor of Science (Hons) Electronic Commerce Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0097)
Sarjana Muda 117 0410 (Business and administration not further defined) 01/03/2000 - 28/02/2005
12 Bachelor of Science (Hons) in Business Computing Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0098)
Sarjana Muda 121 0614 (Computer Use) 01/03/2000 - 28/02/2005
13 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology Francais University of Staffordshire, United Kingdom
(A0099)
Sarjana Muda 121 0611 (Information technology and information system) 01/03/2000 - 28/02/2005
14 Bachelor of Science (Hons) in Computing Franchise with University of Staffordshire, United Kingdom
(A0083)
Sarjana Muda 108 0613 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
15 BSc (Hons) in Computing (3+0) secara kerjasama dengan Staffordshire University, United Kingdom
(A1113)
Sarjana Muda 108 0613 (Computer Science) 19/10/2004 - 18/10/2009
16 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan (Kepujian)
(A6227)
Sarjana Muda 126 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 14/04/2009
17 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Keusahawanan Tekno
(A6230)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 15/04/2009 - 30/10/2018
18 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengkomputeran Perusahaan
(A6213)
Sarjana Muda 123 0614 (Computer Use) 15/04/2009 - 30/10/2018
19 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A6210)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 15/04/2009
20 Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Permainan Komputer (Kepujian)
(A6216)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/04/2009
21 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media Web (Kepujian)
(A6218)
Sarjana Muda 123 0211 (Audio-visual techniques and media production) 16/04/2009 - 29/11/2018
22 Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Sumber Manusia (Kepujian)
(A6226)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 17/04/2009
23 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran (Kepujian)
(A6225)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 17/04/2009
24 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian)
(A6223)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 17/04/2009
25 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A6224)
Sarjana Muda 122 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 17/04/2009
26 Ijazah Sarjana Muda Media Informatik (Kepujian)
(A6220)
Sarjana Muda 123 0211 (Audio-visual techniques and media production) 21/04/2009 - 29/04/2019
27 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Media (Kepujian)
(A6219)
Sarjana Muda 122 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/04/2009
28 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan
(A6229)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 13/08/2010 - 29/11/2018
29 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan
(A6228)
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 13/08/2010
30 BEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering
(A6907)
Sarjana Muda 141.5 0712 (Electricity and energy) 01/01/2011 - 31/12/2011
31 BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(A6909)
Sarjana Muda 145 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2012
32 B.Eng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(A6908)
Sarjana Muda 123 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2016
33 B.Eng (Hons) in Mechatronic Engineering
(MQA/FA4084)
Sarjana Muda 123 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2016
34 BEng (Hons) in Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 141.5 0712 (Electricity and energy) 01/01/2012 - 31/12/2013
35 Bachelor of Sciende (Hons) in Internet Technology
(MQA/FA0367)
Sarjana Muda 123 0613 (Computer Science) 07/06/2012 - 30/10/2018
36 Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology
(MQA/FA0364)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/06/2012
37 Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering
(MQA/FA0366)
Sarjana Muda 122 0612 (Software engineering) Mulai 08/06/2012
38 BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 145 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2013 - 31/12/2014
39 Bachelor of Engineering in Electrical & Electronic Engineering with Honours
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 136.6 0712 (Electricity and energy) 01/01/2014 - 31/12/2017
40 BEng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(MQA/FA5127)
Sarjana Muda 123 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2014 - 31/12/2016
41 Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Telecommunication Engineering
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2015 - 31/12/2018
42 Bachelor in Banking and Finance (Hons)
(MQA/FA1328)
Sarjana Muda 122 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 13/04/2015
43 Bachelor in Islamic Banking and Finance (Hons)
(MQA/FA1329)
Sarjana Muda 123 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 18/05/2015
44 Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies
Nama Lama : BSc. (Hons) in Actuarial Studies
(MQA/FA1327)
Sarjana Muda 122 0542 (Statistics ) Mulai 04/09/2015
45 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Pengurusan
(MQA/FA1330)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 27/10/2015 - 12/11/2016
46 Bachelor of Computer Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Electronic Engineering with Information Technology
(MQA/FA5127)
Sarjana Muda 148 (Cohort May 2018) 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2022
47 Bachelor of Engineering in Mechatronics Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Mechatronic Engineering
(MQA/FA4084)
Sarjana Muda 148 (Cohort May 2018) 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2022
48 B.Sc (Hons) in Computer Science
(MQA/FA4622)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 23/03/2017
49 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Sistem Pintar)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Sistem Pintar
(MQA/FA4621)
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 18/04/2017
50 Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering with Honours
(MQA/FA4013)
Sarjana Muda 151 0712 (Electricity and energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
51 Bachelor of Engineering in Telecommunication Engineering with Honours
(MQA/FA4014)
Sarjana Muda 146 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2023
52 Bachelor of Petroleum Engineering with Honours
Nama Lama : BEng (Hons) in Petroleum Engineering
(MQA/FA6546)
Sarjana Muda 141 (Cohort May 2018) 0724 (Mining and extraction) 01/01/2019 - 31/12/2024
53 BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security)
(MQA/FA12440)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 25/03/2022
54 Bachelor of Arts (Honours) in International Relations
(MQA/FA11805)
Sarjana Muda 120 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 27/05/2022
55 Bachelor of Arts (Honours) in Digital Advertising
(MQA/FA11897)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 01/07/2022
56 Bachelor of Computer Engineering with Honours
(MQA/FA5127)
Sarjana Muda 148 (Cohort May 2018) 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2023 - 31/12/2025
57 Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering with Honours
(MQA/FA4084)
Sarjana Muda 148 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2023 - 31/12/2025
58 Master of Science in Information Technology (Conversion) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0473)
Sarjana 36 0611 (Information technology and information system) 18/10/2001 - 17/10/2006
59 Master of Science in Information Technology (Management) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0472)
Sarjana 36 0611 (Information technology and information system) 18/10/2001 - 17/10/2006
60 Master of Science in Software Engineering secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0471)
Sarjana 36 0612 (Software engineering) 18/10/2001 - 17/10/2006
61 Master of Science in Technology Management secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A0470)
Sarjana 36 0611 (Information technology and information system) 18/10/2001 - 17/10/2006
62 Master of Science in Information Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7475)
Sarjana 35/180 0611 (Information technology and information system) 18/10/2006 - 17/10/2011
63 Master of Science in Software Engineering in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7473)
Sarjana 35/180 0612 (Software engineering) 18/10/2006 - 17/10/2011
64 Master of Science in Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(A7474)
Sarjana 35/180 0611 (Information technology and information system) 18/10/2006 - 17/10/2011
65 Master of Business Administration (IT Sector) secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7888)
Sarjana 47 0414 (Management and administration ) Mulai 22/07/2009
66 Sarjana Sains dalam E-Dagang secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7887)
Sarjana 45 0614 (Computer Use) Mulai 26/10/2010
67 Sarjana Sains dalam Sistem Komputer Mudahalih secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7886)
Sarjana 45 0613 (Computer Science) Mulai 26/10/2010
68 Sarjana Sains dalam Pengkomputeran secara kerjasama dengan Staffordshire University, UK
(A7885)
Sarjana 45 0613 (Computer Science) Mulai 02/11/2010
69 Master of Science in Software Engineering in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1913)
Sarjana 45 0612 (Software engineering) Mulai 18/10/2011
70 Master of Science in Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1914)
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) Mulai 18/10/2011
71 Master of Science Information Technology Management in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA1915)
Sarjana 48 0611 (Information technology and information system) Mulai 18/10/2011
72 Master of Science in Computer Science in collaboration with Staffordshire University, UK
(MQA/FA0395)
Sarjana 45 0613 (Computer Science) Mulai 01/10/2013
73 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Euro Asia)
(MQA/FA0759)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 13/01/2014
74 Sarjana Sains dalam Komunikasi Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA0761)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 13/01/2014
75 Sarjana Sains dalam Pengurusan Pemasaran Global
(MQA/FA0760)
Sarjana 45 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 13/01/2014
76 Master of Business Administration (MBA) in collaboration with Staffordshire University, United Kingdom
Nama Lama : Masters in Business Administration (MBA) in collaboration with Staffordshire University, United Kingdom
(MQA/FA0929)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 06/03/2014
77 Master of Finance
(MQA/FA3456)
Sarjana 45 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 14/05/2015
78 Sarjana Perbankan dan Kewangan Islam
(MQA/FA3457)
Sarjana 45 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 16/08/2016
79 Sarjana Perakaunan
(MQA/FA3458)
Sarjana 45 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 21/09/2016
80 Sarjana Sains dalam Sains Data dan Analisis Perniagaan
(MQA/FA8020)
Sarjana 45 0614 (Computer Use) Mulai 22/11/2016
81 Sarjana Hartanah dalam Kewangan dan Pelaburan
(MQA/FA3460)
Sarjana 45 0734 (Surveying) Mulai 19/12/2016
82 Sarjana Perakaunan dan Analisis Forensik
(MQA/FA3459)
Sarjana 45 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 19/12/2016
83 Master of Philosophy in Engineering
(MQA/FA6112)
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 18/08/2017
84 Master of Technology Management
(MQA/FA8837)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 03/05/2018
85 MSc in Software Engineering
(MQA/FA8836)
Sarjana 45 0612 (Software engineering) Mulai 08/05/2018
86 Sarjana Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA8762)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 30/05/2018
87 Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Maklumat
(MQA/FA8835)
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 21/11/2018
88 Sarjana Pengurusan Projek
(MQA/FA8923)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 17/07/2019
89 Sarjana Falsafah (Pengurusan)
(MQA/FA9018)
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 22/11/2019
90 Master of Science in Artifical Intelligence
(MQA/FA11933)
Sarjana 45 0613 (Computer Science) Mulai 25/09/2020
91 Master of Science in Cyber Security
(MQA/FA11934)
Sarjana 45 0613 (Computer Science) Mulai 25/09/2020
92 Sarjana Sains Pengkomputeran
(MQA/FA9019)
Sarjana NA 0614 (Computer Use) Mulai 23/09/2022
93 PhD in Management
(MQA/FA2094)
Ijazah Kedoktoran - 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 09/06/2016
94 PhD in Computing
(MQA/FA0928)
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 31/05/2017
95 PhD in Technology
(MQA/FA2107)
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 31/05/2017
96 PhD in Finance
(MQA/FA2093)
Ijazah Kedoktoran NA 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 26/07/2017
97 Doctor of Philosophy in Engineering
(MQA/FA6113)
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 05/09/2017
 
CetakCetak