Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak)
Alamat : Jalan Kolej, Taman Bandar Baru
31900 Kampar
Perak.No Tel : 05-466 0388
No Faks : -
E-Mel : perak@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0127)
Sijil 63 0410 (Business and administration not further defined) 19/01/2009 - 24/05/2016
2 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0126)
Sijil 63 0411 (Accounting, auditing and taxation) 19/01/2009 - 24/05/2016
3 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0124)
Sijil 62 0613 (Computer Science) 19/01/2009 - 24/05/2016
4 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0131)
Sijil 63 1015 (Travel, tourism and leisure) 19/01/2009 - 24/05/2016
5 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0130)
Sijil 63 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 19/01/2009 - 24/05/2016
6 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Perkhidmatan Makanan)
(AA0129)
Sijil 63 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 19/01/2009 - 24/05/2016
7 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(AA0128)
Sijil 61 0323 (Media and communications) 20/01/2009 - 24/05/2016
8 Sijil Pengurusan Acara
(MQA/FA1079)
Sijil 63 1015 (Travel, tourism and leisure) 17/05/2013 - 24/05/2016
9 Diploma in E-Marketing
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (E-Perdagangan dan Pemasaran)
(AA0156)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 06/01/2009
10 Diploma Pengurusan Hospitaliti (Perkhidmatan Makanan)
(AA0161)
Diploma 94 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 19/01/2009 - 30/04/2019
11 Diploma in Information Technology
Nama Lama : Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0154)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/01/2009
12 Diploma in Information Systems
Nama Lama : Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0153)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/01/2009
13 Diploma Pengurusan Hotel
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0159)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 01/02/2009
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0160)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 03/02/2009
15 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0155)
Diploma 92 0614 (Computer Use) Mulai 05/02/2009
16 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(MQA/FA1075)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 01/06/2011
17 Diploma Pengurusan Acara
(MQA/FA1078)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 20/12/2013
18 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA5836)
Diploma 93 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 16/11/2017
19 Diploma Perhubungan Awam
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10854)
Diploma 92 0323 (Media and communications) Mulai 25/12/2017
20 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10855)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 03/01/2018
21 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10853)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/01/2018
22 Diploma in Communication and Media Studies
(MQA/FA7542)
Diploma 93 0323 (Media and communications) Mulai 27/09/2019
23 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0157)
Diploma Lanjutan 63 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 02/01/2009 - 23/05/2016
24 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0158)
Diploma Lanjutan 66 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 02/03/2009 - 23/05/2016
25 Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA4092)
Sarjana Muda 127 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 31/12/2014 - 31/12/2016
26 Bachelor of Hospitality and Catering Management (Honours)
(MQA/FA4628)
Sarjana Muda 122 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 08/01/2016
27 Bachelor of Tourism Management (Honours) Event Management
(MQA/FA7511)
Sarjana Muda 121 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 07/11/2018
28 Bachelor of Information Technology (Honours) in Software Systems Development
(MQA/FA10768)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 23/10/2020
29 Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance
(MQA/FA12236)
Sarjana Muda 125 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 21/01/2022
30 Bachelor of Business Administration (Honours)
(MQA/FA12049)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2022
31 Bachelor of Communication Studies (Honours)
(MQA/FA12927)
Sarjana Muda 121 0323 (Media and communications) Mulai 21/01/2022
 
CetakCetak