Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology Cawangan Johor (Nama Lama : Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor)
Alamat : Jalan Segamat / Labis
85000 Segamat
Johor.No Tel : 07-927 0801
No Faks : -
E-Mel : johor@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0193)
Sijil 63 0410 (Business and administration not further defined) 19/01/2009 - 24/05/2016
2 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0192)
Sijil 63 0411 (Accounting, auditing and taxation) 19/01/2009 - 24/05/2016
3 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0190)
Sijil 61 0613 (Computer Science) 19/01/2009 - 24/05/2016
4 Sijil Pengilangan Pakaian
(AA0194)
Sijil 60 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) 19/01/2009 - 24/05/2016
5 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA1077)
Sijil 63 0323 (Media and communications) 20/05/2011 - 24/05/2016
6 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(MQA/FA1074)
Sijil 63 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 27/05/2011 - 24/05/2016
7 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(AA0165)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) 14/01/2009 - 08/06/2018
8 Diploma Pengilangan Pakaian
(AA0166)
Diploma 98 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) 19/01/2009 - 12/09/2013
9 Diploma in Information Technology
Nama Lama : Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0163)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/01/2009
10 Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0162)
Diploma 94 0611 (Information technology and information system) 19/01/2009 - 10/09/2012
11 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0164)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 05/02/2009 - 03/01/2024
12 Diploma in Entrepreneurship
Nama Lama : Diploma Keusahawanan
(MQA/FA1251)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 11/05/2012
13 Diploma Pengurusan Hotel
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(MQA/FA3772)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 15/04/2013
14 Diploma Perhubungan Awam
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10858)
Diploma 92 0323 (Media and communications) 25/12/2017 - 14/01/2022
15 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10859)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 03/01/2018
16 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10857)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/01/2018
17 Diploma in Computer Science
Nama Lama : Diploma in Computer Science (Data Science)
(MQA/FA7636)
Diploma 93 0613 (Computer Science) Mulai 26/10/2018
18 Diploma in Information Technology (ICT Systems Support)
(MQA/FA7594)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) 26/10/2018 - 13/07/2021
19 Diploma in Information Technology (Mobile Application Development)
(MQA/FA7595)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 26/10/2018 - 01/03/2024
20 Diploma in Aquaculture
(MQA/FA7567)
Diploma 90 0831 (Fisheries) Mulai 07/11/2018
21 Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance
(MQA/FA12235)
Sarjana Muda 125 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 21/01/2022
22 Bachelor of Business Administration (Honours)
(MQA/FA12021)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2022
23 Bachelor of Information Technology (Honours) in Software Systems Development
(MQA/FA10767)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/03/2022
 
CetakCetak