Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk) (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Sabah)
Alamat : Faculty of Business, Information Technology and Hospitality
Lot 1, Ground Floor, Pusat Dagangan Donggongon, Jalan Sapau
89500 Penampang
Sabah.No Tel : 088-348 080
No Faks : 088-348 070
E-Mel : sabah@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0199)
Sijil 63 0410 (Business and administration not further defined) 19/01/2009 - 24/05/2016
2 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0198)
Sijil 63 0411 (Accounting, auditing and taxation) 19/01/2009 - 24/05/2016
3 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0197)
Sijil 61 0613 (Computer Science) 19/01/2009 - 24/05/2016
4 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(MQA/FA2183)
Sijil 63 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 05/11/2012 - 24/05/2016
 
CetakCetak