Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
Alamat : 195A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


Latar Belakang Alamat PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2006 Jalan Tangsi 50480 Kuala Lumpur
02/11/2018 195A, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur

No Tel : 03-2730 7000
No Faks : 03-2730 7077
E-Mel : crm@unirazak.edu.my
Laman Web : www.unirazak.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A5868)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/08/2006
2 Pengajian Asas Kemanusiaan & Sains Sosial
Nama Lama : Pengajian Asas Kemanusiaan & Sains Sosial
(A10972)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 09/09/2011
3 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)
(A7782)
120 345 (Management and Administration) Mulai 16/07/2007
4 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)
(A9113)
120 345 (Management and Administration) Mulai 19/05/2011
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian)
(A10509)
127 141 (Teaching and Training) Mulai 10/10/2011
6 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(A10597)
123 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2011
7 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian)
(A11034)
120 141 (Teaching and Training) Mulai 10/12/2011
8 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A11203)
122 345 (Management and Administration) Mulai 30/12/2011
9 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perancangan Kewangan Islam) (Kepujian)
(A9789)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/04/2013
10 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) (Kepujian)
(A9788)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/04/2013
11 Sarjana Muda Sastera (Kerajaan dan Polisi Awam) (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kerajaan dan Polisi Umum) (Kepujian)
(A10973)
122 345 (Management and Administration) Mulai 29/04/2013
12 Sarjana Muda Sastera (Kepemimpinan) (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepimpinan) (Kepujian)
(A10974)
122 340 (Business and Administration) Mulai 08/05/2013
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) (Kepujian)
(A10949)
120 141 (Teaching and Training) Mulai 12/07/2013
14 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(A11100)
122 314 (Economics) Mulai 27/12/2013
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) (Kepujian)
(A10933)
132 141 (Teaching and Training) 16/01/2014 - 15/01/2019
16 Ijazah Sarjana Muda Percukaian (Kepujian)
(A10864)
124 344 (Accounting and Taxation) Mulai 19/02/2014
17 Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian)
(A10932)
120 762 (Social work and counselling) 27/02/2014 - 26/02/2019
18 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A10186)
145 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/05/2014
19 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Insurans) (Kepujian)
(A10871)
121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 01/04/2015
20 Bachelor of Education (Teaching of English as a Second Language) (Hons)
(MQA/FA4693)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 30/04/2015 - 31/12/2017
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kaunseling) (Kepujian)
(MQA/FA4694)
120 141 (Teaching and Training) 30/04/2015 - 31/12/2017
22 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Konvensional)
(A5872)
42 345 (Management and Administration) Mulai 18/08/2006
23 Sarjana Pengurusan
(A7986)
44 345 (Management and Administration) Mulai 18/05/2010
24 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam Global)
(A10140)
48 345 (Management and Administration) Mulai 01/06/2011
25 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Maya)
(A11181)
42 345 (Management and Administration) Mulai 30/08/2011
26 Ijazah Sarjana Falsafah
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)
(A8364)
24 345 (Management and Administration) Mulai 04/06/2012
27 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia Strategik
(A10141)
42 345 (Management and Administration) Mulai 29/01/2013
28 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kepimpinan)
(A10865)
42 345 (Management and Administration) Mulai 08/02/2013
29 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Perkhidmatan)
(A10670)
42 345 (Management and Administration) Mulai 08/05/2013
30 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Jualan Runcit dan Pasar Raya)
(A10295)
41 340 (Business and Administration) Mulai 27/08/2013
31 Ijazah Doktor Falsafah
Nama Lama : Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan) Melalui Penyelidikan
(A8365)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2010
 
CetakCetak