Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Akademi HELP
Alamat : Aras 3, Blok E, Kompleks Pusat Damansara
Jalan Dungun
50490 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2094 2000
No Faks : 03-2095 7100
E-Mel : siewpf@help.edu.my
Laman Web : www.helpacademy.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 International Foundation Programme in collaboration with University of London, UK
(MQA/FA4614)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 25/08/2015 - 07/07/2019
2 Sijil Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA9103)
Sijil 60 0414 (Management and administration ) Mulai 17/06/2019
3 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA8999)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 28/02/2020
4 Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 secara kerjasama dengan University of East London, UK
Nama Lama : BA (Hons) Business Studies secara kerjasama 3+0 dengan University of East London, UK
(A5424)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 14/10/2008 - 21/06/2017
5 Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance 3+0 secara kerjasama dengan University of East London, UK
(A5425)
Sarjana Muda 120 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 14/10/2008 - 03/08/2017
6 Bachelor Of Science In Economics & Management (Hons) Secara Eksternal Dengan University Of London, UK
(A7728)
Sarjana Muda 120 0388 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information) Mulai 03/02/2010
7 Bachelor of Science Accounting and Finance (Hons) External Programme University of London, UK
(A8186)
Sarjana Muda 120 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 08/04/2010
8 Bachelor of Science Economics (Honours) secara Eksternal dengan University of London, UK
(A10058)
Sarjana Muda 120 0311 (Economics ) Mulai 09/10/2012
9 Bachelor of Science Banking and Finance (Honours) external with University of London, UK
(A10360)
Sarjana Muda 120 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 20/03/2013
10 Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance 3+0 in collaboration with University of Derby, UK
(MQA/FA5088)
Sarjana Muda 126 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 04/10/2016
11 Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 in collaboration with University of Derby, UK
(MQA/FA5087)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 04/10/2016
12 Bachelor of Arts (Honours) Business Management (International Business) 3+0 in collaboration with University of Derby, UK
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) Business (International Business) 3+0 in collaboration with University of Derby, UK
(MQA/FA5676)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 14/02/2018
13 Pearson Edexcel International Advanced Level in collaboration with Pearson Education
Nama Lama : General Certificate of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level) in Collaboration with London Examinations, Edexcel International, UK
(A7726)
A-Level 14 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 24/12/2009
14 GCE A Levels in collaboration with Cambridge Assessment International Education
Nama Lama : GCE A Levels in collaboration with Cambridge International Examinations, UK
(MQA/FA3026)
- 30-60 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 07/10/2013
 
CetakCetak