Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Asia e University
Alamat : Wisma Subang Jaya
No. 106, Jalan SS 15/4
47500 Subang Jaya
Selangor.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2008 Tingkat Bawah, 6, 10, 17 dan 21, Blok Utama, Dataran Kewangan Darul Takaful No.4, Jalan Sultan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
31/10/2018 Wisma Subang Jaya No. 106. Jalan SS 15/4 47500 Subang Jaya Selangor

No Tel : 03-5022 3456
No Faks : -
E-Mel : enquiries@aeu.edu.my
Laman Web : www.aeu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Siswazah Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA0762)
66 345 (Management and Administration) Mulai 02/12/2013
2 Diploma Siswazah Pendidikan Awal Kanak-kanak
(MQA/FA0665)
66 143 (Training for preschool teachers) Mulai 24/07/2014
3 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Kepujian)
(A9489)
120 481 (Computer Science) Mulai 12/11/2012
4 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat & Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA1091)
120 481 (Computer Science) Mulai 07/12/2012
5 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A9101)
120 340 (Business and Administration) Mulai 23/05/2013
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) dengan Kepujian
(A9153)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 25/07/2013
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah) dengan Kepujian
(MQA/FA1635)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 05/10/2015
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Kepujian
(MQA/FA1280)
120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/11/2016
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Islam Sekolah Rendah) dengan Kepujian
(MQA/FA1828)
120 141 (Teaching and Training) Mulai 30/11/2016
10 Ijazah Sarjana Muda Digital Media Kreatif (Kepujian)
(MQA/FA1269)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/01/2018
11 Diploma Pasca Siswazah Pengajaran Pengajian Tinggi
(A9492)
30 141 (Teaching and Training) Mulai 12/04/2011
12 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A9102)
42 345 (Management and Administration) Mulai 06/04/2010
13 Sarjana Pendidikan
(A9151)
42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 21/04/2010
14 Sarjana Pengurusan
(A9491)
42 345 (Management and Administration) Mulai 21/02/2011
15 Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A9885)
42 482 (Computer Use) Mulai 21/02/2011
16 Sarjana Pengurusan Pengetahuan
(A10155)
42 345 (Management and Administration) Mulai 06/04/2011
17 Sarjana Sains (Pengurusan)
Nama Lama : Sarjana Sains (Pengurusan) (Penyelidikan)
(A9490)
24 345 (Management and Administration) Mulai 19/06/2013
18 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0673)
42 345 (Management and Administration) Mulai 08/07/2014
19 Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan
(A9150)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 18/08/2010
20 Doktor Falsafah (Pendidikan)
(A9152)
NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 23/07/2012
21 Doktor Pentadbiran Perniagaan (DBA)
(A9673)
80 340 (Business and Administration) Mulai 18/02/2013
22 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
(A9886)
NA 482 (Computer Use) Mulai 06/11/2013
23 Doktor Falsafah Kewangan
Nama Lama : Doktor Industri
(MQA/FA0375)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/01/2016
24 Doktor Falsafah (Kemanusiaan)
(MQA/FA1940)
NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 21/01/2016
 
CetakCetak