Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Asia e University
Alamat : Wisma Subang Jaya
No. 106, Jalan SS 15/4
47500 Subang Jaya
Selangor.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2008 Tingkat Bawah, 6, 10, 17 dan 21, Blok Utama, Dataran Kewangan Darul Takaful No.4, Jalan Sultan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
31/10/2018 Wisma Subang Jaya No. 106. Jalan SS 15/4 47500 Subang Jaya Selangor

No Tel : 03-5022 3456
No Faks : -
E-Mel : enquiries@aeu.edu.my
Laman Web : www.aeu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Islam
(MQA/FA3104)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 29/01/2021
2 Diploma Siswazah Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA0762)
Diploma Siswazah 66 345 (Management and Administration) Mulai 02/12/2013
3 Diploma Siswazah Pendidikan Awal Kanak-kanak
(MQA/FA0665)
Diploma Siswazah 66 143 (Training for preschool teachers) Mulai 24/07/2014
4 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Kepujian)
(A9489)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 12/11/2012
5 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat & Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA1091)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 07/12/2012
6 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(A9101)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 23/05/2013
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) dengan Kepujian
(A9153)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 25/07/2013
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah) dengan Kepujian
(MQA/FA1635)
Sarjana Muda 120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 05/10/2015
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) Kepujian
(MQA/FA1280)
Sarjana Muda 120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 21/11/2016
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Islam Sekolah Rendah) dengan Kepujian
(MQA/FA1828)
Sarjana Muda 120 141 (Teaching and Training) Mulai 30/11/2016
11 Ijazah Sarjana Muda Digital Media Kreatif (Kepujian)
(MQA/FA1269)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/01/2018
12 Diploma Pasca Siswazah Pengajaran Pengajian Tinggi
(A9492)
Diploma Pascasiswazah 30 141 (Teaching and Training) Mulai 12/04/2011
13 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A9102)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 06/04/2010
14 Sarjana Pendidikan
(A9151)
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 21/04/2010
15 Sarjana Pengurusan
(A9491)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 21/02/2011
16 Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(A9885)
Sarjana 42 482 (Computer Use) Mulai 21/02/2011
17 Sarjana Pengurusan Pengetahuan
(A10155)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 06/04/2011
18 Sarjana Sains (Pengurusan)
Nama Lama : Sarjana Sains (Pengurusan) (Penyelidikan)
(A9490)
Sarjana 24 345 (Management and Administration) Mulai 19/06/2013
19 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0673)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 08/07/2014
20 Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan
(A9150)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 18/08/2010
21 Doktor Falsafah (Pendidikan)
(A9152)
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 23/07/2012
22 Doktor Pentadbiran Perniagaan (DBA)
(A9673)
Ijazah Kedoktoran 80 340 (Business and Administration) Mulai 18/02/2013
23 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
(A9886)
Ijazah Kedoktoran NA 482 (Computer Use) Mulai 06/11/2013
24 Doktor Falsafah Kewangan
Nama Lama : Doktor Industri
(MQA/FA0375)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/01/2016
25 Doktor Falsafah (Kemanusiaan)
(MQA/FA1940)
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 21/01/2016
 
CetakCetak