Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysian Institute of Industrial Technology (UniKL - MITEC)
Alamat : Persiaran Sinaran Ilmu
Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor.No Tel : 07-381 2400
No Faks : 07-381 2500
E-Mel : harlisya@unikl.edu.my
Laman Web : www. unikl.edu.my / www.mitec.unikl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Kualiti
(A9065)
Diploma 90 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/03/2011
2 Diploma Industri Logistik
(A9066)
Diploma 94 840 (Transport services) Mulai 24/03/2011
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Kualiti
(MQA/FA13786)
Diploma 90 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 01/01/2020 - 31/12/2025
4 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Pengurusan Rantaian Pembekalan
(A6256)
Sarjana Muda 140 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 07/10/2009
5 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kualiti
(A9064)
Sarjana Muda 140 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 18/03/2011 - 31/12/2017
6 Sarjana Muda Industri Logistik (Kepujian)
(A9067)
Sarjana Muda 120 840 (Transport services) Mulai 12/10/2011
7 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Instrumentasi dan Kawalan
(MQA/FA1995)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/05/2015
8 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Penyelenggaraan Fasiliti
(MQA/FA1996)
Sarjana Muda 140 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 03/02/2016
9 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kejuruteraan Kualiti) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kualiti
(MQA/FA11138)
Sarjana Muda 140 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 01/01/2018 - 31/12/2023
 
CetakCetak