Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) (Nama Lama : Universiti Tun Abdul Razak (PINTAR Campus))
Alamat : d/a UNITAR International University
Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya
47300 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7627 7933
No Faks : 03-7627 7146
E-Mel : ccd@unirazak.edu.my
Laman Web : www.unirazak.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Kursus Asas Teknologi Maklumat
(A10594)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/09/2011
2 Program Asas Perdagangan
(MQA/FA0096)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 10/02/2012
3 Program Asasi Pengurusan
Nama Lama : Program Asas Pengurusan
(MQA/FA2017)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 17/02/2013
4 Diploma Pengurusan Penyediaan Makanan
(A5124)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 12/02/2007
5 Diploma Pengurusan Hotel
(A7086)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/10/2007
6 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A7087)
91 812 (Travel, tourism and leisure) 01/10/2007 - 01/04/2013
7 Diploma Teknologi Maklumat
(A9627)
93 481 (Computer Science) Mulai 22/04/2010
8 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
(A8619)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 10/08/2010
9 Diploma Pengurusan
(A10617)
91 345 (Management and Administration) Mulai 21/09/2010
10 Diploma Perakaunan
(A10432)
91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 07/04/2011
11 Diploma Seni Kulinari
(MQA/FA2374)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) 01/10/2012 - 01/03/2017
12 Diploma Pengurusan Pelancongan
(MQA/FA2373)
91 812 (Travel, tourism and leisure) 02/04/2013 - 05/11/2016
13 Diploma Keselamatan Komputer
(A11319)
93 481 (Computer Science) Mulai 13/09/2013
14 Bachelor of Information Systems (Hons)
(A7409)
122 322 (Library, information, archive) 11/08/2007 - 10/12/2012
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Kepujian)
(A7374)
120 481 (Computer Science) Mulai 11/11/2009
16 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(A11035)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/04/2011
17 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A10508)
131 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/04/2011
18 Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Katering Makanan) (Kepujian)
(A10669)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 29/04/2013
19 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sistem Maklumat Perakaunan) (Kepujian)
(A10518)
123 481 (Computer Science) Mulai 14/06/2013
20 Bachelor of Computer Security (Hons)
(A11182)
120 481 (Computer Science) Mulai 10/02/2014
21 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) secara Penyelidikan
(A8413)
NA 481 (Computer Science) Mulai 30/11/2009
22 Ijazah Sarjana Sains Komputer
(A10362)
40 481 (Computer Science) Mulai 08/04/2011
23 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
(A9795)
46 145 (Training for teachers with subject specialisation) 03/01/2012 - 31/12/2017
24 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan)
(A9796)
46 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/01/2012 - 31/12/2017
25 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
(A9797)
46 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/01/2012 - 31/12/2017
26 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
(A9799)
55 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/03/2012 - 31/12/2017
27 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Hospitaliti)
(A10671)
46 811 (Hotel, restaurant and catering) 20/03/2012 - 31/12/2017
28 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
(A8414)
NA 481 (Computer Science) Mulai 10/04/2013
 
CetakCetak