Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Renaissance
Alamat : 12-1, 2&3, 12A-1, 2&3, 12B-1, 2&3, 12C-1, 2&3 Jalan Harimau
Taman Century
80250 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-332 6688
No Faks : 07-331 7668
E-Mel : kolejrenaissance@gmail.com
Laman Web : www.kolejrenaissance.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 South Australian Matriculation
(MQA/FA1276)
Program Asas 59 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/09/2012
2 University of Cambridge International Examination 'A' Levels (Science)
(A10689)
- 54 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 14/03/2011
 
CetakCetak