Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
Alamat : Jalan Gertak Merah
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-223 2700
No Faks : 07-226 9485
E-Mel : admin@marsah.edu.my
Laman Web : www.marsah.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pendidikan Islam
(A9229)
Diploma 95 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 27/06/2011
2 Diploma Syariah Islamiyah
(A7332)
Diploma 96 221 (Religion) Mulai 27/06/2011
3 Diploma Tahfiz Al-Qur'an Wa Al Qiraat
(A7333)
Diploma 96 221 (Religion) Mulai 27/06/2011
4 Diploma Usuluddin
(A7389)
Diploma 96 221 (Religion) Mulai 27/06/2011
5 Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA5076)
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/10/2018
6 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA5075)
Diploma 91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/10/2018
7 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5077)
Diploma 91 143 (Training for preschool teachers) Mulai 27/04/2020
 
CetakCetak