Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Antarabangsa Albukhary
Alamat : Jalan Tun Abdul Razak
05200 Alor Setar
Kedah.No Tel : 04-774 7300
No Faks : 04-774 7310
E-Mel : info@aiu.edu.my
Laman Web : www.aiu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Studies
(MQA/FA0950)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 30/07/2012
2 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA8487)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2021
3 Bachelor of Business Administration (Hons) (Marketing)
(MQA/FA8486)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 30/07/2021
4 Bachelor of Business Administration (Hons) (Human Resource Management)
(MQA/FA8706)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 19/11/2021
5 Bachelor in Early Childhood Education (Honours)
(MQA/FA11502)
Sarjana Muda 120 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 21/10/2022
6 Bachelor of Elementary Education (Honours)
(MQA/FA11500)
Sarjana Muda 130 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 21/10/2022
 
CetakCetak