Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
UNITAR International University (Nama Lama : University of Management and Technology (UMTECH))
Alamat : Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya
47300 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7627 7200
No Faks : 03-7627 7447
E-Mel : enquiries@unitar.my
Laman Web : www.unitar.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Teknologi Maklumat
(MQA/FA1700)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2012
2 Foundation in Commerce
(MQA/FA1788)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/10/2012
3 Foundation in Management
Nama Lama : Foundation Programme in Management
(MQA/FA1742)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/10/2012
4 Foundation in Management
(MQA/FA2222)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/02/2013
5 Foundation in Built Environment
(MQA/FA5214)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 26/01/2016
6 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1707)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 06/06/2013
7 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1864)
91 345 (Management and Administration) Mulai 27/08/2013
8 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1709)
91 345 (Management and Administration) Mulai 27/08/2013
9 Diploma in Information Technology
(MQA/FA1696)
93 481 (Computer Science) Mulai 18/02/2014
10 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1705)
91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/02/2014
11 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA1703)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 18/03/2014
12 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA1883)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 18/03/2014
13 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1862)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 04/04/2014
14 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA1708)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/04/2014
15 Diploma in Computer Science (Computer Security)
Nama Lama : Diploma in Computer Security
(MQA/FA1692)
93 481 (Computer Science) Mulai 29/08/2014
16 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1860)
91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/09/2014
17 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA1706)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/09/2014
18 Diploma in Children Performing Arts
(MQA/FA5215)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/11/2017
19 Diploma Pengurusan Logistik
(MQA/FA6635)
92 345 (Management and Administration) Mulai 25/03/2019
20 Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA0904)
139 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/10/2013
21 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1711)
120 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2013
22 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1710)
120 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2013
23 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1866)
120 345 (Management and Administration) Mulai 19/12/2013
24 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1865)
120 345 (Management and Administration) Mulai 24/02/2014
25 Bachelor of Education (Early Childhood Education) (Hons)
(MQA/FA1746)
120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 24/03/2014
26 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA1690)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/04/2014
27 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1697)
123 482 (Computer Use) Mulai 14/04/2014
28 Bachelor of Education (Early Childhood Education)(Hons)
(MQA/FA1872)
120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 11/07/2014
29 Bachelor of Computer Science (Computer Security) (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computer Security (Hons)
(MQA/FA1693)
120 481 (Computer Science) Mulai 26/08/2014
30 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1859)
124-132 142 (Education science) Mulai 22/09/2014
31 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA0903)
120 224 (Other Languages) Mulai 22/09/2014
32 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1704)
124-132 142 (Education science) Mulai 26/01/2015
33 Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
(MQA/FA1744)
120 762 (Social work and counselling) 01/04/2015 - 31/03/2020
34 Bachelor of Software Engineering (Hons)
(MQA/FA1694)
120 481 (Computer Science) Mulai 01/04/2015
35 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA2462)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/04/2015
36 Bachelor of Science (Food Catering Management) (Hons)
(MQA/FA1689)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) 01/06/2015 - 31/10/2021
37 Bachelor of Education (Guidance and Counselling)(Hons)
(MQA/FA1745)
132 141 (Teaching and Training) 30/11/2015 - 30/11/2020
38 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA2221)
120 224 (Other Languages) Mulai 30/11/2015
39 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1857)
123 482 (Computer Use) Mulai 24/02/2016
40 Bachelor in Tourism Management (Hons)
(MQA/FA3598)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 14/07/2016
41 Bachelor in Hotel Management (Hons)
(MQA/FA3599)
121 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/03/2017
42 Bachelor of Finance (Islamic Finance) (Hons)
(MQA/FA3362)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 27/11/2017
43 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA5238)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/04/2018
44 Bachelor of Culinary Arts (Hons)
(MQA/FA5513)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 11/03/2019
45 Post-Graduate Diploma in Education
(MQA/FA4929)
30 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 13/04/2016
46 Master of Computer Science
(MQA/FA1715)
40 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
47 Master of Information Technology
(MQA/FA1699)
40 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
48 Master of Education (Early Childhood Education)
(MQA/FA1873)
40 143 (Training for preschool teachers) Mulai 29/10/2012
49 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1750)
46 (Struktur C) 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 29/10/2012
50 Master of Management
(MQA/FA1867)
44 345 (Management and Administration) Mulai 19/12/2012
51 Master of Business Administration
(MQA/FA1756)
40 340 (Business and Administration) Mulai 27/12/2012
52 Master of Business Administration
(MQA/FA1712)
40 340 (Business and Administration) Mulai 28/12/2012
53 Master of Education (Guidance and Counselling)
(MQA/FA1749)
48 762 (Social work and counselling) Mulai 10/10/2013
54 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1876)
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 14/02/2014
55 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1877)
46 142 (Education science) Mulai 07/07/2014
56 Master in Hospitality Management
Nama Lama : Master of Science (Hospitality Management)
(MQA/FA1714)
42 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/10/2014
57 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1751)
40 142 (Education science) Mulai 10/07/2015
58 Doctor of Philosophy Information Technology
Nama Lama : Doctor of Philosophy (Information Technology) by Research
(MQA/FA1743)
- 482 (Computer Use) Mulai 03/02/2016
 
CetakCetak