Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
UNITAR International University (Nama Lama : University of Management and Technology (UMTECH))
Alamat : Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya
47300 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7627 7200
No Faks : 03-7627 7447
E-Mel : enquiries@unitar.my
Laman Web : www.unitar.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Teknologi Maklumat
(MQA/FA1700)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/10/2012
2 Foundation in Commerce
(MQA/FA1788)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 23/10/2012 - 29/04/2019
3 Foundation in Management
Nama Lama : Foundation Programme in Management
(MQA/FA1742)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/10/2012
4 Foundation in Management
(MQA/FA2222)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/02/2013
5 Foundation in Built Environment
(MQA/FA5214)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 26/01/2016 - 29/06/2017
6 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1707)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 06/06/2013
7 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1709)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 27/08/2013
8 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengurusan
(MQA/FA1864)
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 27/08/2013
9 Diploma in Information Technology
(MQA/FA1696)
Diploma 93 481 (Computer Science) Mulai 18/02/2014
10 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1705)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 21/02/2014
11 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA1703)
Diploma 90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 18/03/2014
12 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA1883)
Diploma 90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 18/03/2014
13 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1862)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 04/04/2014
14 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA1708)
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/04/2014
15 Diploma in Computer Science (Computer Security)
Nama Lama : Diploma in Computer Security
(MQA/FA1692)
Diploma 93 481 (Computer Science) 29/08/2014 - 29/04/2019
16 Diploma in Accounting (Formerly known as Diploma in Accountancy)
(MQA/FA1860)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/09/2014
17 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA1706)
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/09/2014
18 Diploma in Children Performing Arts
(MQA/FA5215)
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/11/2017
19 Diploma Pengurusan Logistik
(MQA/FA6635)
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 25/03/2019
20 Diploma in Communication Studies
(MQA/FA7503)
Diploma 92 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/09/2021
21 Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA0904)
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/10/2013
22 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1711)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2013
23 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1710)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 24/10/2013
24 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA1866)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 19/12/2013
25 Bachelor of Management (Hons)
(MQA/FA1865)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 24/02/2014
26 Bachelor of Education (Early Childhood Education) (Hons)
(MQA/FA1746)
Sarjana Muda 120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 24/03/2014
27 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA1690)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/04/2014
28 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1697)
Sarjana Muda 123 482 (Computer Use) Mulai 14/04/2014
29 Bachelor of Education (Early Childhood Education)(Hons)
(MQA/FA1872)
Sarjana Muda 120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 11/07/2014
30 Bachelor of Computer Science (Computer Security) (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computer Security (Hons)
(MQA/FA1693)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 26/08/2014
31 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1859)
Sarjana Muda 124-132 142 (Education science) Mulai 22/09/2014
32 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA0903)
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 22/09/2014
33 Bachelor of Software Engineering (Hons)
(MQA/FA1694)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 04/01/2015 - 29/04/2019
34 Bachelor of Education (Hons)
(MQA/FA1704)
Sarjana Muda 124-132 142 (Education science) Mulai 26/01/2015
35 Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
(MQA/FA1744)
Sarjana Muda 120 762 (Social work and counselling) 01/04/2015 - 31/03/2020
36 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA2462)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/04/2015
37 Bachelor of Science (Food Catering Management) (Hons)
(MQA/FA1689)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) 01/06/2015 - 31/10/2021
38 Bachelor of Education (Guidance and Counselling)(Hons)
(MQA/FA1745)
Sarjana Muda 132 141 (Teaching and Training) 30/11/2015 - 30/11/2020
39 Bachelor of English (Hons)
(MQA/FA2221)
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 30/11/2015
40 Bachelor of Information Technology (Hons)
(MQA/FA1857)
Sarjana Muda 123 482 (Computer Use) Mulai 24/02/2016
41 Bachelor in Tourism Management (Hons)
(MQA/FA3598)
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 14/07/2016
42 Bachelor in Hotel Management (Hons)
(MQA/FA3599)
Sarjana Muda 121 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/03/2017
43 Bachelor of Finance (Islamic Finance) (Hons)
(MQA/FA3362)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 27/11/2017
44 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian)
(MQA/FA5238)
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/04/2018
45 Bachelor of Culinary Arts (Hons)
(MQA/FA5513)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 11/03/2019
46 Bachelor of Guidance and Counselling (Hons)
(MQA/FA1744)
Sarjana Muda 120 762 (Social work and counselling) 01/04/2020 - 31/03/2025
47 Post-Graduate Diploma in Education
(MQA/FA4929)
Diploma Pascasiswazah 30 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 13/04/2016
48 Master of Computer Science
(MQA/FA1715)
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
49 Master of Information Technology
(MQA/FA1699)
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
50 Master of Education (Early Childhood Education)
(MQA/FA1873)
Sarjana 40 143 (Training for preschool teachers) Mulai 29/10/2012
51 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1750)
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 29/10/2012
52 Master of Management
(MQA/FA1867)
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 19/12/2012
53 Master of Business Administration
(MQA/FA1756)
Sarjana 40 340 (Business and Administration) Mulai 27/12/2012
54 Master of Business Administration
(MQA/FA1712)
Sarjana 40 340 (Business and Administration) Mulai 28/12/2012
55 Master of Education (Guidance and Counselling)
(MQA/FA1749)
Sarjana 48-49 762 (Social work and counselling) Mulai 10/10/2013
56 Master of Education (Teaching of English as a Second Language)
(MQA/FA1876)
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 14/02/2014
57 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1877)
Sarjana 46 142 (Education science) Mulai 07/07/2014
58 Master in Hospitality Management
Nama Lama : Master of Science (Hospitality Management)
(MQA/FA1714)
Sarjana 42 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/10/2014
59 Master of Education (Educational Leadership & Management)
(MQA/FA1751)
Sarjana 40 142 (Education science) Mulai 10/07/2015
60 Master of Business Administration (Leadership)
(MQA/FA7606)
Sarjana 40 340 (Business and Administration) Mulai 23/10/2020
61 Doctor of Philosophy Information Technology
Nama Lama : Doctor of Philosophy (Information Technology) by Research
(MQA/FA1743)
Ijazah Kedoktoran - 482 (Computer Use) Mulai 03/02/2016
62 Doctor of Philosophy (PhD) in Education
(MQA/FA3855)
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) Mulai 28/02/2020
63 Doctor of Philosophy in Management
(MQA/FA3741)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 28/02/2020
64 Doctor of Philosophy in Business Administration
(MQA/FA3740)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/04/2021
 
CetakCetak