Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Raffles University (RU) (Nama Lama : Raffles University Iskandar (RUI))
Alamat : Menara Kota Raya, Aras 9
Jalan Trus
80000 Johor Bahru
Johor.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
29/01/2019 - Raffles University (RU)

No Tel : 07-277 8868
No Faks : 07-277 8878
E-Mel : enquiry@raffles-university.edu.my
Laman Web : www.raffles-university.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Liberal Arts
(MQA/FA1723)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 18/12/2012
2 Foundation in Business
(MQA/FA4748)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 07/01/2016
3 Diploma in Visual Communication
(MQA/FA4739)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 27/10/2016
4 Diploma in Business Studies
(MQA/FA4740)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 09/11/2016
5 Diploma in Interior Design
(MQA/FA4738)
Diploma 90-98 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 03/02/2017
6 Diploma in Psychology
(MQA/FA11906)
Diploma 90 0313 (Psychology ) Mulai 25/02/2022
7 Diploma in Fashion Design
(MQA/FA11904)
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 26/08/2022
8 Diploma in Digital Game Art
(MQA/FA11780)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/09/2022
9 Bachelor of Psychology (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Applied Psychology (Honours)
(MQA/FA0528)
Sarjana Muda 120-124 0313 (Psychology ) Mulai 17/09/2014
10 Bachelor of Multimedia Design (Honours)
(MQA/FA2201)
Sarjana Muda 122 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/11/2014
11 Bachelor of Business Administration (Honours)
(MQA/FA0527)
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) Mulai 01/12/2014
12 Bachelor of Graphic Design (Honours)
(MQA/FA0541)
Sarjana Muda 122 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 04/12/2014
13 Bachelor of Fashion Design (Honours)
(MQA/FA2200)
Sarjana Muda 123 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 29/02/2016
14 Bachelor of Accountancy (Honours)
(MQA/FA0540)
Sarjana Muda 140 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/03/2017
15 Bachelor of Interior Design (Honours)
(MQA/FA2202)
Sarjana Muda 135 0212 (Fashion, interior and industrial design) 12/10/2017 - 11/04/2023
16 Bachelor of Supply Chain Management (Honours)
(MQA/FA5069)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 20/02/2018
17 Bachelor of Business (Accountancy) (Honours)
(MQA/FA10809)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 25/02/2022
18 Master of Business Administration
(MQA/FA0677)
Sarjana 48 0414 (Management and administration ) Mulai 07/01/2016
 
CetakCetak