Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
DRB-HICOM University of Automotive Malaysia (Nama Lama : Kolej Automotif Antarabangsa)
Alamat : Kompleks Automotif DRB-HICOM, Lot 1449, PT 2204
Kawasan Perindustrian Peramu Jaya
26607 Pekan
Pahang.No Tel : 09-424 2400
No Faks : 09-424 2500
E-Mel : enquiries@dhu.edu.my
Laman Web : www.dhuautomotive.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Engineering
(MQA/FA4692)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 23/05/2016
2 Foundation in Business
(MQA/FA5813)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 02/05/2017
3 Diploma in Vehicle Assembly Management
(A11453)
Diploma 91 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 24/07/2012 - 30/12/2019
4 Diploma in Vehicle Inspection
(A11454)
Diploma 91 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 24/07/2012 - 30/12/2019
5 Diploma Sistem Pengurusan Automotif
(A11452)
Diploma 91 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 24/07/2012 - 14/07/2020
6 Diploma in Automotive Parts Management
Nama Lama : Diploma in Automotive Part Management
(MQA/FA0441)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 17/12/2012
7 Diploma in Automotive Retail Management
(MQA/FA0442)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 17/12/2012 - 25/02/2023
8 Diploma in Automotive Technology
Nama Lama : Diploma in Automotive Service Technology
(MQA/FA0297)
Diploma 92 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) Mulai 17/12/2012
9 Diploma in Enterprise Resource Planning
(MQA/FA1233)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 21/11/2013 - 05/03/2022
10 Diploma in Procurement Management
(MQA/FA1232)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 21/11/2013
11 Diploma Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
(MQA/FA3829)
Diploma 92 1022 (Occupational health and safety) Mulai 10/06/2016
12 Diploma Perakaunan
(MQA/FA8853)
Diploma 98 0411 (Accounting, auditing and taxation) 18/03/2019 - 04/10/2022
13 Diploma in Automotive Engineering Technology (Motorsport)
(MQA/FA8854)
Diploma 92 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2020 - 31/12/2025
14 Diploma in Information Technology
(MQA/FA9337)
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) 01/01/2020 - 31/12/2025
15 Diploma in Entrepreneurship
(MQA/FA9336)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) 23/10/2020 - 20/01/2023
16 Diploma in Islamic Banking and Finance
(MQA/FA9228)
Diploma 92 0413 (Islamic banking and finance ) 19/11/2020 - 30/12/2020
17 Diploma in Mechanical Engineering Technology
(MQA/FA8859)
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
18 Diploma in Engineering Technology in Aerospace Composite Manufacturing
(MQA/FA11199)
Diploma 92 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2022 - 31/12/2025
19 B.Eng (Hons) Manufacturing Systems Engineering (2+1) in collaboration with Liverpool John Moores University
(MQA/FA2372)
Sarjana Muda 120 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 12/08/2014 - 10/06/2018
20 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang
(MQA/FA5291)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 01/09/2015 - 31/12/2019
21 Bachelor of Business Administration (Honours) Marketing Management secara kerjasama dengan Universiti Multimedia Kampus Melaka
(MQA/FA4356)
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) 30/05/2017 - 29/06/2020
22 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Design) with Honours
(MQA/FA7526)
Sarjana Muda 140 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2022
23 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive Service Technology) with Honours
(MQA/FA7527)
Sarjana Muda 140 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
24 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan
(MQA/FA7530)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 23/01/2019
25 Bachelor of Business Administration (Honours) in Supply Chain Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in Supply Chain Management
(MQA/FA7528)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 01/07/2019
26 Bachelor of Business Administration (Honours) Marketing Management
(MQA/FA8574)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 08/07/2019 - 25/02/2023
27 Bachelor of Accountancy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA8869)
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 27/09/2019
28 Bachelor of Business Administration (Honours) Operation Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) Operation Management
(MQA/FA8868)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 27/09/2019 - 25/02/2023
29 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Manufacturing) with Honours
(MQA/FA8867)
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2023
30 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Mechatronic) with Honours
(MQA/FA8863)
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2024
31 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Quality System) with Honours
(MQA/FA8864)
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2024
32 Bachelor of Business Administration (Honours) in Retail Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) in Retail Management
(MQA/FA7531)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 11/06/2020 - 30/06/2022
33 Bachelor of Occupational Safety and Health with Honours
(MQA/FA9268)
Sarjana Muda 130 1022 (Occupational health and safety) Mulai 25/09/2020
34 Bachelor of Business Administration (Honours) in Entrepreneurship and Innovation
(MQA/FA9411)
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) 23/10/2020 - 30/06/2022
35 Bachelor of Mechanical Engineering Technology with Honours
(MQA/FA8866)
Sarjana Muda 144 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
36 Bachelor of Islamic Banking and Finance
(MQA/FA9229)
Sarjana Muda 126 0413 (Islamic banking and finance ) 29/01/2021 - 31/08/2023
37 Bachelor of Information Technology with Honours
(MQA/FA9338)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 13/10/2021
38 Bachelor of Engineering Technology in Aerospace Composite Manufacturing
(MQA/FA11200)
Sarjana Muda 140 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2023 - 31/12/2026
39 Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Design) with Honours
(MQA/FA7526)
Sarjana Muda 140 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2023 - 31/12/2026
40 Master of Supply Chain Management
(MQA/FA8861)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 07/11/2018 - 04/10/2022
41 Master of Business Administration
(MQA/FA8575)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 09/11/2018
42 Master of Science in Project Management
(MQA/FA8862)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) 20/03/2019 - 18/03/2022
43 MSc in Engineering Technology
(MQA/FA7970)
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 14/05/2019
44 Master of Science in Industrial Design
(MQA/FA8860)
Sarjana 43 0741 (Engineering technology ) Mulai 21/01/2022
45 Ph.D. in Management
(MQA/FA7968)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 11/06/2020
 
CetakCetak