Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Teknologi Tun Abdul Razak (ITTAR Johor Bahru)
Alamat : JKR 2521, Jalan Dato' Onn
Pejabat Pos Besar
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-223 2178
No Faks : 07-224 7550
E-Mel : ittarjb@tm.net.my
Laman Web : www.unitar.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0335)
Diploma 91 345 (Management and Administration) 31/05/2001 - 30/05/2006
2 Diploma Perakaunan
(A0334)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) 31/05/2001 - 30/05/2006
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A0336)
Diploma 91 481 (Computer Science) 31/05/2001 - 30/05/2006
 
CetakCetak