Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Newcastle University Medicine Malaysia
Alamat : 1, Jalan Sarjana 1, Kota Ilmu, Educity @ Iskandar
79200 Nusajaya
Johor.No Tel : 07-555 3800
No Faks : 07-555 3888
E-Mel : christopher.baldwin@newcastle.edu.my
Laman Web : https://www.ncl.ac.uk/numed/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Biological and Biomedical Sciences
Nama Lama : Foundation Certificate in Biological and Biomedical Sciences
(MQA/FA4131)
Program Asas 53 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/03/2017
2 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
(A9561)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 14/05/2014 - 13/05/2019
3 BSc (Honours) Biomedical Sciences
Nama Lama : BSc Biomedical Sciences
(MQA/FA2632)
Sarjana Muda 90 720 (Health (broad programmes)) Mulai 01/04/2015
4 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
(MQA/FA12045)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 14/05/2019 - 13/05/2024
 
CetakCetak