Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi Sarawak (UTS)
Alamat : 1) No. 1, Jalan Universiti
96000 Sibu
Sarawak.

2) Lot 1577, 1580, 1581, 1582 & Sebahagian Lot 1579
Blok 1, Sungai Merah Town District
96000 Sibu,
Sarawak.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2012 Lot 868, Persiaran Brooke 96000 Sibu Sarawak -
29/09/2018 No. 1, Jalan Universiti 96000 Sibu Sarawak -

No Tel : 084-367 300
No Faks : 084-367 306
E-Mel : enquiry@uts.edu.my
Laman Web : www.uts.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Arts
(MQA/FA3075)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/01/2014
2 Foundation in Science
(MQA/FA3076)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/01/2014
3 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA3077)
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 02/12/2014
4 Bachelor of Quantity Surveying (Hons)
(MQA/FA3577)
Sarjana Muda 128 526 (Civil Engineering) 29/10/2015 - 28/10/2020
5 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
(MQA/FA3575)
Sarjana Muda 136 526 (Civil Engineering) 01/01/2016 - 31/12/2021
6 Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Electrical and Electronic
(MQA/FA3576)
Sarjana Muda 140 523 (Electronics and Automation) Mulai 23/01/2016
7 Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
(MQA/FA4720)
Sarjana Muda 133 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2022
8 Bachelor of Accountancy (Honours)
(MQA/FA4790)
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/03/2017
9 Bachelor of Computer Science (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computer Science (Hons) in Software Engineering
(MQA/FA4984)
Sarjana Muda 126 481 (Computer Science) Mulai 18/04/2017
10 Bachelor of Computer Science (Hons) in Network Computing
(MQA/FA4986)
Sarjana Muda 126 481 (Computer Science) Mulai 06/06/2017
11 Bachelor of Science (Hons) in Architecture
(MQA/FA4450)
Sarjana Muda 120 581 (Architecture and town planning) 18/10/2017 - 17/10/2022
12 Bachelor of Electrical Engineering (Honours)
(MQA/FA4857)
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
13 Bachelor of Food Technology (Hons)
(MQA/FA4985)
Sarjana Muda 129 541 (Food Processing) 01/01/2018 - 31/12/2023
14 Bachelor of Business (Hons) in Marketing
(MQA/FA8731)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 20/11/2020
15 Bachelor of Quantity Surveying (Hons)
(MQA/FA3577)
Sarjana Muda 128 582 (Building) 01/01/2021 - 31/12/2025
16 Bachelor of Civil Engineering (Hons)
(MQA/FA3575)
Sarjana Muda 136 526 (Civil Engineering) 01/01/2022 - 31/12/2027
17 Master of Business Administration
(MQA/FA6146)
Sarjana 42 340 (Business and Administration) Mulai 05/02/2018
18 Sarjana Kejuruteraan
(MQA/FA6530)
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 31/05/2019
19 Master of Architecture
(MQA/FA9736)
Sarjana 60 0731 (Architecture) 04/11/2020 - 03/11/2023
20 Master of Project Management
(MQA/FA8730)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 29/01/2021
21 Master of Science in Business Management
(MQA/FA7420)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 29/01/2021
22 Doktor Falsafah Kejuruteraan
(MQA/FA6531)
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/07/2020
23 Doctor of Philosophy in Business Management
(MQA/FA7421)
Ijazah Kedoktoran - 345 (Management and Administration) Mulai 24/09/2021
 
CetakCetak