Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Teknologi Sarawak
Alamat : 1) No. 1, Jalan Universiti
96000 Sibu
Sarawak.

2) Lot 1577, 1580, 1581, 1582 & Sebahagian Lot 1579
Blok 1, Sungai Merah Town District
96000 Sibu,
Sarawak.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2012 Lot 868, Persiaran Brooke 96000 Sibu Sarawak -
29/09/2018 No. 1, Jalan Universiti 96000 Sibu Sarawak -

No Tel : 084-367 300
No Faks : 084-367 306
E-Mel : enquiry@ucts.edu.my
Laman Web : www.ucts.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Arts
(MQA/FA3075)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 13/01/2014
2 Foundation in Science
(MQA/FA3076)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/01/2014
3 Bachelor of Business Administration (Hons)
(MQA/FA3077)
120 340 (Business and Administration) Mulai 02/12/2014
4 Bachelor of Quantity Surveying (Hons)
(MQA/FA3577)
128 526 (Civil Engineering) 29/10/2015 - 28/10/2020
5 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
(MQA/FA3575)
136 526 (Civil Engineering) 01/01/2016 - 31/12/2021
6 Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Electrical and Electronic
(MQA/FA3576)
140 523 (Electronics and Automation) Mulai 23/01/2016
7 Bachelor of Mechanical Engineering (Hons)
(MQA/FA4720)
133 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2017 - 31/12/2022
8 Bachelor of Accountancy (Honours)
(MQA/FA4790)
134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/03/2017
9 Bachelor of Computer Science (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computer Science (Hons) in Software Engineering
(MQA/FA4984)
126 481 (Computer Science) Mulai 18/04/2017
10 Bachelor of Computer Science (Hons) in Network Computing
(MQA/FA4986)
126 481 (Computer Science) Mulai 06/06/2017
11 Bachelor of Science (Hons) in Architecture
(MQA/FA4450)
120 581 (Architecture and town planning) 18/10/2017 - 17/10/2022
12 Bachelor of Electrical Engineering (Honours)
(MQA/FA4857)
135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
13 Bachelor of Food Technology (Hons)
(MQA/FA4985)
129 541 (Food Processing) 01/01/2018 - 31/12/2023
14 Master of Business Administration
(MQA/FA6146)
42 340 (Business and Administration) Mulai 05/02/2018
15 Sarjana Kejuruteraan
(MQA/FA6530)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 31/05/2019
16 Doktor Falsafah Kejuruteraan
(MQA/FA6531)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 24/07/2020
 
CetakCetak