Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Maritim Netherlands (Nama Lama : Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT))
Alamat : Level 11-14, Kotaraya Office Tower, Galleria@Kotaraya
Jalan Abdullah Ibrahim
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-218 2020
No Faks : 07-227 1818
E-Mel : enquiry@nmuc.edu.my
Laman Web : www.nmuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Maritime Transportation Management
(MQA/FA0226)
Diploma 98 1041 (Transport services ) Mulai 12/04/2013
2 Diploma in Shipping Management
(MQA/FA0653)
Diploma 98 1041 (Transport services ) Mulai 12/04/2013
3 Diploma in Port Management
(MQA/FA0758)
Diploma 98 1041 (Transport services ) Mulai 09/09/2013
4 Diploma Maritim Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(MQA/FA5021)
Diploma 92 1022 (Occupational health and safety) Mulai 22/10/2021
5 Ijazah Sarjana Muda Maritim dan Logistik (Kepujian)
(MQA/FA10847)
Sarjana Muda 121 1041 (Transport services ) Mulai 21/01/2022
 
CetakCetak