Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Putra Business School (PBS)
Alamat : Putra Business School (PBS)
43400 UPM Serdang
Selangor.No Tel : 03-9769 1790
No Faks : 03-9769 1791
E-Mel : enquiry@putrabs.edu.my
Laman Web : http://www.putrabusinessschool.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pascasiswazah Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA10810)
Sijil Pascasiswazah 21 345 (Management and Administration) Mulai 27/03/2020
2 Master of Business Administration
(MQA/FA2738)
Sarjana 48 340 (Business and Administration) Mulai 10/04/2014
3 Master of Management (Information Technology)
(MQA/FA2739)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 10/04/2014
4 Master of Science (Management)
(MQA/FA2740)
Sarjana - 345 (Management and Administration) Mulai 26/01/2016
5 Master of Business Administration (Accounting)
(MQA/FA8332)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 05/09/2018
6 Master of Business Administration (Marketing)
(MQA/FA8333)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 14/09/2018
7 Master of Business Administration (Human Potential Management)
(MQA/FA8656)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 19/09/2018
8 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Tadbir Urus Korporat)
(MQA/FA8639)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2019
9 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
(MQA/FA8637)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 01/08/2019
10 Master Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Am)
(MQA/FA8638)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 26/08/2019
11 Master Sains (Pengurusan)
(MQA/FA8654)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 27/03/2020
12 Master Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
(MQA/FA8640)
Sarjana 48 345 (Management and Administration) Mulai 24/07/2020
13 Doctor of Philosophy (PhD) (Management)
(MQA/FA2741)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 28/03/2016
14 Doktor Falsafah (Kewangan)
(MQA/FA8652)
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/07/2020
15 Doktor Falsafah (Pemasaran)
(MQA/FA8646)
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) Mulai 24/07/2020
16 Doktor Falsafah (Pengurusan)
(MQA/FA8651)
Ijazah Kedoktoran - 345 (Management and Administration) Mulai 25/06/2021
17 Doktor Falsafah (Perakaunan)
(MQA/FA8650)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 30/07/2021
 
CetakCetak