Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International University of Malaya-Wales (IUMW)
Alamat : Blok A & Blok C, Kampus Kota
Jalan Tun Ismail
50480
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2617 3131
No Faks : 03-2617 3203
E-Mel : enquiry@iumw.edu.my
Laman Web : iumw.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA3102)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 30/05/2014
2 Asasi Sastera
(MQA/FA3101)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 16/06/2014
3 Diploma Lanjutan Kejururawatan Ortopedik
(MQA/FA4056)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 25/06/2016 - 24/06/2017
4 Diploma Lanjutan Kebidanan
(MQA/FA4053)
Diploma Lanjutan 49 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 28/02/2017 - 27/02/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(MQA/FA3139)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
6 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Kewangan
(MQA/FA3134)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
7 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Kewangan Islam
(MQA/FA3138)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
8 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA3137)
Sarjana Muda 120 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/04/2015
9 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pengurusan
(MQA/FA3140)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
10 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA3135)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
11 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA3136)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 21/04/2015
12 Bachelor of Science (Honours) in Psychology
(MQA/FA3525)
Sarjana Muda 125 0313 (Psychology ) Mulai 28/04/2015
13 Bachelor of Professional Communication (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Professional Communication (Hons)
(MQA/FA3357)
Sarjana Muda 124 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 10/09/2015
14 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA3008)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 25/04/2016
15 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(MQA/FA4078)
Sarjana Muda 120 0512 (Biochemistry) Mulai 06/03/2017
16 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(MQA/FA4243)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 03/04/2017
17 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA4245)
Sarjana Muda 122 0611 (Information technology and information system) Mulai 11/05/2017
18 Bachelor in Accounting (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accounting (Honours)
(MQA/FA4221)
Sarjana Muda 127 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 19/05/2017
19 Bachelor of Real Estate Management and Auction (Honours)
(MQA/FA8402)
Sarjana Muda 121 0734 (Surveying) 18/10/2021 - 17/10/2024
20 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3159)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 16/06/2014
21 Sarjana Sains dalam Pengurusan Projek
(MQA/FA4079)
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 06/07/2015
22 Master of Science in Internet Engineering
(MQA/FA4130)
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 19/08/2015
23 Master of Arts (Professional Communication)
(MQA/FA4291)
Sarjana 40 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 10/09/2015
24 Master of Business Administration
(MQA/FA13110)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2022
25 Doctor of Philosophy (Business)
(MQA/FA3766)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 12/10/2016
26 Ijazah Kedoktoran (Pengurusan Projek)
(MQA/FA3765)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0414 (Management and administration ) Mulai 13/09/2017
27 Doktor Falsafah (Komunikasi Profesional)
(MQA/FA4244)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 29/10/2019
28 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(MQA/FA5319)
Ijazah Kedoktoran - 0613 (Computer Science) Mulai 26/03/2021
29 Doctor of Business Administration
(MQA/FA10713)
Ijazah Kedoktoran 80 0414 (Management and administration ) Mulai 21/10/2022
 
CetakCetak