Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International University of Malaya-Wales (IUMW)
Alamat : Blok A & Blok C, Kampus Kota
Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2617 3131
No Faks : 03-2617 3203
E-Mel : enquiry@iumw.edu.my
Laman Web : iumw.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA3102)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/05/2014
2 Asasi Sastera
(MQA/FA3101)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/06/2014
3 Diploma Lanjutan Kejururawatan Ortopedik
(MQA/FA4056)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 25/06/2016 - 24/06/2017
4 Diploma Lanjutan Kebidanan
(MQA/FA4053)
Diploma Lanjutan 49 723 (Nursing and caring) 28/02/2017 - 27/02/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(MQA/FA3139)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
6 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Kewangan
(MQA/FA3134)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
7 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Kewangan Islam
(MQA/FA3138)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
8 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA3137)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
9 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pengurusan
(MQA/FA3140)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
10 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA3135)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
11 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA3136)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 21/04/2015
12 Bachelor of Science (Honours) in Psychology
(MQA/FA3525)
Sarjana Muda 125 311 (Psychology) Mulai 28/04/2015
13 Bachelor of Professional Communication (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Professional Communication (Hons)
(MQA/FA3357)
Sarjana Muda 124 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2015
14 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA3008)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 25/04/2016
15 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi
(MQA/FA4078)
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) Mulai 06/03/2017
16 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(MQA/FA4243)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 03/04/2017
17 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA4245)
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 11/05/2017
18 Bachelor in Accounting (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accounting (Honours)
(MQA/FA4221)
Sarjana Muda 125 344 (Accounting and Taxation) Mulai 19/05/2017
19 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3159)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 16/06/2014
20 Sarjana Sains dalam Pengurusan Projek
(MQA/FA4079)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 06/07/2015
21 Master of Science in Internet Engineering
(MQA/FA4130)
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 19/08/2015
22 Master of Arts (Professional Communication)
(MQA/FA4291)
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2015
23 Master of Business Administration
(MQA/FA13110)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2022
24 Doctor of Philosophy (Business)
(MQA/FA3766)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 340 (Business and Administration) Mulai 12/10/2016
25 Ijazah Kedoktoran (Pengurusan Projek)
(MQA/FA3765)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 345 (Management and Administration) Mulai 13/09/2017
26 Doktor Falsafah (Komunikasi Profesional)
(MQA/FA4244)
Ijazah Kedoktoran TB/NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 29/10/2019
27 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(MQA/FA5319)
Ijazah Kedoktoran - 481 (Computer Science) Mulai 26/03/2021
 
CetakCetak