Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Binary University of Management and Entrepreneurship (Nama Lama : Binary University College of Management and Entrepreneurship (BUCME))
Alamat : No.1, IOI Business Park
Persiaran Puchong Jaya Selatan, Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong
Selangor.No Tel : 03-8070 6590
No Faks : 03-8070 6594
E-Mel : info@binary.edu.my
Laman Web : www.binary.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sastera
Nama Lama : Program Asas Pengajian Perniagaan
(A5939)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 08/05/2007
2 Diploma Komputer dan Pengurusan
(A0054)
Diploma 90 481 (Computer Science) 24/09/2002 - 23/09/2007
3 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A0048)
Diploma 92.5 345 (Management and Administration) 06/10/2003 - 05/10/2008
4 Diploma Teknologi Maklumat
(A0050)
Diploma 93 481 (Computer Science) 06/10/2003 - 05/10/2008
5 Diploma Keusahawanan
(A5942)
Diploma 94 345 (Management and Administration) 30/05/2007 - 29/05/2012
6 Diploma Perakaunan
(A5941)
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) 20/08/2007 - 19/08/2012
7 Diploma Komputer dan Pengurusan
(A7204)
Diploma 92 481 (Computer Science) Mulai 13/12/2007
8 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A7205)
Diploma 95 345 (Management and Administration) Mulai 06/10/2008
9 Diploma Teknologi Maklumat
(A6784)
Diploma 92 481 (Computer Science) Mulai 06/10/2008
10 Diploma Pemasaran
(A4005)
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) Mulai 26/11/2008
11 Diploma Perakaunan
(A11758)
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) Mulai 13/04/2012
12 Advanced Diploma in Entrepreneurship
(MQA/FA2337)
Diploma Lanjutan 40 345 (Management and Administration) Mulai 12/02/2018
13 BA (Hons) in Business Administration (3+0) secara kerjasama dengan Northumbria University, UK
(A0887)
Sarjana Muda 128 345 (Management and Administration) 06/10/2003 - 05/10/2008
14 BSc (Hons) in Computer Studies (3+0) secara kerjasama dengan University of Sunderland, UK
(A0886)
Sarjana Muda 133 481 (Computer Science) 06/10/2003 - 05/10/2008
15 B.A (Hons) in Accounting
(A6397)
Sarjana Muda 110 344 (Accounting and Taxation) 20/08/2007 - 19/08/2012
16 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian
(A5943)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 10/07/2008
17 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian
(A5944)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 26/08/2008
18 Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
(A5945)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 03/11/2008
19 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Komputer
(A5986)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 24/02/2009
20 Ijazah Sarjana Muda Pemasaran
(A6396)
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 02/07/2009
21 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA2007)
Sarjana Muda 120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 20/02/2012
22 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A1644)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 10/05/2006 - 09/05/2011
23 Ijazah Sarjana Sains dalam Pengurusan Teknologi Maklumat
(A6785)
Sarjana 36 481 (Computer Science) Mulai 24/06/2008
24 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A11688)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2011
25 MSc in Social Entrepreneurship
(MQA/FA2654)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 21/05/2018
26 MSc in Education Management
(MQA/FA4040)
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/06/2019
27 Ijazah Doktor Pentadbiran Perniagaan
(A8488)
Ijazah Kedoktoran 80 340 (Business and Administration) Mulai 08/04/2013
28 Doktor Falsafah
(A10086)
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 13/08/2014
 
CetakCetak