Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Heriot-Watt University Malaysia
Alamat : No.1, Jalan Venna P5/2
Presint 5
62200
Wilayah Persekutuan Putrajaya.No Tel : 03-8894 3612
No Faks : 03-8894 3998
E-Mel : hwum@hw.ac.uk
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA3952)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 06/05/2015
2 Foundation in Business
Nama Lama : Foundation in Business and Design
(MQA/FA4351)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 12/06/2015
3 Master of Arts in International Business Management with Enterprise
(MQA/FA5012)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 09/12/2016
4 Bachelor of Science in Construction Project Management
Nama Lama : BSc Construction Project Management
(MQA/FA4168)
Sarjana Muda 132 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 09/01/2017
5 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
(MQA/FA4095)
Sarjana Muda 132 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 13/01/2017
6 Bachelor of Engineering in Petroleum Engineering
Nama Lama : BEng in Petroleum Engineering
(MQA/FA4141)
Sarjana Muda 129 0711 (Chemical engineering and processes) 13/01/2017 - 22/12/2023
7 Bachelor of Engineering in Chemical Engineering
Nama Lama : BEng Chemical Engineering
(MQA/FA4097)
Sarjana Muda 132 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 16/01/2017
8 Bachelor of Science in Quantity Surveying
(MQA/FA4369)
Sarjana Muda 129 0734 (Surveying) 20/02/2017 - 31/10/2022
9 Bachelor of Business Administration
(MQA/FA4166)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 27/02/2017
10 Bachelor of Science in Actuarial Science
Nama Lama : BSc Actuarial Science
(MQA/FA4167)
Sarjana Muda 132 0542 (Statistics ) Mulai 08/05/2017
11 Bachelor of Science in Psychology with Management
(MQA/FA5343)
Sarjana Muda 138 0313 (Psychology ) Mulai 26/12/2017
12 Master of Engineering in Chemical Engineering
Nama Lama : MEng Chemical Engineering with Oil and Gas Technology
(MQA/FA5107)
Sarjana Muda 144 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2018 - 31/12/2029
13 Master of Engineering in Mechanical Engineering
Nama Lama : MEng Mechanical Engineering
(MQA/FA5108)
Sarjana Muda 144 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2029
14 Master of Engineering in Petroleum Engineering
Nama Lama : MEng Petroleum Engineering
(MQA/FA5109)
Sarjana Muda 144 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2018 - 31/12/2022
15 BEng Civil Engineering
(MQA/FA5237)
Sarjana Muda 132 0716 (Civil engineering) Mulai 22/01/2018
16 Master of Arts in Business and Finance
Nama Lama : MA Business and Finance
(MQA/FA4165)
Sarjana Muda 132 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 05/02/2018
17 Master of Arts in International Business Management with Marketing
(MQA/FA5014)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 05/02/2018
18 Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering
Nama Lama : B. Eng in Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA5562)
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) Mulai 28/02/2018
19 Master of Engineering in Civil Engineering
(MQA/FA6195)
Sarjana Muda 148 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
20 Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA6194)
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 - 31/12/2024
21 Master of Arts in International Business Management
(MQA/FA7425)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
22 Master of Arts in International Business Management with Year Abroad
(MQA/FA7424)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
23 Master of Arts in Accounting and Business Finance
(MQA/FA7011)
Sarjana Muda 132 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 22/03/2019
24 Master of Arts in International Business Management with Human Resource Management
(MQA/FA5013)
Sarjana Muda 132 0414 (Management and administration ) Mulai 22/03/2019
25 Bachelor of Science in Psychology
(MQA/FA8056)
Sarjana Muda 138 0313 (Psychology ) Mulai 31/01/2020
26 Bachelor of Science in Statistical Data Science
(MQA/FA8513)
Sarjana Muda 132 0542 (Statistics ) Mulai 26/02/2021
27 Bachelor of Science in Quantity Surveying
(MQA/FA4369)
Sarjana Muda 132 0734 (Surveying) 01/11/2022 - 31/10/2027
28 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA2182)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 03/07/2014
29 Master of Science in Energy
(MQA/FA2722)
Sarjana 45 0712 (Electricity and energy) Mulai 20/08/2014
30 Master of Science Renewable Energy Engineering
(MQA/FA2721)
Sarjana 45 0712 (Electricity and energy) Mulai 20/08/2014
31 Master of Science in Construction Project Management
Nama Lama : MSc Construction Project Management
(MQA/FA2926)
Sarjana 45 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 08/09/2014
32 Master of Science in Petroleum Engineering
(MQA/FA3474)
Sarjana 45 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 09/09/2014
33 Master of Science in International Business Management with Marketing
(MQA/FA3830)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 15/12/2014
34 MSc Business Psychology
(MQA/FA3653)
Sarjana 45 0313 (Psychology ) Mulai 30/01/2015
35 Master of Science in Strategic Project Management
(MQA/FA4163)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 10/08/2015
36 Master of Science in Commercial Management and Quantity Surveying
Nama Lama : MSc in Commercial Management and Quantity Surveying
(MQA/FA3475)
Sarjana 45 0734 (Surveying) Mulai 21/12/2015
37 Master of Science in Business Strategy, Leadership and Change
Nama Lama : Msc in Business Strategy, Leadership and Change
(MQA/FA5527)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 29/08/2017
38 Master of Science in International Business Management with Finance
(MQA/FA8512)
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 02/12/2018
39 Master of Science in Advanced Mechanical Engineering
(MQA/FA14181)
Sarjana 50 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 15/09/2023
40 Doctor of Philosophy
(MQA/FA10719)
Ijazah Kedoktoran NA 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) Mulai 10/03/2023
 
CetakCetak