Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
First City University College (Nama Lama : KBU International College)
Alamat : No. 1, Persiaran Bukit Utama
Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-77273200
No Faks : 03-77272733
E-Mel : enquiry@firstcity.edu.my
Laman Web : www.firstcity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Kejuruteraan Sains dan Teknologi
(A0382)
Program Asas 53 0011 (Basic programmes and qualifications) 16/10/2001 - 15/10/2006
2 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A0384)
Program Asas 53 0011 (Basic programmes and qualifications) 16/10/2001 - 15/10/2006
3 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A0383)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) 22/01/2002 - 21/01/2007
4 Australian Matriculation Programme (AUSMAT)
(A1252)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A4224)
Program Asas 53 0210 (Arts not further defined) 16/10/2006 - 15/10/2011
6 Program Asas Kejuruteraan Sains dan Teknologi
(A4222)
Program Asas 53 0011 (Basic programmes and qualifications) 17/10/2006 - 16/10/2011
7 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A4223)
Program Asas 51 0400 (Business, administration and law not further defined) 23/01/2007 - 22/01/2012
8 Australian Matriculation Programme (AUSMAT)
(A9093)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 20/09/2010
9 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A9285)
Program Asas 50 0210 (Arts not further defined) Mulai 16/10/2011
10 Program Asas Kejuruteraan, Sains & Teknologi
(A9287)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 17/10/2011
11 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A9286)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 23/01/2012
12 Kursus Asas Sains
(MQA/FA0192)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 29/02/2012
13 NCC International Diploma in Computer Studies
(A1636)
Sijil 55 0614 (Computer Use) 09/05/2006 - 08/05/2011
14 Sijil Pentadbiran Perniagaan
(A8274)
Sijil 50 0414 (Management and administration ) Mulai 04/08/2009
15 NCC Education International Diploma in Computer Studies
(A11352)
Sijil 60 0614 (Computer Use) 08/05/2011 - 13/12/2015
16 BTEC HND in Electrical & Electronic Engineering
(A0651)
Diploma 92 0712 (Electricity and energy) 16/02/2004 - 15/02/2009
17 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A1284)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/05/2005 - 16/05/2010
18 BTEC HND in Multimedia
(A2893)
Diploma 69 0611 (Information technology and information system) 23/05/2007 - 22/05/2012
19 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A5493)
Diploma 92 0713 (Electronics and automation ) Mulai 18/07/2007
20 Diploma Mekatronik
(A5495)
Diploma 92 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 18/07/2007
21 Diploma Rekabentuk Interaktif
(A5423)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 18/07/2007 - 19/10/2019
22 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A5571)
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 07/04/2008
23 Diploma Teknologi Maklumat
(A4920)
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) Mulai 29/05/2008
24 Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A7196)
Diploma 91 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) Mulai 21/05/2009
25 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A6729)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 17/05/2010
26 Diploma in Mass Communication
(A9743)
Diploma 91 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 03/08/2012
27 Diploma Rekabentuk Grafik
(MQA/FA8888)
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 28/08/2020
28 Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering francais 3+0 dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0081)
Sarjana Muda 105 0613 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
29 3+0 'B.A. (Hons) Business Management ' francais Anglia Polytechnic University, United Kingdom
(A0082)
Sarjana Muda 108 0414 (Management and administration ) 11/04/2000 - 10/04/2005
30 3+0 'Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering' francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0080)
Sarjana Muda 123 0712 (Electricity and energy) 16/05/2000 - 15/05/2005
31 3+0 'B. Eng (Hons) Electronics and Computing' francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0079)
Sarjana Muda 121 0713 (Electronics and automation ) 20/06/2000 - 19/06/2005
32 B.A. (Hons) in Interior Architecture and Design, francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0747)
Sarjana Muda 105 0731 (Architecture) 21/04/2003 - 20/04/2008
33 B.A. (Hons) in Graphics Design (3+0) secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0924)
Sarjana Muda 103 0211 (Audio-visual techniques and media production) 19/01/2004 - 18/01/2009
34 B.A. (Hons) Business Information Systems (2+1) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0748)
Sarjana Muda 70 0613 (Computer Science) 19/04/2004 - 18/04/2009
35 BSc (Hons) Software Engineering 3+0 secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1219)
Sarjana Muda 105 0612 (Software engineering) 28/02/2005 - 27/02/2010
36 B.A. (Hons) Business Management (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, United Kingdom
(A1251)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) 11/04/2005 - 10/04/2010
37 B. Eng (Hons) Electrical and Electronic Engineering 3+0 secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1285)
Sarjana Muda 123 0712 (Electricity and energy) 15/05/2005 - 14/05/2010
38 B. Eng (Hons) Electronics and Computing 3+0 secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1314)
Sarjana Muda 121 0713 (Electronics and automation ) 19/06/2005 - 18/06/2010
39 B.A.(Hons) Interior Architecture & Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A5000)
Sarjana Muda 120 0731 (Architecture) Mulai 21/04/2008
40 B A (Hons) Graphic Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A5264)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/01/2009
41 B.Sc (Hons) Accounting and Finance secara kerjasama 3+0 dengan Anglia Ruskin University, UK
(A8509)
Sarjana Muda 123 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 29/04/2009
42 BA (Hons) Marketing (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, UK
(A8508)
Sarjana Muda 123 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 29/04/2009
43 B.Eng (Hons) Electrical & Electronic Engineering secara kerjasama (3+0) dengan Sheffield Hallam University, UK
(A6306)
Sarjana Muda 125 0712 (Electricity and energy) Mulai 16/06/2009
44 B Sc (Hons) Computer and Network Engineering (3+0) secara kerjasama dengan Sheffield Hallam University, UK
(A6307)
Sarjana Muda 106 0613 (Computer Science) Mulai 13/01/2010
45 B Sc (Hons) Software Engineering (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A9959)
Sarjana Muda 123 0612 (Software engineering) Mulai 28/02/2010
46 B A (Hons) Business Management (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, UK
(A9960)
Sarjana Muda 100 0414 (Management and administration ) Mulai 11/04/2010
47 B.A (Hons) Accounting secara kerjasama 3+0 dengan Sheffield Hallam University, UK
(A8784)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) 24/03/2011 - 30/12/2014
48 B. Sc (Hons) Information and Communication Technology (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A7713)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 23/04/2012 - 30/12/2014
49 BA (Hons) Furniture and Product Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(MQA/FA1455)
Sarjana Muda 123 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 06/03/2015
50 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Komunikasi Massa
(MQA/FA8408)
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 30/08/2019
51 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Kepujian)
(MQA/FA6200)
Sarjana Muda 128 0612 (Software engineering) Mulai 28/08/2020
52 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Hospitaliti)
(MQA/FA8416)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 28/08/2020
53 Bachelor of Arts (Hons) in Graphic Design
(MQA/FA6545)
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 25/09/2020
54 Bachelor of Computer Science (Intelligent Systems) (Hons)
(MQA/FA8101)
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 25/09/2020
55 Bachelor of Information Systems (Honours) in Business Management
(MQA/FA8226)
Sarjana Muda 121 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/09/2020
56 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA6543)
Sarjana Muda 122 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 25/09/2020
57 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA6544)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 25/09/2020
58 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA8569)
Sarjana Muda 120 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 25/09/2020
59 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(MQA/FA6542)
Sarjana Muda 126 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 25/09/2020
60 Sarjana Muda Seni (Kepujian) Reka Bentuk Perabot dan Produk
(MQA/FA8887)
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 25/09/2020
61 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/FA7197)
Sarjana Muda 127 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2023
62 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Keusahawanan)
(MQA/FA8885)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 26/03/2021
63 Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture and Design
(MQA/FA8564)
Sarjana Muda 124 0212 (Fashion, interior and industrial design) 11/05/2021 - 10/05/2024
64 Bachelor of Information Technology (Networking and Security) (Hons)
(MQA/FA8882)
Sarjana Muda 127 0611 (Information technology and information system) Mulai 24/09/2021
65 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pemasaran Fesyen
(MQA/FA8024)
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 24/09/2021
66 Master of Business Administration in collaboration with Anglia Ruskin University, UK
(MQA/FA0108)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 16/10/2012
67 Master of Business Administration
(MQA/FA6199)
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 30/04/2018
68 Ijazah Sarjana Pengurusan Reka Bentuk
(MQA/FA8881)
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 30/08/2019
69 Sarjana Kejuruteraan Perisian
(MQA/FA9799)
Sarjana 43 0612 (Software engineering) Mulai 28/08/2020
70 GCE A-Levels
(A6131)
- NA 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 12/02/2008
 
CetakCetak