Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
UOW MALAYSIA KDU University College (Nama Lama : Kolej Universiti KDU)
Alamat : Lot 35921, Jalan Kontraktor U1/14
Seksyen U1
40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5565 0538
No Faks : 03-5565 0539
E-Mel : best@kdu.edu.my
Laman Web : www.kdu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Asas Kejuruteraan
(A1399)
Program Asas 50 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 28/10/2005 - 27/10/2010
2 Program Asas Perniagaan
(A4515)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 20/09/2006 - 19/09/2011
3 Kursus Asas (Sains)
(A4516)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 21/06/2007 - 20/06/2012
4 UNSW Foundation Year
(A7786)
Program Asas 57 0011 (Basic programmes and qualifications) 02/11/2007 - 19/04/2022
5 UNSW Foundation Year (Science)
(A7787)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 02/11/2007 - 19/04/2022
6 Sijil Asas Kejuruteraan
(A10301)
Program Asas 50 0700 (Engineering, manufacturing and construction not further defined) Mulai 28/10/2010
7 Australian Matriculation Programme
(MQA/FA0242)
Program Asas 69 0011 (Basic programmes and qualifications) 08/09/2011 - 19/04/2022
8 Program Asas (Perniagaan)
(A9597)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 20/09/2011 - 19/04/2022
9 Foundation Studies
(MQA/FA2523)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 23/10/2013
10 Diploma Kejuruteraan Komputer Dan Telekomunikasi
(A0255)
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 19/03/2003 - 18/03/2008
11 Diploma in International Hotel and Tourism Management secara kerjasama dengan International Hotel Management Institute (IMI), Switzerland
Nama Lama : Diploma in Hotel and Catering Management secara kerjasama dengan International Hotel and Management Institute (IMI), Switzerland
(A0263)
Diploma 90 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) 27/01/2005 - 26/01/2010
12 Diploma In Professional Chef Training Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute, Lucerne, Switzerland
(A0265)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 27/01/2005 - 26/01/2010
13 Diploma Pengkomputeran Perniagaan
(A3669)
Diploma 90 0614 (Computer Use) 01/12/2006 - 19/04/2022
14 Diploma Teknologi Internet
(A3668)
Diploma 93 0614 (Computer Use) 01/12/2006 - 19/04/2022
15 Diploma Perakaunan
(A7694)
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 22/05/2007
16 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A6845)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 24/05/2007
17 Diploma Pengajian Komputer
(A7983)
Diploma 90 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/06/2007
18 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A3807)
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) Mulai 07/09/2007
19 Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi Dan Komputer
(A3808)
Diploma 91 0713 (Electronics and automation ) 07/09/2007 - 19/04/2022
20 Diploma Seni Kulinari
(A6426)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 08/05/2008
21 Diploma Komunikasi dan Media
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa
(A8399)
Diploma 90 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 10/06/2008
22 Diploma Sains Hayat
(A7318)
Diploma 90 0510 ( Biological and related sciences not further defined) 16/12/2008 - 19/04/2022
23 Diploma In International Hotel And Tourism Management Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute (IMI), University Center, Switzerland
(A4467)
Diploma 90 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) 27/01/2010 - 19/04/2022
24 Diploma Latihan Chef Profesional
(A3810)
Diploma 91 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 27/01/2010 - 19/04/2022
25 Diploma in Golf Resort Management
(A10536)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) 27/10/2011 - 19/04/2022
26 Diploma in Entertainment Arts
(MQA/FA1210)
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) Mulai 27/01/2014
27 Diploma in Entrepreneurial Design
(MQA/FA2250)
Diploma 90 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 13/08/2015
28 Diploma in International Hotel Management
(MQA/FA5501)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 29/12/2017
29 Diploma in Mechanical Engineering
(MQA/FA8692)
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2025
30 Diploma in Sequential Art
(MQA/FA9586)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/10/2020
31 Bachelor Of Commerce (Accounting) Secara Francais 3+0 Dengan Murdoch University, Australia
(A0084)
Sarjana Muda 81 0411 (Accounting, auditing and taxation) 24/10/2000 - 23/10/2005
32 American Degree Transfer Programme in Science
(A0053)
Sarjana Muda 73 0530 (Physical sciences not further defined) 23/04/2001 - 22/04/2006
33 Bachelor Of Commerce (Marketing And Management) Secara Berkembar 3+0 Dengan Murdoch University, Australia
(A0508)
Sarjana Muda 81 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 14/05/2002 - 13/05/2007
34 Bachelor Of Science (Hons) In Computing Studies 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, UK
(A1127)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 27/11/2004 - 26/11/2009
35 Bachelor Of Commerce (Accounting) 3+0 In Collaboration With Murdoch University, Australia
(A1359)
Sarjana Muda 81 0411 (Accounting, auditing and taxation) 03/08/2005 - 02/08/2010
36 B.Sc (Hons) Multimedia Computing 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, UK
(A1515)
Sarjana Muda 117 0614 (Computer Use) 03/02/2006 - 02/02/2011
37 B.Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan Northumbria University,UK
(A1516)
Sarjana Muda 120 0712 (Electricity and energy) 20/07/2006 - 19/07/2011
38 B.Engineering (Hons) in Communication and Electronic Engineering 3+0 secara kerjasama dengan Northumbria University, UK
(A1517)
Sarjana Muda 120 0713 (Electronics and automation ) 20/07/2006 - 19/07/2011
39 BA (Hons) Business Management 3+0 secara kerjasama dengan Northumbria University, UK
(A5520)
Sarjana Muda 108 0414 (Management and administration ) 20/09/2006 - 02/08/2014
40 Bachelor of Communication (Communication and Media Studies) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
Nama Lama : Bachelor of Mass Communication (Communication, Technology & Policy) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7540)
Sarjana Muda 86 0323 (Media and communications) 08/03/2007 - 30/10/2015
41 BA International Hotel & Tourism Management 3+0 Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute
(A6291)
Sarjana Muda 128 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) 21/03/2007 - 20/03/2012
42 Bachelor of Communication (Public Relations) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
Nama Lama : Bachelor of Mass Communication (Public Relations) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7541)
Sarjana Muda 86 0415 (Marketing and advertising ) 21/03/2007 - 30/10/2015
43 Bachelor of Media (Media Studies) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7537)
Sarjana Muda 86 0323 (Media and communications) 21/03/2007 - 29/11/2014
44 Bachelor of Commerce (Marketing & Management) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A4777)
Sarjana Muda 81 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 14/05/2007 - 30/10/2015
45 Bachelor Of Laws 3+1 Secara Kerjasama Dengan University Of Tasmania, Australia
(A3701)
Sarjana Muda 90.5 0421 (Law) 26/06/2007 - 19/04/2022
46 B.A Econ (Hons) in Accounting & Finance secara kerjasama 1+2 dengan University of Manchester, UK
(A6326)
Sarjana Muda 45 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 05/12/2008 - 23/09/2010
47 Bachelor of Business Informatics 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7789)
Sarjana Muda 81 0611 (Information technology and information system) 02/02/2009 - 09/05/2012
48 Bachelor of Science (Hons) in Computing Studies 3+0 secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A4819)
Sarjana Muda 117 0613 (Computer Science) 27/11/2009 - 30/08/2014
49 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Finance 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9584)
Sarjana Muda 135 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 10/07/2010 - 19/04/2022
50 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Human Resource Management 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9583)
Sarjana Muda 135 0414 (Management and administration ) 10/07/2010 - 19/04/2022
51 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Marketing 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9585)
Sarjana Muda 135 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 10/07/2010 - 19/04/2022
52 Bachelor of Commerce in Accounting secara kerjasama 3+0 dengan Murdoch University, Perth Australia
(A9693)
Sarjana Muda 81 0411 (Accounting, auditing and taxation) 03/08/2010 - 30/10/2015
53 B. Engineering (Hons) Communication and Electronics Engineering (3+0) secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A7184)
Sarjana Muda 120 0713 (Electronics and automation ) 20/07/2011 - 19/04/2022
54 Bachelor of Engineering with Honours in Electrical and Electronic Engineering (3+0) secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A7183)
Sarjana Muda 120 0712 (Electricity and energy) 20/07/2011 - 21/10/2016
55 Bachelor of Arts in International Hotel and Tourism Management 3+0 in collaboration with IMI University Centre, Switzerland
(A11088)
Sarjana Muda 120 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) 21/03/2012 - 19/04/2022
56 Bachelor of Game Development (Honours)
(MQA/FA1196)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 09/04/2013
57 Bachelor of Culinary Management (Hons)
(MQA/FA0451)
Sarjana Muda 121 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 07/05/2013
58 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA0450)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 07/05/2013
59 Bachelor of Computer Science (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computing (Hons)
(MQA/FA0432)
Sarjana Muda 123-124 0613 (Computer Science) Mulai 14/06/2013
60 Bachelor of Communication (Hons)
(MQA/FA0477)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 17/06/2013
61 Bachelor of Business (Hons)
(MQA/FA0424)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 12/06/2014
62 Bachelor of Business (Hons) with Law
(MQA/FA0423)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 08/10/2014
63 Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronics Engineering
(MQA/FA0483)
Sarjana Muda 139 0712 (Electricity and energy) 01/01/2016 - 31/12/2021
64 Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA3737)
Sarjana Muda 129 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 29/01/2016
65 Bachelor of Arts (Hons) in Banking & Finance
(MQA/FA5406)
Sarjana Muda 123 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 31/10/2017
66 Bachelor of Software Engineering (Hons)
(MQA/FA5265)
Sarjana Muda 120 0612 (Software engineering) Mulai 08/12/2017
67 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Hons) in Mechanical
(MQA/FA2023)
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2022
68 Bachelor in Accounting and Finance (Hons)
(MQA/FA7994)
Sarjana Muda 129 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 09/08/2019
69 Bachelor of Information Systems (Honours) (Enterprise Information Systems)
(MQA/FA8306)
Sarjana Muda 124 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/07/2020
70 Bachelor of Mechatronics Engineering with Honours
(MQA/FA8097)
Sarjana Muda 137 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2021 - 31/12/2026
71 Bachelor of Communication (Honours) in Media Production
(MQA/FA9071)
Sarjana Muda 120/121 0323 (Media and communications) Mulai 30/07/2021
72 Bachelor of Arts (Honours) in Digital Media Production
(MQA/FA9096)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/11/2021
73 Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours
(MQA/FA0483)
Sarjana Muda 139 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 - 31/12/2027
74 Bachelor of Creative Industry Management (Honours)
(MQA/FA11119)
Sarjana Muda 121 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/10/2022
75 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours
(MQA/FA2023)
Sarjana Muda 129 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2023 - 31/12/2025
76 Bachelor of Communication (Honours) (Public Relations)
(MQA/FA11118)
Sarjana Muda 121 0323 (Media and communications) Mulai 12/05/2023
77 Postgraduate Certificate in Business Administration
(MQA/FA12216)
Sijil Pascasiswazah 22 0400 (Business, administration and law not further defined) Mulai 27/05/2022
78 Postgraduate Diploma in Enterprise Risk Management
(MQA/FA12217)
Diploma Pascasiswazah 34 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 27/05/2022
79 Master Of Arts (Communication Management) Secara Kerjasama Dengan University Of South Australia, Adelaide
(A5060)
Sarjana 48 0321 (Journalism and reporting ) 31/10/2006 - 19/04/2022
80 Master of Science in Business Information Technology secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A6011)
Sarjana 45 0611 (Information technology and information system) 08/12/2006 - 06/12/2012
81 MBA in Hospitality Business Management in collaboration with IMI University Centre, Switzerland
Nama Lama : MBA In International Hospitality Management Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute (IMI), Switzerland
(A8987)
Sarjana 46 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 31/12/2008 - 26/10/2018
82 Master of Design (Innovation)
(MQA/FA5264)
Sarjana 40-43 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/04/2017
83 Master of Business Administration
(MQA/FA8098)
Sarjana 43 0414 (Management and administration ) Mulai 10/04/2019
84 Master of Arts (Communication Management)
(MQA/FA9070)
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 28/05/2021
85 Master of Arts
(MQA/FA7198)
Sarjana TB/NA 0400 (Business, administration and law not further defined) Mulai 30/07/2021
86 Master of Science
(MQA/FA6627)
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 16/06/2023
87 G.C.E 'A' Level Secara Kerjasama Dengan University Of Cambridge Local Examination Syndicate, UK
(A7334)
- 36 0011 (Basic programmes and qualifications) 24/10/2007 - 23/10/2012
 
CetakCetak