Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) (Nama Lama : Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS))
Alamat : KM 12, Jalan Kuala Krai
Peti Surat 68, Nilam Puri
15730 Kota Bharu
Kelantan.No Tel : 09-712 9386
No Faks : 09-712 9444
E-Mel : admin@kias.edu.my
Laman Web : www.kias.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA15037)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 16/06/2023
2 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA14518)
Program Asas 50 0224 (Islamic studies) Mulai 14/07/2023
3 Sijil Pengajian Islam
(A8175)
Sijil 50 0224 (Islamic studies) 19/02/2008 - 21/01/2024
4 Diploma Al-Dakwah Wal-Qiadah
(A0962)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) 06/04/2004 - 05/04/2009
5 Diploma Al-Syariah
(A0960)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) 06/04/2004 - 05/04/2009
6 Diploma Usuluddin
(A0961)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) 06/04/2004 - 05/04/2009
7 Diploma Al-Dakwah Wal-Qiadah
(A9180)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) 18/08/2008 - 01/09/2018
8 Diploma Al-Syariah
(A9179)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 18/08/2008
9 Diploma Usuluddin
(A9178)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 18/08/2008
10 Diploma Bahasa Arab
(A6798)
Diploma 93 0231 (Language acquisition ) Mulai 11/09/2008
11 Diploma Kewangan Islam
(A10175)
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 19/10/2012
12 Diploma Tarannum Al-Quran
Nama Lama : Diploma Qiraat dan Tarannum
(A9599)
Diploma 95 0224 (Islamic studies) Mulai 19/10/2012
13 Diploma Tahfiz Al-Quran
(A10090)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 19/10/2012
14 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA0906)
Diploma 90 0413 (Islamic banking and finance ) 03/04/2014 - 27/02/2023
15 Diploma Pengajian Islam
(MQA/FA0931)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) Mulai 07/04/2014
16 Diploma Dakwah dengan Media
(MQA/FA2705)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) Mulai 01/02/2016
17 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Nama Lama : Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Secara Islam
(MQA/FA3021)
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 01/02/2016
18 Diploma Pengurusan Logistik & Rantaian Bekalan
(MQA/FA2706)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 16/02/2016
19 Diploma Kaunseling
(MQA/FA2704)
Diploma 90 0923 (Social work and counselling ) Mulai 19/06/2017
20 Diploma Pengurusan Halal
(MQA/FA8534)
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 23/10/2020
21 Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
(MQA/FA9379)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2021
22 Diploma Pengajian Turath
(MQA/FA9378)
Diploma 93 0224 (Islamic studies) Mulai 28/07/2021
23 Ijazah Sarjana Muda Al-Syariah Secara Kerjasama 3+1 Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
(A1074)
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) 14/05/2004 - 13/05/2009
24 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Secara Kerjasama 3+1 Dengan Universiti Al-Azhar, Mesir
(A1073)
Sarjana Muda 125 0224 (Islamic studies) 14/05/2004 - 13/05/2009
25 Ijazah Sarjana Muda Al-Syariah 3+1 secara kerjasama dengan Universiti Al-Azhar
(A9181)
Sarjana Muda 124 0224 (Islamic studies) 13/08/2008 - 27/08/2012
26 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin 3+1 secara kerjasama dengan IAIN Ar-Raniry, Aceh
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin 3+1 Secara Kerjasama Dengan Universiti Al-Azhar
(A9182)
Sarjana Muda 124 0224 (Islamic studies) 13/08/2008 - 17/07/2011
27 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama 4+0 dengan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (UniSHAMS)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama 4+0 dengan Kolej Universiti INSANIAH (KUIN)
(A10609)
Sarjana Muda 121 0224 (Islamic studies) Mulai 11/10/2012
28 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian secara kerjasama 4+0 dengan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (UniSHAMS)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian secara kerjasama 4+0 dengan Kolej Universiti INSANIAH (KUIN)
(A10596)
Sarjana Muda 123 0224 (Islamic studies) Mulai 11/10/2012
 
CetakCetak