Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Perdana University
Alamat : Block B & Block D1, MAEPS Building
Jalan MAEPS Perdana
43400 Serdang
Selangor.No Tel : 03-89418646
No Faks : 03-89417661
E-Mel : enquiry@perdanauniversity.edu.my
Laman Web : www.perdanauniversity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA4833)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/03/2016
2 Medical Degree Programme 5+0 in collaboration with Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
(MQA/FA0734)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 13/04/2016 - 12/04/2021
3 Doctor of Medicine (MD)
(MQA/FA8289)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 13/10/2016 - 30/09/2019
4 Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy
(MQA/FA3853)
Sarjana Muda 140 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 03/01/2018
5 Doctor of Medicine (MD)
(MQA/FA8289)
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 01/10/2019 - 30/09/2022
6 Postgraduate Diploma in Bioinformatics
(MQA/FA3572)
Diploma Pascasiswazah 33 545 (Applied science) Mulai 21/01/2016
7 Master of Science (MSc) Bioinformatics
(MQA/FA4826)
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 01/03/2016
8 Master of Science (Public Health)
(MQA/FA4970)
Sarjana 40 720 (Health (broad programmes)) Mulai 08/05/2019
9 Master of Science (MSc) Bioinformatics
(MQA/FA10086)
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 29/01/2021
10 Master of Business Administration (General Management)
(MQA/FA11173)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 28/05/2021
11 Doctor of Philosophy (PhD)
(MQA/FA4813)
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/01/2020
 
CetakCetak