Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Multimedia (MMU), Kampus Johor
Alamat : No. 5, Persiaran Canselor 1
Kota Ilmu Educity @ Iskandar
79200 Nusajaya
Johor.No Tel : 07-5092022
No Faks : 07-5092010
E-Mel : ar@mmu.edu.my
Laman Web : www.mmu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Seni Senimatik
(MQA/SWA08420)
Program Asas 50 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 27/06/2018
2 Bachelor of Cinematic Arts (Hons)
(MQA/FA2287)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/02/2016
 
CetakCetak