Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Xiamen Malaysia
Alamat : Jalan Sunsuria
Bandar Sunsuria
43900 Sepang
Selangor.No Tel : 03-88006826
No Faks : 03-76102068
E-Mel : xmumqa@xmu.edu.my
Laman Web : http://www.xmu.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Arts and Social Science
(MQA/FA8154)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/09/2016
2 Foundation in Science
(MQA/FA8153)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 04/10/2016
3 Ijazah Sarjana Muda Sastera Kewartawanan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera Kewartawanan
(MQA/FA5669)
121 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/04/2018
4 Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengajian Cina (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengajian Cina
(MQA/FA5303)
120 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 24/04/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dalam Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dalam Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA5302)
123 345 (Management and Administration) Mulai 17/05/2018
6 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dalam Perakaunan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dalam Perakaunan
(MQA/FA5670)
128 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/06/2018
7 Bachelor of Economics in Finance (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Economics in Finance
(MQA/FA5486)
123 314 (Economics) Mulai 13/06/2018
8 Bachelor of Engineering in New Energy Science and Engineering (Honours)
(MQA/FA5668)
145 522 (Electricity and Energy) Mulai 06/08/2019
9 Bachelor of Engineering in Computer Science and Technology (Honours)
(MQA/FA5711)
146 481 (Computer Science) Mulai 25/10/2019
10 Bachelor of Engineering in Digital Media Technology (Honours)
(MQA/FA5487)
145 481 (Computer Science) Mulai 25/10/2019
 
CetakCetak