Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) (Nama Lama : Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR))
Alamat : Bandar Seri Putra
43600 Bangi
Selangor.No Tel : 03-8911 7000
No Faks : 03-8925 4418
E-Mel : info@kuis.edu.my
Laman Web : www.kuis.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Teknologi Maklumat
(A8382)
Program Asas 50 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/06/2010
2 Asasi Pengajian Islam
Nama Lama : Kursus Asas Pengajian Islam
(A8180)
Program Asas 50 0224 (Islamic studies) Mulai 30/06/2010
3 Asasi Komunikasi
Nama Lama : Pengajian Asas Komunikasi
(A8348)
Program Asas 50 0323 (Media and communications) Mulai 30/06/2010
4 Asasi Bahasa Arab
Nama Lama : Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab
(A8235)
Program Asas 50 0231 (Language acquisition ) Mulai 30/06/2010
5 Asasi Pengurusan
Nama Lama : Pengajian Asasi Pengurusan
(A8179)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 06/07/2010
6 Asasi Bahasa Inggeris
(MQA/FA8633)
Program Asas 50 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/02/2018
7 Diploma Pengajian Islam Dengan Pendidikan
(A0057)
Diploma 113 0221 (Religion and theology ) 01/09/1999 - 31/08/2004
8 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0145)
Diploma 100 0414 (Management and administration ) 09/12/1999 - 08/12/2004
9 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A0147)
Diploma 99 0414 (Management and administration ) 09/12/1999 - 08/12/2004
10 Diploma Perakaunan
(A0144)
Diploma 102 0411 (Accounting, auditing and taxation) 09/12/1999 - 08/12/2004
11 Diploma Perbankan Islam
(A0146)
Diploma 100 0413 (Islamic banking and finance ) 09/12/1999 - 08/12/2004
12 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A0104)
Diploma 113 0224 (Islamic studies) 01/08/2000 - 31/07/2005
13 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A0056)
Diploma 113 0224 (Islamic studies) 01/08/2000 - 31/07/2005
14 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
(A0103)
Diploma 104 0224 (Islamic studies) 01/08/2000 - 31/07/2005
15 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
(A0105)
Diploma 113 0224 (Islamic studies) 22/08/2000 - 21/08/2005
16 Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
(A0102)
Diploma 113 0224 (Islamic studies) 22/08/2000 - 21/08/2005
17 Diploma Ekonomi
(A0443)
Diploma 98 0311 (Economics ) 24/09/2001 - 23/09/2006
18 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
(A0301)
Diploma 103 0211 (Audio-visual techniques and media production) 07/08/2002 - 06/08/2007
19 Diploma Komunikasi
(A0452)
Diploma 104 0321 (Journalism and reporting ) 27/05/2003 - 26/05/2008
20 Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat
(A0840)
Diploma 100 0224 (Islamic studies) 20/04/2004 - 19/04/2009
21 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A1096)
Diploma 100 0414 (Management and administration ) 05/10/2004 - 04/10/2009
22 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A1097)
Diploma 99 0414 (Management and administration ) 05/10/2004 - 04/10/2009
23 Diploma Perakaunan
(A1095)
Diploma 102 0411 (Accounting, auditing and taxation) 05/10/2004 - 04/10/2009
24 Diploma Perbankan Islam
(A1396)
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 08/12/2004 - 07/12/2009
25 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
(A1208)
Diploma 97 0224 (Islamic studies) 19/07/2005 - 18/07/2010
26 Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
(A1205)
Diploma 105 0224 (Islamic studies) 19/07/2005 - 18/07/2010
27 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A1209)
Diploma 100 0224 (Islamic studies) 19/07/2005 - 18/07/2010
28 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A1206)
Diploma 99 0224 (Islamic studies) 19/07/2005 - 18/07/2010
29 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
(A1207)
Diploma 100 0224 (Islamic studies) 19/07/2005 - 18/07/2010
30 Diploma Syariah Dan Perundangan Islam
(A1411)
Diploma 100 0421 (Law) 06/10/2005 - 05/10/2010
31 Diploma Teknologi E-Dagang
(A1410)
Diploma 105 0614 (Computer Use) 06/10/2005 - 05/10/2010
32 Diploma Sains Komputer
(A1412)
Diploma 103 0613 (Computer Science) 10/10/2005 - 09/10/2010
33 Diploma Ekonomi
(A6680)
Diploma 98 0311 (Economics ) 24/09/2006 - 23/09/2011
34 Diploma Kejururawatan
(A1565)
Diploma 107 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/05/2007 - 20/05/2012
35 Diploma Multimedia
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
(A6926)
Diploma 96 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/08/2007
36 Diploma Komunikasi
(A7026)
Diploma 95 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 27/05/2008
37 Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat
(A7641)
Diploma 90 0224 (Islamic studies) Mulai 10/02/2009
38 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6313)
Diploma 99 0414 (Management and administration ) Mulai 05/10/2009
39 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A6316)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 05/10/2009
40 Diploma Perakaunan
(A6315)
Diploma 104 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 05/10/2009
41 Diploma Perbankan Islam
(A6314)
Diploma 93 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 08/12/2009
42 Diploma Perancangan Kewangan Islam
(A7559)
Diploma 94 0413 (Islamic banking and finance ) 06/04/2010 - 19/09/2016
43 Diploma Keusahawanan
(A7394)
Diploma 95 0414 (Management and administration ) 28/04/2010 - 19/09/2016
44 Diploma Syariah dan Perundangan Islam
(A9601)
Diploma 96 0421 (Law) Mulai 14/06/2010
45 Diploma Pengajian Bahasa Inggeris
(A8286)
Diploma 96 0231 (Language acquisition ) Mulai 23/06/2010
46 Diploma Pengajian Bahasa Al-Quran
Nama Lama : Diploma Pengajian Bahasa Arab
(A6309)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 19/07/2010
47 Diploma Akidah dan Pemikiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam)
(A11620)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 19/07/2010
48 Diploma Al-Quran dan As-Sunnah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
(A11607)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 19/07/2010
49 Diploma Dakwah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A6311)
Diploma 91 0224 (Islamic studies) Mulai 19/07/2010
50 Diploma Pengajian Syariah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A11622)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 19/07/2010
51 Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
(A8732)
Diploma 94 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 23/09/2010
52 Diploma Perguruan (TASL)
(A8781)
Diploma 91 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 23/09/2010
53 Diploma Perguruan (TESL)
(A8731)
Diploma 94 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 23/09/2010
54 Diploma Sains Komputer
(A9521)
Diploma 103 0613 (Computer Science) Mulai 10/10/2010
55 Diploma Teknologi E-Dagang
(A9522)
Diploma 102 0614 (Computer Use) 10/10/2010 - 03/02/2017
56 Diploma Ekonomi
(A11774)
Diploma 98 0311 (Economics ) 24/09/2011 - 13/08/2022
57 Diploma Kejururawatan
(A10896)
Diploma 109 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 21/05/2012 - 20/05/2015
58 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
(A6282)
Sarjana Muda 148 0421 (Law) Mulai 25/03/2008
59 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
(A6298)
Sarjana Muda 125 0414 (Management and administration ) Mulai 27/03/2008
60 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Rangkaian)
(A6284)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 31/03/2008
61 Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian)
(A6283)
Sarjana Muda 125 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/07/2008
62 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
(A7560)
Sarjana Muda 121 0224 (Islamic studies) Mulai 24/04/2009
63 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
(A7395)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 03/05/2010
64 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A7397)
Sarjana Muda 134 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/05/2010
65 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dan Kewangan (Kepujian)
(A7396)
Sarjana Muda 127 0388 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information) Mulai 12/05/2010
66 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
(A8818)
Sarjana Muda 122 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 12/01/2011
67 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab Terjemahan) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)
(A8817)
Sarjana Muda 124 0224 (Islamic studies) Mulai 04/03/2011
68 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)
(A8383)
Sarjana Muda 122 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 31/03/2011
69 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
(A10030)
Sarjana Muda 123 0612 (Software engineering) 07/06/2011 - 30/11/2021
70 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian)
(A8947)
Sarjana Muda 122 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 05/08/2011
71 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia (Kepujian)
(A10229)
Sarjana Muda 130 0224 (Islamic studies) Mulai 19/11/2011
72 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)
(A10082)
Sarjana Muda 124 0224 (Islamic studies) Mulai 25/11/2011
73 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
(A10081)
Sarjana Muda 129 0224 (Islamic studies) Mulai 19/12/2011
74 Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
(A10230)
Sarjana Muda 127 0224 (Islamic studies) Mulai 19/12/2011
75 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
(A8946)
Sarjana Muda 122 0412 (Finance, banking and insurance ) 19/09/2012 - 21/03/2023
76 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) dengan Multimedia
(MQA/FA4925)
Sarjana Muda 127 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/04/2018
77 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)
(MQA/FA4924)
Sarjana Muda 132 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 18/04/2019
78 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian)
(MQA/FA6617)
Sarjana Muda 145 0224 (Islamic studies) Mulai 20/11/2020
79 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab dengan Multimedia) (Kepujian)
(MQA/FA6618)
Sarjana Muda 139 0224 (Islamic studies) Mulai 26/03/2021
80 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Industri Halal) (Kepujian)
(MQA/FA8703)
Sarjana Muda 128 0414 (Management and administration ) Mulai 24/09/2021
81 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)
(A8677)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 12/05/2010
82 Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)
(A10231)
Sarjana 45 0224 (Islamic studies) Mulai 16/02/2012
83 Sarjana Teknologi Maklumat
(MQA/FA7213)
Sarjana 45 0611 (Information technology and information system) Mulai 29/08/2017
84 Ijazah Sarjana Usuluddin dan Pemikiran Islam
(MQA/FA8612)
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 28/02/2020
85 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi)
(MQA/FA8614)
Sarjana NA 0111 (Education science) Mulai 20/11/2020
86 Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
(MQA/FA8608)
Sarjana - 0224 (Islamic studies) Mulai 23/04/2021
87 Ijazah Sarjana Usuluddin (Perbandingan Agama)
(MQA/FA8610)
Sarjana TB/NA 0224 (Islamic studies) Mulai 30/07/2021
88 Ijazah Sarjana Dakwah dan Pembangunan Komuniti
(MQA/FA8602)
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 24/09/2021
89 Ijazah Sarjana Undang-Undang Syariah
Nama Lama : Ijazah Sarjana Syariah Undang-Undang
(MQA/FA10808)
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 27/05/2022
90 Ijazah Sarjana Perakaunan
(MQA/FA8606)
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 01/07/2022
91 Ijazah Sarjana Kewangan Islam
(MQA/FA8600)
Sarjana NA 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 21/10/2022
92 Ijazah Sarjana Pengajian Al-Hadis
(MQA/FA8607)
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 21/10/2022
93 Ijazah Sarjana Pengajian Ilmu Qiraat
(MQA/FA8601)
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 21/10/2022
94 Ijazah Sarjana Sains (Multimedia Kreatif)
(MQA/FA8631)
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/10/2022
95 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
Nama Lama : Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat (PhD Islamiyyat)
(MQA/FA0104)
Ijazah Kedoktoran NA 0224 (Islamic studies) Mulai 28/07/2016
96 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan
(MQA/FA8632)
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 27/05/2022
97 Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
(MQA/FA8615)
Ijazah Kedoktoran NA 0231 (Language acquisition ) Mulai 20/01/2023
98 Ijazah Doktor Falsafah Perakaunan
(MQA/FA11140)
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 15/09/2023
 
CetakCetak