Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) (Nama Lama : Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR))
Alamat : Bandar Seri Putra
43600 Bangi
Selangor.No Tel : 03-8911 7000
No Faks : 03-8925 4418
E-Mel : info@kuis.edu.my
Laman Web : www.kuis.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Teknologi Maklumat
(A8382)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 25/06/2010
2 Asasi Pengajian Islam
Nama Lama : Kursus Asas Pengajian Islam
(A8180)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/06/2010
3 Asasi Komunikasi
Nama Lama : Pengajian Asas Komunikasi
(A8348)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/06/2010
4 Asasi Bahasa Arab
Nama Lama : Pengajian Tahun Asas Bahasa Arab
(A8235)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/06/2010
5 Asasi Pengurusan
Nama Lama : Pengajian Asasi Pengurusan
(A8179)
Program Asas 51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 06/07/2010
6 Asasi Bahasa Inggeris
(MQA/FA8633)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/02/2018
7 Diploma Pengajian Islam Dengan Pendidikan
(A0057)
Diploma 113 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
8 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A0145)
Diploma 100 345 (Management and Administration) 09/12/1999 - 08/12/2004
9 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A0147)
Diploma 99 345 (Management and Administration) 09/12/1999 - 08/12/2004
10 Diploma Perakaunan
(A0144)
Diploma 102 344 (Accounting and Taxation) 09/12/1999 - 08/12/2004
11 Diploma Perbankan Islam
(A0146)
Diploma 100 343 (Finance, banking, insurance) 09/12/1999 - 08/12/2004
12 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A0104)
Diploma 113 221 (Religion) 01/08/2000 - 31/07/2005
13 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A0056)
Diploma 113 221 (Religion) 01/08/2000 - 31/07/2005
14 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
(A0103)
Diploma 104 221 (Religion) 01/08/2000 - 31/07/2005
15 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
(A0105)
Diploma 113 221 (Religion) 22/08/2000 - 21/08/2005
16 Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
(A0102)
Diploma 113 221 (Religion) 22/08/2000 - 21/08/2005
17 Diploma Ekonomi
(A0443)
Diploma 98 314 (Economics) 24/09/2001 - 23/09/2006
18 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
(A0301)
Diploma 103 481 (Computer Science) 07/08/2002 - 06/08/2007
19 Diploma Komunikasi
(A0452)
Diploma 104 321 (Journalism and reporting) 27/05/2003 - 26/05/2008
20 Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat
(A0840)
Diploma 100 221 (Religion) 20/04/2004 - 19/04/2009
21 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A1096)
Diploma 100 345 (Management and Administration) 05/10/2004 - 04/10/2009
22 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A1097)
Diploma 99 345 (Management and Administration) 05/10/2004 - 04/10/2009
23 Diploma Perakaunan
(A1095)
Diploma 102 344 (Accounting and Taxation) 05/10/2004 - 04/10/2009
24 Diploma Perbankan Islam
(A1396)
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 08/12/2004 - 07/12/2009
25 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
(A1208)
Diploma 97 221 (Religion) 19/07/2005 - 18/07/2010
26 Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
(A1205)
Diploma 105 221 (Religion) 19/07/2005 - 18/07/2010
27 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A1209)
Diploma 100 221 (Religion) 19/07/2005 - 18/07/2010
28 Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A1206)
Diploma 99 221 (Religion) 19/07/2005 - 18/07/2010
29 Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
(A1207)
Diploma 100 221 (Religion) 19/07/2005 - 18/07/2010
30 Diploma Syariah Dan Perundangan Islam
(A1411)
Diploma 100 381 (Syariah Law) 06/10/2005 - 05/10/2010
31 Diploma Teknologi E-Dagang
(A1410)
Diploma 105 481 (Computer Science) 06/10/2005 - 05/10/2010
32 Diploma Sains Komputer
(A1412)
Diploma 103 481 (Computer Science) 10/10/2005 - 09/10/2010
33 Diploma Ekonomi
(A6680)
Diploma 98 314 (Economics) 24/09/2006 - 23/09/2011
34 Diploma Kejururawatan
(A1565)
Diploma 107 723 (Nursing and caring) 21/05/2007 - 20/05/2012
35 Diploma Multimedia
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
(A6926)
Diploma 103 481 (Computer Science) Mulai 07/08/2007
36 Diploma Komunikasi
(A7026)
Diploma 95 321 (Journalism and reporting) Mulai 27/05/2008
37 Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat
(A7641)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 10/02/2009
38 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A6313)
Diploma 99 345 (Management and Administration) Mulai 05/10/2009
39 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A6316)
Diploma 99 345 (Management and Administration) Mulai 05/10/2009
40 Diploma Perakaunan
(A6315)
Diploma 104 344 (Accounting and Taxation) Mulai 05/10/2009
41 Diploma Perbankan Islam
(A6314)
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/12/2009
42 Diploma Perancangan Kewangan Islam
(A7559)
Diploma 94 343 (Finance, banking, insurance) 06/04/2010 - 19/09/2016
43 Diploma Keusahawanan
(A7394)
Diploma 95 345 (Management and Administration) 28/04/2010 - 19/09/2016
44 Diploma Syariah dan Perundangan Islam
(A9601)
Diploma 103 381 (Syariah Law) Mulai 14/06/2010
45 Diploma Pengajian Bahasa Inggeris
(A8286)
Diploma 96 224 (Other Languages) Mulai 23/06/2010
46 Diploma Akidah dan Pemikiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam)
(A11620)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 19/07/2010
47 Diploma Al-Quran dan As-Sunnah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Al-Quran dan As-Sunnah)
(A11607)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 19/07/2010
48 Diploma Pengajian Bahasa Arab
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)
(A6309)
Diploma 91 221 (Religion) Mulai 19/07/2010
49 Diploma Dakwah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
(A6311)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 19/07/2010
50 Diploma Pengajian Syariah
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam (Syariah)
(A11622)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 19/07/2010
51 Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
(A8732)
Diploma 93 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/09/2010
52 Diploma Perguruan (TASL)
(A8781)
Diploma 91 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/09/2010
53 Diploma Perguruan (TESL)
(A8731)
Diploma 92 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/09/2010
54 Diploma Sains Komputer
(A9521)
Diploma 103 481 (Computer Science) Mulai 10/10/2010
55 Diploma Teknologi E-Dagang
(A9522)
Diploma 102 482 (Computer Use) 10/10/2010 - 03/02/2017
56 Diploma Ekonomi
(A11774)
Diploma 98 314 (Economics) Mulai 24/09/2011
57 Diploma Kejururawatan
(A10896)
Diploma 109 723 (Nursing and caring) 21/05/2012 - 20/05/2015
58 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
(A6282)
Sarjana Muda 143 381 (Syariah Law) Mulai 25/03/2008
59 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
(A6298)
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) Mulai 27/03/2008
60 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Rangkaian)
(A6284)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 31/03/2008
61 Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian)
(A6283)
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 18/07/2008
62 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
(A7560)
Sarjana Muda 121 221 (Religion) Mulai 24/04/2009
63 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
(A7395)
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 03/05/2010
64 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(A7397)
Sarjana Muda 134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/05/2010
65 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dan Kewangan (Kepujian)
(A7396)
Sarjana Muda 127 314 (Economics) Mulai 12/05/2010
66 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
(A8818)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 12/01/2011
67 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab Terjemahan) (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)
(A8817)
Sarjana Muda 124 224 (Other Languages) Mulai 04/03/2011
68 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)
(A8383)
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 31/03/2011
69 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
(A10030)
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 06/07/2011
70 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Pasaran Modal) (Kepujian)
(A8947)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/08/2011
71 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Multimedia (Kepujian)
(A10229)
Sarjana Muda 130 221 (Religion) Mulai 19/11/2011
72 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)
(A10082)
Sarjana Muda 124 221 (Religion) Mulai 25/11/2011
73 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
(A10081)
Sarjana Muda 129 221 (Religion) Mulai 19/12/2011
74 Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
(A10230)
Sarjana Muda 127 221 (Religion) Mulai 19/12/2011
75 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
(A8946)
Sarjana Muda 122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/09/2012
76 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) dengan Multimedia
(MQA/FA4925)
Sarjana Muda 127 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 25/04/2018
77 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)
(MQA/FA4924)
Sarjana Muda 129 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 18/04/2019
78 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian)
(MQA/FA6617)
Sarjana Muda 145 221 (Religion) Mulai 20/11/2020
79 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab dengan Multimedia) (Kepujian)
(MQA/FA6618)
Sarjana Muda 139 221 (Religion) Mulai 26/03/2021
80 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Industri Halal) (Kepujian)
(MQA/FA8703)
Sarjana Muda 128 345 (Management and Administration) Mulai 24/09/2021
81 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)
(A8677)
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 12/05/2010
82 Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)
(A10231)
Sarjana 45 221 (Religion) Mulai 16/02/2012
83 Sarjana Teknologi Maklumat
(MQA/FA7213)
Sarjana 45 482 (Computer Use) Mulai 29/08/2017
84 Ijazah Sarjana Usuluddin dan Pemikiran Islam
(MQA/FA8612)
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 28/02/2020
85 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pedagogi)
(MQA/FA8614)
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 20/11/2020
86 Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
(MQA/FA8608)
Sarjana - 221 (Religion) Mulai 23/04/2021
87 Ijazah Sarjana Usuluddin (Perbandingan Agama)
(MQA/FA8610)
Sarjana TB/NA 221 (Religion) Mulai 30/07/2021
88 Ijazah Sarjana Dakwah dan Pembangunan Komuniti
(MQA/FA8602)
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 24/09/2021
89 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
Nama Lama : Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat (PhD Islamiyyat)
(MQA/FA0104)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 28/07/2016
 
CetakCetak