Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej MDIS Malaysia
Alamat : Suite 17.02, Level 17, Johor Bahru City Square (Office Tower)
106-108, Jalan Wong Ah Fook
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-2072601
No Faks : 07-2072161
E-Mel : info@mdis.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Business
(MQA/FA9524)
Program Asas 50 340 (Business and Administration) Mulai 25/10/2019
2 Sijil Bahasa Inggeris
(MQA/FA2756)
Sijil 60 224 (Other Languages) Mulai 26/10/2016
3 Diploma Pemasaran
(MQA/FA2757)
Diploma 90 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/07/2016
4 Diploma Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA2765)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 15/07/2016
5 Diploma in Accounting
(MQA/FA2763)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 18/07/2016
6 Diploma in Business Management
(MQA/FA2759)
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 18/07/2016
7 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA2761)
Diploma 91 321 (Journalism and reporting) Mulai 18/07/2016
8 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA2758)
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 18/10/2016
9 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA2762)
Diploma 94 482 (Computer Use) Mulai 03/11/2016
10 Diploma in Information Technology (Digital Media)
(MQA/FA2764)
Diploma 90 482 (Computer Use) Mulai 13/04/2017
11 Diploma Kewangan
(MQA/FA11152)
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 27/08/2021
12 Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance 3+0 in collaboration with Bangor University, UK
(MQA/FA9221)
Sarjana Muda 128 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/02/2021
13 Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance 3+0 in collaboration with Bangor University, UK
(MQA/FA9222)
Sarjana Muda 128 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/02/2021
14 Bachelor of Science (Honours) in Marketing 3+0 in collaboration with Bangor University, UK
(MQA/FA9223)
Sarjana Muda 128 342 (Marketing and Advertising) Mulai 26/02/2021
15 Bachelor of Science (Hons) in Business Management 3+0 in collaboration with Bangor University, UK
(MQA/FA10764)
Sarjana Muda 128 340 (Business and Administration) Mulai 25/02/2022
 
CetakCetak