Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Akauntan KTC Cawangan Johor Bahru
Alamat : No. 34, Jalan Wong Ah Fook
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07 2217998
No Faks : 07 2243315
E-Mel : johorbahru@ktcgroup.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 LCCI Tahap 3 Kumpulan Diploma Perakaunan
(MQA/FA5396)
Sijil 60 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 25/09/2018
2 Sijil Perakaunan
(MQA/FA5381)
Sijil 60 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 25/09/2018
3 Diploma in Accounting
(MQA/FA1987)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 09/05/2016
 
CetakCetak