Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS))
Alamat : Bukit Chandan
33000 Bandar Diraja Kuala Kangsar
Perak.No Tel : 05-773 2323
No Faks : 05-773 2333
E-Mel : pro@usas.edu.my
Laman Web : www.usas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sastera
(MQA/FA7979)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 09/08/2017
2 Diploma Teknologi Maklumat
(A0846)
97 481 (Computer Science) 20/08/2003 - 19/08/2008
3 Diploma Bahasa Dan Kesusasteraan Arab
(A1143)
95 224 (Other Languages) 17/12/2004 - 16/12/2009
4 Diploma Perbankan Dan Kewangan Islam
(A1144)
96 343 (Finance, banking, insurance) 17/12/2004 - 16/12/2009
5 Diploma Perakaunan
(A1440)
101 344 (Accounting and Taxation) 28/11/2005 - 27/11/2010
6 Diploma Syariah Islamiyyah
(A1439)
95 221 (Religion) 28/11/2005 - 27/11/2010
7 Diploma Usuluddin
(A1438)
95 221 (Religion) 28/11/2005 - 27/11/2010
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A9559)
93 481 (Computer Science) Mulai 20/08/2008
9 Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab
(A9459)
90 224 (Other Languages) Mulai 17/12/2009
10 Diploma Perbankan & Kewangan Islam
(A9457)
93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 17/12/2009
11 Diploma Perakaunan
(A9461)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/11/2010
12 Diploma Syariah Islamiyyah
(A9460)
90 221 (Religion) Mulai 28/11/2010
13 Diploma Usuluddin
(A9458)
90 221 (Religion) Mulai 28/11/2010
14 Diploma Komunikasi Islam
(A10737)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/08/2012
15 Diploma Kaunseling Islami
(A10736)
90 762 (Social work and counselling) Mulai 18/09/2012
16 Diploma Pengajian Islam
(A10729)
90 221 (Religion) Mulai 18/09/2012
17 Diploma Pengurusan Muamalat
(A10738)
93 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2012
18 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A10728)
90 340 (Business and Administration) Mulai 14/11/2012
19 Diploma Sains Komputer dan Rangkaian
(MQA/FA0884)
93 481 (Computer Science) Mulai 24/03/2015
20 Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat
(MQA/FA0883)
96 221 (Religion) Mulai 23/03/2016
21 Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
(MQA/FA2496)
98 224 (Other Languages) Mulai 15/11/2016
22 Diploma Multimedia dengan Dakwah
Nama Lama : Diploma Multimedia dan Dakwah
(MQA/FA9790)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/09/2017
23 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam
(MQA/FA3738)
123 221 (Religion) Mulai 14/02/2017
24 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Hadis)
(MQA/FA3739)
127 221 (Religion) Mulai 13/02/2018
25 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4115)
123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/10/2018
26 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(MQA/FA12875)
121 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2019
27 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5681)
127 344 (Accounting and Taxation) Mulai 18/09/2019
28 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA5002)
45 340 (Business and Administration) Mulai 02/11/2016
29 Sarjana Pengurusan
(MQA/FA5286)
45 345 (Management and Administration) Mulai 16/11/2016
30 Master of Information Technology Management
Nama Lama : Master of Information Technology
(MQA/FA5680)
42 482 (Computer Use) Mulai 07/11/2017
31 Ph.D in Usuluddin
(MQA/FA7599)
NA 221 (Religion) Mulai 23/08/2018
32 Ph.D in Management
(MQA/FA6477)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 01/10/2018
 
CetakCetak