Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah (KUISAS))
Alamat : Bukit Chandan
33000 Bandar Diraja Kuala Kangsar
Perak.No Tel : 05-773 2323
No Faks : 05-773 2333
E-Mel : pro@usas.edu.my
Laman Web : www.usas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sastera
(MQA/FA7979)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 09/08/2017
2 Diploma Teknologi Maklumat
(A0846)
Diploma 97 481 (Computer Science) 20/08/2003 - 19/08/2008
3 Diploma Bahasa Dan Kesusasteraan Arab
(A1143)
Diploma 95 224 (Other Languages) 17/12/2004 - 16/12/2009
4 Diploma Perbankan Dan Kewangan Islam
(A1144)
Diploma 96 343 (Finance, banking, insurance) 17/12/2004 - 16/12/2009
5 Diploma Perakaunan
(A1440)
Diploma 101 344 (Accounting and Taxation) 28/11/2005 - 27/11/2010
6 Diploma Syariah Islamiyyah
(A1439)
Diploma 95 221 (Religion) 28/11/2005 - 27/11/2010
7 Diploma Usuluddin
(A1438)
Diploma 95 221 (Religion) 28/11/2005 - 27/11/2010
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A9559)
Diploma 93 481 (Computer Science) Mulai 20/08/2008
9 Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab
(A9459)
Diploma 90 224 (Other Languages) Mulai 17/12/2009
10 Diploma Kewangan Islam
Nama Lama : Diploma Perbankan & Kewangan Islam
(A9457)
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 17/12/2009
11 Diploma Perakaunan
(A9461)
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/11/2010
12 Diploma Syariah Islamiyyah
(A9460)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 28/11/2010
13 Diploma Usuluddin
(A9458)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 28/11/2010
14 Diploma Komunikasi Islam
(A10737)
Diploma 90 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/08/2012
15 Diploma Kaunseling Islami
(A10736)
Diploma 90 762 (Social work and counselling) Mulai 18/09/2012
16 Diploma Pengajian Islam
(A10729)
Diploma 90 221 (Religion) Mulai 18/09/2012
17 Diploma Pengurusan Muamalat
(A10738)
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 02/11/2012
18 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A10728)
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 14/11/2012
19 Diploma Sains Komputer dan Rangkaian
(MQA/FA0884)
Diploma 93 481 (Computer Science) Mulai 24/03/2015
20 Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al-Qiraat
(MQA/FA0883)
Diploma 96 221 (Religion) Mulai 23/03/2016
21 Diploma Bahasa Arab dengan Pendidikan
(MQA/FA2496)
Diploma 98 224 (Other Languages) Mulai 15/11/2016
22 Diploma Multimedia dengan Dakwah
Nama Lama : Diploma Multimedia dan Dakwah
(MQA/FA9790)
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/09/2017
23 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam
(MQA/FA3738)
Sarjana Muda 123 221 (Religion) Mulai 14/02/2017
24 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Hadis)
(MQA/FA3739)
Sarjana Muda 127 221 (Religion) Mulai 13/02/2018
25 Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan
(MQA/FA5003)
Sarjana Muda 126 221 (Religion) Mulai 20/07/2018
26 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4115)
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/10/2018
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(MQA/FA6478)
Sarjana Muda 121 481 (Computer Science) Mulai 13/06/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(MQA/FA12875)
Sarjana Muda 121 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2019
29 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA12872)
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 19/08/2019
30 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA5681)
Sarjana Muda 127 344 (Accounting and Taxation) Mulai 18/09/2019
31 Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Kepujian)
(MQA/FA6474)
Sarjana Muda 121 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 28/02/2020
32 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
(MQA/FA4673)
Sarjana Muda 127 762 (Social work and counselling) 18/06/2020 - 17/06/2025
33 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA5002)
Sarjana 45 340 (Business and Administration) Mulai 02/11/2016
34 Sarjana Pengurusan
(MQA/FA5286)
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 16/11/2016
35 Master of Information Technology Management
Nama Lama : Master of Information Technology
(MQA/FA5680)
Sarjana 42 482 (Computer Use) Mulai 07/11/2017
36 Ijazah Sarjana Syariah
Nama Lama : Ijazah Sarjana Syariah Gunaan
(MQA/FA6476)
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 24/07/2020
37 Sarjana Usuluddin
(MQA/FA7600)
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 24/07/2020
38 Ph.D in Usuluddin
(MQA/FA7599)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/08/2018
39 Ph.D in Management
(MQA/FA6477)
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 01/10/2018
40 Ph.D in Information Technology Management
Nama Lama : Ph.D in Science
(MQA/FA6479)
Ijazah Kedoktoran NA 482 (Computer Use) Mulai 30/05/2019
41 Doctor of Philosophy in Syariah
Nama Lama : Ph.D in Applied Syariah
(MQA/FA6475)
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 29/01/2021
 
CetakCetak