Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah )
Alamat : KM 8, Jalan Gambang
25150 Kuantan
Pahang.No Tel : +609-536 5353
No Faks : +609-536 4421
E-Mel : pro@unipsas.edu.my
Laman Web : www.unipsas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Kemanusiaan
Nama Lama : Asasi Sastera
(MQA/FA9239)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 25/06/2019
2 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
(A0041)
Diploma 108 0224 (Islamic studies) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
(A0040)
Diploma 101 0224 (Islamic studies) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan
(A0039)
Diploma 107 0224 (Islamic studies) 01/09/1999 - 31/08/2004
5 Diploma Pembangunan Perisian (Internet & Multimedia)
(A0319)
Diploma 98 0611 (Information technology and information system) 19/03/2002 - 18/03/2007
6 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A0346)
Diploma 100 0412 (Finance, banking and insurance ) 26/11/2002 - 25/11/2007
7 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0344)
Diploma 99 0410 (Business and administration not further defined) 26/11/2002 - 25/11/2007
8 Diploma Perakaunan
(A0345)
Diploma 100 0411 (Accounting, auditing and taxation) 26/11/2002 - 25/11/2007
9 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
(A0980)
Diploma 99 0224 (Islamic studies) 17/08/2004 - 16/08/2009
10 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
(A0979)
Diploma 100 0224 (Islamic studies) 17/08/2004 - 16/08/2009
11 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang
(A0978)
Diploma 103 0224 (Islamic studies) 17/08/2004 - 16/08/2009
12 Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
(A1573)
Diploma 96 0611 (Information technology and information system) 19/09/2006 - 18/09/2011
13 Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
(A6318)
Diploma 99 0611 (Information technology and information system) 06/02/2007 - 05/02/2012
14 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A6624)
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 26/11/2007
15 Diploma Pengajian Perniagaan
(A6625)
Diploma 98 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 26/11/2007
16 Diploma Perakaunan
(A6623)
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 26/11/2007
17 Diploma Peradaban Islam
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam
(A4741)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 17/08/2009
18 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah & Pengurusan
(A4742)
Diploma 99 0224 (Islamic studies) Mulai 17/08/2009
19 Diploma Syariah Undang-Undang
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang
(A4743)
Diploma 92 0224 (Islamic studies) Mulai 17/08/2009
20 Diploma Pengurusan Pemasaran
(A9218)
Diploma 98 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 30/05/2011
21 Diploma Pengurusan Kewangan Islam
(A9217)
Diploma 93 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 02/06/2011
22 Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
(A10580)
Diploma 96 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/09/2011
23 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
(A11683)
Diploma 90 0614 (Computer Use) Mulai 06/02/2012
24 Diploma Pengajian Media Islam
(A9214)
Diploma 93 0323 (Media and communications) Mulai 21/06/2012
25 Diploma Pengurusan Muamalat
(A9215)
Diploma 96 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 05/07/2012
26 Diploma Bahasa Arab
Nama Lama : Diploma Bahasa Arab Komunikasi
(A9216)
Diploma 93 0231 (Language acquisition ) Mulai 10/09/2013
27 Diploma Bahasa Inggeris
(MQA/FA5485)
Diploma 90 0231 (Language acquisition ) Mulai 30/08/2018
28 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak secara Islamik
Nama Lama : Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5728)
Diploma 95 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 31/05/2019
29 Diploma Kaunseling Islam
(MQA/FA5331)
Diploma 92 0923 (Social work and counselling ) Mulai 10/06/2019
30 Diploma Pengajian Quran dan Sunnah
(MQA/FA5332)
Diploma 96 0224 (Islamic studies) Mulai 21/06/2019
31 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia
(MQA/FA3985)
Sarjana Muda 131 0224 (Islamic studies) 17/10/2016 - 16/09/2021
32 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Kolej Universiti Insaniah
(MQA/FA3092)
Sarjana Muda 121 0421 (Law) 17/10/2016 - 31/12/2021
33 Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah dengan Kepujian
(MQA/FA9140)
Sarjana Muda 124 0221 (Religion and theology ) Mulai 28/05/2021
34 Ijazah Sarjana Muda Multimedia (Pengiklanan Digital) dengan Kepujian
(MQA/FA9135)
Sarjana Muda 124 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/06/2021
35 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA9131)
Sarjana Muda 120 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 27/08/2021
36 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
(MQA/FA9139)
Sarjana Muda 122 0224 (Islamic studies) Mulai 27/08/2021
37 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
(MQA/FA9132)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 27/08/2021
38 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman (Kepujian)
(MQA/FA9487)
Sarjana Muda 138 0221 (Religion and theology ) Mulai 25/02/2022
39 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
(MQA/FA10084)
Sarjana Muda 136 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 14/07/2023
40 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Inggeris dengan Kepimpinan Pengajaran
(MQA/FA10472)
Sarjana Muda 138 0231 (Language acquisition ) Mulai 13/10/2023
41 Sarjana Pengajian Islam
(MQA/FA9240)
Sarjana NA 0224 (Islamic studies) Mulai 24/09/2021
 
CetakCetak