Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Asia School of Business (ASB)
Alamat : Sasana Kijang
2 Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9179 4113
No Faks : -
E-Mel : registry@asb.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA7909)
Sarjana 55 340 (Business and Administration) Mulai 29/01/2018
2 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA12248)
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2021
 
CetakCetak