Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Fairview
Alamat : No. 2A, Jalan TP2
Sime UEP Industrial Park
47600 UEP Subang Jaya
Selangor.No Tel : 03-80237777
No Faks : 03-80237888
E-Mel : enquiries_sj@fairview.edu.my
Laman Web : www.ucf.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Music
(MQA/FA14837)
Program Asas 50 0215 (Music and performing arts) Mulai 22/04/2022
2 Postgraduate Diploma in Education (International Baccalaureate)
(MQA/FA8510)
Diploma Pascasiswazah 33 0111 (Education science) Mulai 31/10/2018
3 Master in Education (International Baccalaureate)
(MQA/FA8511)
Sarjana 45 0111 (Education science) Mulai 03/12/2018
 
CetakCetak