Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Pulau Pinang)
Alamat : 77, Lorong Lembah Permai Tiga
11200 Tanjung Bungah
Penang.No Tel : 04-899 5230
No Faks : -
E-Mel : penang@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Accounting
(MQA/FA10732)
Program Asas 50 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 26/02/2021
2 Foundation in Business
(MQA/FA10735)
Program Asas 50 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 26/02/2021
3 Foundation in Computing
(MQA/FA10734)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 26/02/2021
4 Foundation in Engineering
(MQA/FA10733)
Program Asas 50 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 26/02/2021
5 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0182)
Sijil 63 0414 (Management and administration ) 19/01/2009 - 24/05/2016
6 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0181)
Sijil 63 0411 (Accounting, auditing and taxation) 19/01/2009 - 24/05/2016
7 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0251)
Sijil 61 0613 (Computer Science) 19/01/2009 - 24/05/2016
8 Sijil Teknologi (Binaan)
(AA0185)
Sijil 60 0733 (Building and Construction) 19/01/2009 - 24/05/2016
9 Sijil Teknologi (Kejuruteraan Elektronik)
(AA0186)
Sijil 62 0713 (Electronics and automation ) 19/01/2009 - 24/05/2016
10 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(AA0187)
Sijil 63 0323 (Media and communications) 20/01/2009 - 24/05/2016
11 Sijil Teknologi (Ukur Bahan)
(AA0184)
Sijil 60 0734 (Surveying) 21/10/2009 - 24/05/2016
12 Sijil Teknologi (Senibina)
(MQA/FA1073)
Sijil 60 0731 (Architecture) 23/05/2011 - 24/05/2016
13 Diploma in Building
Nama Lama : Diploma Teknologi (Binaan)
(AA0149)
Diploma 93 0733 (Building and Construction) Mulai 18/12/2008
14 Diploma of Electronic Engineering
Nama Lama : Diploma Teknologi (Kejuruteraan Elektronik)
(AA0150)
Diploma 93 0713 (Electronics and automation ) Mulai 18/12/2008
15 Diploma E-Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (E-Perdagangan dan Pemasaran)
(AA0144)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 06/01/2009
16 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(AA0148)
Diploma 93 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 14/01/2009
17 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)
(AA0146)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 16/01/2009
18 Diploma Perbankan dan Kewangan
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perbankan dan Kewangan)
(AA0143)
Diploma 91 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 19/01/2009
19 Diploma in Information Technology
Nama Lama : Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0141)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/01/2009
20 Diploma in Computer Science
Nama Lama : Diploma Sains (Sains Komputer dan Matematik Komputer)
(AA0139)
Diploma 90 0613 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
21 Diploma Sains (Sains Komputer dan Matematik Pengurusan)
(AA0138)
Diploma 92 0613 (Computer Science) 19/01/2009 - 31/05/2023
22 Diploma in Information Systems
Nama Lama : Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0140)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) Mulai 19/01/2009
23 Diploma in Finance and Investment
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Kewangan dan Pelaburan)
(AA0145)
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 23/01/2009
24 Diploma in International Business
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
(AA0147)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 30/01/2009
25 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0142)
Diploma 92 0614 (Computer Use) Mulai 05/02/2009
26 Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(MQA/FA2155)
Diploma 100 0734 (Surveying) 10/09/2012 - 31/12/2014
27 Diploma in Broadcast Communication
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Komunikasi Penyiaran)
(MQA/FA3524)
Diploma 92 0323 (Media and communications) Mulai 21/02/2013
28 Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(MQA/FA2155)
Diploma 100 0734 (Surveying) 01/01/2015 - 31/12/2017
29 Diploma Perhubungan Awam
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10816)
Diploma 92 0323 (Media and communications) Mulai 25/12/2017
30 Diploma in Quantity Surveying
Nama Lama : Diploma in Technology (Quantity Surveying)
(MQA/FA2155)
Diploma 100 0734 (Surveying) 01/01/2018 - 30/06/2021
31 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10817)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 03/01/2018
32 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10815)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 03/01/2018
33 Diploma in Quantity Surveying
(MQA/FA2155)
Diploma 100 0734 (Surveying) 01/07/2021 - 30/06/2024
34 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA0380)
Diploma Lanjutan 71 0411 (Accounting, auditing and taxation) 19/10/2010 - 23/05/2016
35 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA1072)
Diploma Lanjutan 78 0323 (Media and communications) 20/05/2011 - 23/05/2016
36 Sarjana Muda Perhubungan Awam (Kepujian)
(MQA/FA4094)
Sarjana Muda 127 0323 (Media and communications) 25/09/2014 - 30/09/2017
37 Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance
(MQA/FA4685)
Sarjana Muda 125 0488 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) Mulai 01/02/2016
38 Bachelor of Accounting (Honours)
(MQA/FA4093)
Sarjana Muda 146 0411 (Accounting, auditing and taxation) 04/02/2016 - 22/10/2018
39 Bachelor of Corporate Communication (Honours)
(MQA/FA4686)
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 11/02/2016
40 Bachelor of Business (Honours) International Business Management
(MQA/FA7544)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 27/09/2019
41 Bachelor of Information Technology (Honours) in Software Systems Development
(MQA/FA10769)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 23/10/2020
42 Bachelor of Public Relations (Honours)
Nama Lama : Bachelor in Public Relations (Honours)
(MQA/FA12307)
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 21/01/2022
43 Bachelor of Business Administration (Honours)
(MQA/FA12050)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2022
44 Bachelor of Software Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Computer Science (Honours) in Software Engineering
(MQA/FA10814)
Sarjana Muda 123 0612 (Software engineering) Mulai 25/03/2022
45 Bachelor of Information Technology (Honours) in Internet Technology
(MQA/FA10736)
Sarjana Muda 123 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/03/2022

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
 12622
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 06/06/1994   1994/1995
 
CetakCetak