Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM) Kuala Lumpur (Nama Lama : Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur )
Alamat : Wisma YPM, Jalan 6/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Cheras
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9206 9700
No Faks : 03-9206 9711
E-Mel : vc@kuptm.edu.my
Laman Web : www.kuptm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengurusan Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1145)
Program Asas 44 0011 (Basic programmes and qualifications) 17/12/2004 - 16/12/2009
2 Program Asas Teknologi Maklumat Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1146)
Program Asas 43 0011 (Basic programmes and qualifications) 17/12/2004 - 16/12/2009
3 Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
(A1265)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 04/05/2005 - 03/05/2010
4 ACCA Foundation in Accountancy
Nama Lama : Certified Accounting Technician (CAT)
(A11025)
Program Asas 50 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 27/01/2010
5 Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
(A10525)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 04/05/2010 - 29/11/2015
6 Program Asasi Perdagangan
(MQA/FA9043)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 19/09/2018
7 Asasi Sastera
(MQA/FA9042)
Program Asas 51 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 03/12/2018
8 Asasi Teknologi Maklumat
(MQA/FA9041)
Program Asas 51 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 24/12/2018
9 Sijil Sains Komputer
(AL0027)
Sijil 50 0613 (Computer Science) 24/04/2001 - 23/04/2006
10 Association Of Chartered Certified Accountants - Certified Accounting Technicians (ACCA-CAT)
(A1167)
Sijil 69 0411 (Accounting, auditing and taxation) 27/01/2005 - 26/01/2010
11 Sijil Sains Komputer
(A1472)
Sijil 50 0613 (Computer Science) 24/04/2006 - 23/04/2011
12 Diploma Sains Komputer : Pengurusan Dan Operasi
(AL0031)
Diploma 87 0613 (Computer Science) 20/02/2002 - 19/02/2007
13 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A1034)
Diploma 95 0613 (Computer Science) 16/07/2004 - 15/07/2009
14 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1033)
Diploma 95 0613 (Computer Science) 16/07/2004 - 15/07/2009
15 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1166)
Diploma 95 0411 (Accounting, auditing and taxation) 27/01/2005 - 26/01/2010
16 Diploma Sains Komputer
(A1318)
Diploma 93 0613 (Computer Science) 23/06/2005 - 21/12/2010
17 DiplomaTeknologi Maklumat Perniagaan
(A1317)
Diploma 95 0613 (Computer Science) 23/06/2005 - 21/12/2010
18 Diploma in Computer Systems: Operation and Management secara kerjasama dengan The Thompson Rivers University (TRU), Canada
(A4721)
Diploma 87 0613 (Computer Science) 20/02/2007 - 29/06/2011
19 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A4939)
Diploma 102 0613 (Computer Science) 16/07/2009 - 30/10/2018
20 Diploma Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A10310)
Diploma 98 0411 (Accounting, auditing and taxation) 27/01/2010 - 30/10/2017
21 Diploma Sains Komputer
(A11262)
Diploma 90 0613 (Computer Science) Mulai 23/12/2010
22 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A11261)
Diploma 93 0611 (Information technology and information system) 23/12/2010 - 30/10/2017
23 Diploma Komunikasi Korporat
(A10130)
Diploma 91 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 04/11/2011
24 Diploma in Accountancy
(A10128)
Diploma 94 0411 (Accounting, auditing and taxation) 25/11/2011 - 29/11/2013
25 Diploma in Business Management
(A10129)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 25/11/2011 - 29/11/2016
26 Diploma of Accountancy
Nama Lama : Diploma in Accounting and Finance
(A10133)
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 29/12/2011
27 Diploma in Teaching English As A Second Language (TESL)
(A10131)
Diploma 93 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 26/12/2012
28 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A10930)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 26/02/2013 - 30/10/2018
29 Diploma in Entrepreneurship
(A10931)
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 20/11/2013 - 30/10/2017
30 Bachelor Of Business Administration (Hons) Management With Multimedia 1+2 Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1119)
Sarjana Muda 54 0414 (Management and administration ) 22/11/2004 - 21/11/2009
31 Bachelor Of Information Technology (Hons) Information System Engineering 1+2 Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1118)
Sarjana Muda 51 0611 (Information technology and information system) 22/11/2004 - 21/11/2009
32 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A5997)
Sarjana Muda 111 0611 (Information technology and information system) 26/02/2007 - 25/08/2013
33 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A5998)
Sarjana Muda 111 0611 (Information technology and information system) 26/02/2007 - 25/08/2013
34 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Komputer 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, UK
(A5996)
Sarjana Muda 111 0613 (Computer Science) 26/02/2007 - 25/02/2012
35 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Nama Lama : ACCA Qualification
(A4936)
Sarjana Muda 120 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 02/03/2007
36 Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
(A10524)
Sarjana Muda 109 0416 (Secretarial and office studies) 01/07/2010 - 04/07/2019
37 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Rangkaian dan Komputeran Mudah Alih 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, UK
(A10127)
Sarjana Muda 131 0613 (Computer Science) 20/09/2010 - 29/11/2016
38 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, United Kingdom
(A11265)
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 26/02/2012 - 29/10/2018
39 B.Sc. (Hons) Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11263)
Sarjana Muda 121.5 0611 (Information technology and information system) 26/08/2013 - 30/10/2017
40 B.Sc. (Hons) Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11264)
Sarjana Muda 121.5 0414 (Management and administration ) 26/08/2013 - 29/11/2016
41 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) dalam Komunikasi Korporat
(MQA/FA5366)
Sarjana Muda 120 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 04/08/2017
42 Bachelor of Accountancy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accountancy (Hons)
(MQA/FA5368)
Sarjana Muda 128 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/08/2017
43 Bachelor of Business Administration (Honours) Human Resource Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) Human Resource Management
(MQA/FA5367)
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 27/11/2017
44 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris Gunaan
(MQA/FA5365)
Sarjana Muda 120 0232 (Literature and linguistics) Mulai 05/12/2017
45 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Siber
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Maklumat
(MQA/FA5369)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 04/01/2018
46 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
(MQA/FA9075)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/09/2020
47 Bachelor of Corporate Administration (Honours)
(MQA/FA9076)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 26/02/2021
48 Bachelor of Business Administration (Honours)
(MQA/FA11319)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 24/09/2021
49 Bachelor of Early Childhood Education (Honours)
(MQA/FA11333)
Sarjana Muda 120 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 24/09/2021
50 Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Animasi 3D dan Media Digital (Kepujian)
(MQA/FA9074)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/11/2021
51 Bachelor of Education (Honours) in Teaching English as a Second Language
(MQA/FA11320)
Sarjana Muda 120 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 21/01/2022
52 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pembangunan Aplikasi Komputer
(MQA/FA11332)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 27/05/2022
53 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
(MQA/FA13030)
Diploma Pascasiswazah 33 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 27/08/2021
54 Master of Business Administration
(MQA/FA8217)
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 09/02/2018
55 Sarjana Sains Sistem Maklumat
(MQA/FA9073)
Sarjana 43 0611 (Information technology and information system) Mulai 31/01/2020
56 Master of Business Administration (Corporate Administration and Governance)
(MQA/FA11321)
Sarjana 46 0414 (Management and administration ) Mulai 24/09/2021
57 Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA9373)
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 19/11/2021
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.