Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM)
Alamat : Blok B, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2773 2002
No Faks : 03-2697 8814
E-Mel : enquiries@oum.edu.my
Laman Web : www.oum.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Maklumat
(A0707)
90 481 (Computer Science) 22/02/2003 - 21/02/2008
2 Diploma Pengurusan
(A1090)
90 345 (Management and Administration) 24/09/2004 - 23/09/2009
3 Diploma Teknologi Maklumat
(A8368)
90 481 (Computer Science) Mulai 22/02/2008
4 Diploma Kejuruteraan Awam
(A5715)
91 526 (Civil Engineering) Mulai 21/07/2008
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(A5717)
91 522 (Electricity and Energy) Mulai 21/07/2008
6 Diploma Kejuruteraan Mekanik
(A5716)
91 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 21/07/2008
7 Diploma Pengurusan Teknologi
(A4384)
91 345 (Management and Administration) Mulai 29/07/2008
8 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A5817)
90 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2008
9 Diploma Pengurusan
(A7469)
90 345 (Management and Administration) Mulai 24/09/2009
10 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
(A6959)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 27/01/2010
11 Diploma Penjagaan Kecemasan Pra Hospital
(A10942)
90 720 (Health (broad programmes)) Mulai 23/08/2012
12 Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan
(MQA/FA0324)
90 221 (Religion) Mulai 23/09/2014
13 Diploma Eksekutif Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(MQA/FA1787)
90 862 (Occupational health and safety) Mulai 02/10/2017
14 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3793)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 05/02/2018
15 Diploma Psikologi
(MQA/FA4915)
90 311 (Psychology) Mulai 23/04/2018
16 Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran
(MQA/FA0033)
52 723 (Nursing and caring) 10/02/2012 - 15/09/2015
17 Sarjana Muda Pengurusan (Dengan Kepujian)
(A0708)
102 345 (Management and Administration) 20/02/2003 - 19/02/2008
18 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Dengan Kepujian)
(A0710)
102 345 (Management and Administration) 20/02/2003 - 19/02/2008
19 Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dan Pengurusan (Dengan Kepujian)
(A0711)
114 481 (Computer Science) 20/02/2003 - 19/02/2008
20 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Dengan Kepujian)
(A0709)
102 481 (Computer Science) 22/02/2003 - 21/02/2008
21 Sarjana Muda Komunikasi Multimedia Dengan Kepujian
(A0995)
102 321 (Journalism and reporting) 18/05/2004 - 17/05/2009
22 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam) Dengan Kepujian
(A1071)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
23 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) Dengan Kepujian
(A1070)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
24 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Mekanik) Dengan Kepujian
(A1069)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
25 Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Dengan Kepujian
(A1067)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
26 Sarjana Muda Pendidikan (Sains) Dengan Kepujian
(A1068)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
27 Sarjana Muda Pendidikan (TESL) Dengan Kepujian
(A1072)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2004 - 07/09/2009
28 Sarjana Muda Pengurusan (Dengan Kepujian)
(A7470)
120 345 (Management and Administration) Mulai 20/02/2008
29 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Dengan Kepujian)
(A8369)
120 345 (Management and Administration) Mulai 20/02/2008
30 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Pengurusan (Dengan Kepujian)
(A8795)
120 481 (Computer Science) Mulai 20/02/2008
31 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Dengan Kepujian)
(A7468)
120 481 (Computer Science) Mulai 22/02/2008
32 Sarjana Muda Sains Kejururawatan Dengan Kepujian
(A7331)
86 723 (Nursing and caring) 10/07/2008 - 09/01/2014
33 Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia (Dengan Kepujian)
(A5818)
120 345 (Management and Administration) Mulai 04/09/2008
34 Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian
(A4385)
120 345 (Management and Administration) Mulai 05/09/2008
35 Sarjana Muda Matematik dengan Teknologi Maklumat dengan Kepujian
(A5850)
120 461 (Mathematics) Mulai 10/11/2008
36 Sarjana Muda Keguruan (Kajian Sosial) Dengan Kepujian
(A8920)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/02/2009 - 05/02/2010
37 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian
(A8924)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/02/2009 - 05/02/2010
38 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Jasmani) Dengan Kepujian
(A8923)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/02/2009 - 05/02/2010
39 Sarjana Muda Matematik dan Pengurusan dengan Kepujian
(A5741)
120 461 (Mathematics) Mulai 06/02/2009
40 Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Arab) Dengan Kepujian
(A8919)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/02/2009 - 09/02/2010
41 Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Cina) Dengan Kepujian
(A8917)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/02/2009 - 09/02/2010
42 Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
(A8916)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/02/2009 - 09/02/2010
43 Sarjana Muda Keguruan (Bahasa Tamil) Dengan Kepujian
(A8918)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/02/2009 - 09/02/2010
44 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Muzik) Dengan Kepujian
(A8922)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/02/2009 - 11/02/2010
45 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Seni Visual) Dengan Kepujian
(A8921)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/02/2009 - 11/02/2010
46 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
(A8926)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/02/2009 - 12/02/2010
47 Sarjana Muda Keguruan (Pendidikan Prasekolah) Dengan Kepujian
(A8925)
132 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/02/2009 - 12/02/2010
48 Sarjana Muda Komunikasi Multimedia dengan Kepujian
(A8631)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/05/2009
49 Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian
(A6010)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 08/06/2009
50 Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian
(A6009)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 08/06/2009
51 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Awam) Dengan Kepujian
(A8373)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 08/09/2009
52 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) dengan Kepujian
(A8374)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2009 - 20/09/2022
53 Sarjana Muda Pendidikan (Kejuruteraan Mekanik) Dengan Kepujian
(A8375)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 08/09/2009
54 Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
(A8371)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) 08/09/2009 - 20/09/2022
55 Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua) dengan Kepujian
(A8372)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 08/09/2009
56 Sarjana Muda Pendidikan (Sains) Dengan Kepujian
(A8370)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 08/09/2009
57 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan E-Dagang dengan Kepujian
(A6841)
120 481 (Computer Science) Mulai 28/09/2009
58 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dalam Pengkomputeran Rangkaian dengan Kepujian
(A6840)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/10/2009
59 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
(A7443)
120 482 (Computer Use) 05/10/2009 - 18/12/2021
60 Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Perakaunan dengan Kepujian
(A6086)
120 481 (Computer Science) Mulai 05/10/2009
61 Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian
(A6085)
120 813 (Sports) Mulai 30/10/2009
62 Sarjana Muda Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) dengan Kepujian
(A4386)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 24/11/2009
63 Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Prasekolah) dengan Kepujian
(A6476)
120 143 (Training for preschool teachers) 08/12/2009 - 18/12/2021
64 Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) Dengan Kepujian
(A6530)
120 144 (Training for teachers at basic levels) Mulai 18/01/2010
65 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
(A5885)
132 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/04/2010
66 Sarjana Muda Teknologi Multimedia dengan Kepujian
(A9389)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) 23/04/2012 - 20/08/2025
67 Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengurusan Islam) dengan Kepujian
(A9122)
120 221 (Religion) Mulai 10/05/2012
68 Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
(A9361)
120 311 (Psychology) Mulai 02/11/2012
69 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
(A9493)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 16/11/2012
70 Sarjana Muda Pengajian Inggeris dengan Kepujian
(A9470)
120 222 (Languages) Mulai 29/11/2012
71 Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujiaan
(A9206)
120 345 (Management and Administration) Mulai 30/11/2012
72 Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian
(A9362)
120 862 (Occupational health and safety) Mulai 26/06/2013
73 Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan Kepujian
(A10993)
120 141 (Teaching and Training) Mulai 27/09/2013
74 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian
(A10969)
120 481 (Computer Science) Mulai 22/10/2013
75 Sarjana Muda Sains Kejururawatan dengan Kepujian
(MQA/FA2767)
86 723 (Nursing and caring) 10/01/2014 - 30/04/2018
76 Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian
(MQA/FA0060)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 18/07/2014
77 Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian
(A11502)
120 314 (Economics) Mulai 09/04/2015
78 Sarjana Muda Sains Politik dengan Kepujian
(MQA/FA0179)
120 313 (Political science and civics) Mulai 18/08/2015
79 Sarjana Muda Sains Pengurusan Projek dan Kemudahan dengan Kepujian
(MQA/FA1334)
120 582 (Building) Mulai 04/02/2016
80 Sarjana Muda Pengajian Melayu dengan Kepujian
(MQA/FA2394)
120 223 (National Language) Mulai 01/02/2018
81 Sarjana Muda Sains Sosial Gunaan dengan Kepujian
(MQA/FA2719)
120 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 23/04/2018
82 Sarjana Muda Sains Kejururawatan dengan Kepujian
(MQA/FA2767)
86 723 (Nursing and caring) 01/05/2018 - 30/04/2019
83 Sarjana Muda Pengurusan Kelestarian Alam Sekitar dengan Kepujian
(MQA/FA1335)
120 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 24/05/2018
84 Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan dengan Kepujian
(MQA/FA3727)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 31/12/2018
85 Sarjana Muda Sains Kejururawatan dengan Kepujian
(MQA/FA2767)
103 723 (Nursing and caring) 01/05/2019 - 30/04/2021
86 Sarjana Muda Rekabentuk Media Digital dengan Kepujian
(MQA/FA4791)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 03/05/2019
87 Diploma Lepasan Ijazah dalam Pengajaran
Nama Lama : Post Graduate Diploma in Teaching (Diploma Lepasan Ijazah dalam Pengajaran)
(A11464)
30 141 (Teaching and Training) Mulai 06/07/2011
88 Sarjana Pengurusan
(A1271)
42 345 (Management and Administration) 25/04/2005 - 24/04/2010
89 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A1273)
48 345 (Management and Administration) 25/04/2005 - 24/04/2010
90 Sarjana Teknologi Maklumat
(A1272)
42 481 (Computer Science) 25/04/2005 - 24/04/2010
91 Sarjana Komunikasi Multimedia
(A5480)
45 321 (Journalism and reporting) Mulai 04/07/2007
92 Sarjana Pengurusan Sains Alam Sekitar
Nama Lama : Sarjana Sains Alam Sekitar (Pengurusan Sumber Air Bersepadu)
(A5481)
36 422 (Environmental Science) Mulai 09/07/2007
93 Sarjana Pendidikan
(A5740)
42 141 (Teaching and Training) Mulai 28/05/2008
94 Sarjana Sains
(A6753)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 25/07/2008
95 Sarjana Sains (Kejuruteraan)
(A6084)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 06/03/2009
96 Sarjana Sains Maklumat (Perisikan Dayasaing)
(A6268)
40 481 (Computer Science) Mulai 12/06/2009
97 Sarjana Pengurusan
(A10726)
42 (Struktur C) 345 (Management and Administration) Mulai 25/04/2010
98 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A10099)
42 (Struktur C) 345 (Management and Administration) Mulai 25/04/2010
99 Sarjana Teknologi Maklumat
(A9815)
45 481 (Computer Science) Mulai 25/04/2010
100 Sarjana Rekabentuk Pengajaran dan Teknologi
(A9450)
40 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 17/05/2010
101 Sarjana Sains (Pentadbiran Perniagaan)
(A5739)
Struktur A 345 (Management and Administration) Mulai 17/05/2010
102 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
(A9398)
42 345 (Management and Administration) Mulai 07/09/2010
103 Sarjana Kejuruteraan Perisian
(A9399)
40 481 (Computer Science) Mulai 21/09/2010
104 Sarjana Pengurusan Projek
(A9409)
40 345 (Management and Administration) Mulai 07/10/2010
105 Sarjana Kejururawatan
(A10238)
40 723 (Nursing and caring) Mulai 31/03/2011
106 Sarjana Pengajian Islam
(A11246)
40 221 (Religion) Mulai 06/07/2011
107 Sarjana Pengajian Inggeris
(A11501)
42 224 (Other Languages) Mulai 30/09/2011
108 Sarjana Teknologi Maklumat dalam Pengkomputeran Rangkaian
(A11095)
40 481 (Computer Science) Mulai 20/09/2012
109 Sarjana Pentadbiran Awam
(A11465)
42 345 (Management and Administration) Mulai 06/11/2012
110 Sarjana Kaunseling
(MQA/FA0155)
48 762 (Social work and counselling) 25/01/2013 - 24/01/2018
111 Sarjana Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(MQA/FA0538)
40 862 (Occupational health and safety) Mulai 07/02/2013
112 Sarjana Pengurusan Kualiti
(MQA/FA4355)
40 345 (Management and Administration) Mulai 23/02/2016
113 Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak
(MQA/FA4916)
40 143 (Training for preschool teachers) Mulai 04/04/2017
114 Sarjana Psikologi
(MQA/FA5677)
49 311 (Psychology) Mulai 24/11/2017
115 Sarjana Kaunseling
(MQA/FA0155)
48 762 (Social work and counselling) 25/01/2018 - 24/01/2023
116 Ijazah Sarjana Pengurusan Fasiliti
(MQA/FA5721)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 05/04/2018
117 Sarjana Komunikasi Korporat
(MQA/FA7193)
40 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/04/2018
118 Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan)
(A5905)
Struktur A 345 (Management and Administration) Mulai 17/05/2010
119 Doktor Falsafah (Pendidikan)
(A6267)
Struktur A (Tesis + 142 (Education science) Mulai 31/05/2010
120 Doktor Falsafah (Kejuruteraan)
(A6082)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 03/06/2010 - 11/05/2025
121 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
(A6083)
NA 482 (Computer Use) Mulai 03/06/2010
122 Doktor Falsafah (Sains)
(A6754)
NA 545 (Applied science) Mulai 01/09/2010
123 Doktor Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA0368)
80 340 (Business and Administration) Mulai 19/06/2015
124 Doktor Pendidikan
(MQA/FA0666)
80 142 (Education science) Mulai 10/10/2016
125 Doktor Kejururawatan
(MQA/FA0839)
54 723 (Nursing and caring) Mulai 25/09/2017
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.